Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

I

II

III

IV

V

VI

 

1

 

 

16.07.2015 r.

 

Wiesław Bęben

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 183/14 obr. Morany, gm. Dzierzgoń.

 

 

 

brak sprzeciwu

17.08.2015r.

 

2

 

 

29.07.2015 r.

Marcin Lipiński,

Sylwia Lipińska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 146/3 obr. Zajezierze.

 

brak sprzeciwu

31.08.2015

 

3

 

14.09.2015

Energa Operator SA, Oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej

nn 0,4 kV- działka nr 161/3; 283/3 obr. Gosciszewo.

 

brak sprzeciwu

14.10.2015 r.

 

4

 

22.09.2015

Włodzimierz Król

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 122 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

brak sprzeciwu

23.10.2015 r.

 

5

 

22.09.2015

Włodzimierz Król

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 122 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

brak sprzeciwu

23.10.2015 r.

 

6

 

01.10.2015

Robert Wesołowski

Alicja Wesołowska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 113/1 obr. Szropy.

 

brak sprzeciwu

02.11.2015 r.

 

7

 

12.10.2015

Sabina Grzmil

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 262/2 obr. Morany.

 

brak sprzeciwu

12.11.2015 r.

 

8

 

04.11.2015

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdańsk

Budowa linii kablowej nn -0,4 kV- dz. nr 31; 128/14; 129/14; 129/17; 129/19; 129/8; 129/9; 129/10; 129/11; 129/12; 129/13; 129/15; 129/16; 129/18; 129/20; 129/21; 10/25 obr. Kepina.

 

brak sprzeciwu

05.12.2015 r.

 

9

 

30.11.2015

Energa-Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- do zasilania obiektu handlowego- dz. nr 158/11; 158/76 obr. I m. Dzierzgń.

 

brak sprzeciwu

31.12.2015 r

 

10

 

11.12.2015

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej- dz. nr 465/1; 470; 475/5 obr. I m. Dzierzgoń

 

Brak sprzeciwu 12.01.2016

 

11

 

22.12.2015

Zwoliński Krzysztof

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 344 obr. Sztumskie Pole.

 

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu 28.12.2015 r.

 

12

 

11.01.2016

Energa Operator SA, oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV- działka nr 127/6; 152; 127/2 obr. Stary Targ.

 

Brak sprzeciwu

12.02.2016 r.

           

 

13

 

27.01.2016

Marianna Klimek

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 259/15 obr. Zajezierze

 

Brak sprzeciwu

29.02.2016 r.

 

14

 

10.02.2016

Energa-Operator S.A.

oddz. w Olsztynie,

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 127/24 obr. Kępina.

 

 

Brak sprzeciwu

11.03.2016 r.

 

15 15.02.2016

Katarzyna Przetakiewicz

Michał Przetakiewicz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 143/1 obr. Nowa Wieś.  

Brak sprzeciwu

16.03.2016 r.

16 03.03.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 22; 190/2; 196/3; 196/5; 664/1 obr. Mikołajki Pomorskie  

Brak sprzeciwu

04.04.2016 r.

17 04.03.2016

Energa Operator S.A.

oddz. Olsztyn, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej nN-0,4 kV- działka nr 79/3 obr. Kępina  

Brak sprzeciwu

05.04.2016 r. 

18 17.03.2016

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 331/2; 331/4; 331/5; 367 obr. Sztumska Wieś  

Brak sprzeciwu

18.04.2016

 
19

17.03.2016

Energa Operator SA

 oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj na działkach nr 126/14; 126/9; 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie.  

Brak sprzeciwu

18.04.2016

20 18.03.2016 

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 218/11; 218/16; 218/12; 218/20; 218/21; 218/18; 218/17; 192/2; 191/2; 217; 216/1; 185/2; 188/1; 186/6; 216/2 obr. Szropy  

Brak sprzeciwu

19.04.2016

21 04.04.2016 Gmina Mikołajki Pomorskie

Budowa sieci wodociagowej  o długości 30333,8 m wraz z przyłączami o dł. 2880,5 m

w obr. Mikołajki Pomorskie, Sadłuki, Kołoząb, Krastudy, Krasna Łaka, Perklice, Stążki, Pierzchowice, Wilczewo, Mirowice- gm. Mikołajki Pomorskie.

 

Brak sprzeciwu

05.05.2016

22 07.04.2016  Ewa Majewska-Bartczak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 32/8 obr. Sztumska Wieś.  

Brak sprzeciwu

09.05.2016

23 08.04.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV- na działkach nr 445; 446 obr. Sztumskie Pole, działkach nr  6/43; 6/45; 6/47; 6/49; 273; 6/29 obr. Zajezierze.  

Brak sprzeciwu

09.05.2016

24 13.04.2016 Dawid Rygielski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 126/6; 126/7 obr. Mikołajki Pomorskie  

Brak sprzeciwu

16.05.2016 

 

25 19.04.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergrtycznej napowietrzno-kablowej- dz. nr 180/1; 179/10; 276/1; 270/9; 258; 269; 264/4 obr. Gościszewo.  

Brak sprzeciwu

20.05.2016 r.

26 19.04.2016

Energa Operator S.A., 

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej- dz. nr 68; 112/2; 112/3; 113/1 obr. Szropy.  

Brak sprzeciwu

20.05.2016 r.

27 26.04.2016

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-04kV- dz. nr 789/1; 825/3; 827 obr. I m. Dzierzgon, dz. nr 88/10; 88/9; 88/5; 88/6; 88/7; 88/8 obr. Stare Miasto.  

Brak sprzeciwu

27.05.2016

28 19.05.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki polskiej 130,

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 145/4; 146/2; 269; 136/9 obr. Koniecwałd.  

Brak sprzeciwu

20.06.2016

29 08.06.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr 290; 251; 83; 73; 74/1; 76; 78/1; 252; 77; 253; 108/2; 109; 81/1; 81/2; 82 obr. Milikowo.  

Brak sprzeciwu

11.07.2016 r.

30 08.06.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr  251; 81/1; 81/2; 252; 77; 82; 292; 253; 124; 112; 108/3; 108/2; 109 obr. Milikowo.  

Brak sprzeciwu

11.07.2016

31 28.06.2016 Agnieszka i Sebastian Cierliccy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 13/37 obr. Nowiec.  

Brak sprzeciwu

29.07.2016

32 05.07.2016

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej 0,4 KV- dz. nr 60/4; 60/1; 60/10; 61/4; 60/7; 60/8; 62; 73; 75 obr. Stary Targ.  

Brak sprzeciwu

08.08.2016

33 08.07.2016

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji  ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum

Budowa kanalizacjio sanitarnej - dz. nr 10/15; 12/48; 2/5; 12/43; 12/41; 12/21; 12/30; 12/29; 12/28; 12/27; 12/26; 12/25; 12/24; 17; 12/31; 12/32; 12/33; 12/34; 12/35; 12/42;  obr. Cygusy, dz. nr 176/17; 178/18; 170/19; 170/20; 314/1; 314/2; 122/2; 121/1; 126/2; 109/57; 109/152; 110/1; 170/9; 109/43; 109/136; 321/ 170/30; 109/142; 109/164 obr. Barlewice.  

Brak sprzeciwu

08.08.2016

34 15.07.2016 

Energa operator SA oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 70/10 obr. Zajezierze.  

Brak sprzeciwu

18.08.2016

35 15.07.2016 

Energa Operator SA oddz. 

w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na dziuałce nr 143/1 obr. Nowa Wieś.  

Brak sprzeciwu

18.08.2016

36 22.07.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr: 71/48; 71/46; 74/1; 74/2; 72/3; 75/4; 75/7; 68/1; 73; 71/45; 70/16 obr. Gościszewo.  

Brak sprzeciwu

23.08.2016

37 22.07.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 7/4; 7/3 obr. Nowiec.  

Brak sprzeciwu

23.08.2016

38 12.08.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii elektroenergetycznej na działkach nr 637; 639 obr. Mikołajki Pomorskie.  

Brak sprzeciwu

12.09.2016 r.

39 05.09.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- działi nr 151/3; 151/10; 151/12; 151/18 obr. Nowiec  

Brak sprzeciwu

06.10.2016 r.

40 06.09.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV- działka nr 400/3 obr.  II m. Sztum, dz. nr 43/4; 25/3; 30 obr. IV m. Sztum.  

Brak sprzeciwu

07.10.2016 r.

41 06.09.2016

Gmina Stary Targ

ul. Swierczewskiego 20,

82-410 Stary Trag

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 294/5; 294/6; 294/15; 294/16; 297; 298; 302 obr. Bukowo.   Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu 27.09.2016 r.
42 07.10.2016 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci wodociągowej- dz. nr 52/2; 52/5 obr. Uśnice, dz. nr 167; 276/1; 286/1; 287/1; 283/4; 288/1; 283/2; 283/3; 290/6; 290/4; 290/3; 334/1 obr. Gościszewo, dz. nr 34; 36/10; 37/11; 38/14; 38/13; 38/12; 248; 249; 278/7; 138; 142; 143; 119; 122; 59/1; 220/4; 176; 169; 168/1; 167; 166 obr. Koniecwałd gmina Sztum.  

Brak sprzeciwu

07.11.2016

43 10.10.2016

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

Budowa sieci wodociagowej na działkach nr 276/1; 258; 269 obr. Gościszewo.  

Brak sprzeciwu

14.11.2016

44 01.12.2016  Energa Operator SA w Olsztynie, ul. Tuwima 6 Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 162/15; 162/13; 162/12; 162/10 obr. Poliksy gm. Dzierzgoń  

Brak sprzeciwu

02.01.2017 r.

45 05.12.2016

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 28,

82-400 Sztum

Budowa sieci wodociagowej z przyłaczami na działkach nr: 310; 315/2; 316; 509; 508; 525 obr. Uśnice, dz. nr: 271/2; 106/3; 198/8; 224; 223/10; 211; 198/6; 106/1; 448; 434; 433; 274/2; 274/1; 279; 275; 276/1; 277; 278; 281; 281; 282; 283/1 obr. Biała Góra, dz. nr: 315; 237; 238; 235; 233/2 obr. Piekło, dz. nr 515/2 obr. Benowo, gm. Ryjewo.  

Brak sprzeciwu

09.01.2017 r.

46 27.12.2016

Gmina Mikołajki Pomprskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Budowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa0 działka nr 202 obr. Linki wraz z przebudową drogi.  

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

24.01.2017

47 19.01.2017 

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działakch nr: 113/1; 113/3; 113/7; 68 obr. Szropy- gm. Stary Targ.  

Brak sprzeciwu

23.01.2017

48 30.01.2017  Państwo Krystian i Emilia Lemkowscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną na działkach nr 98; 100 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum.  

Brak sprzeciwu

15.02.2017

49 31.01.2017

Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 215/4; 215/5; 215/6; 216 obr. Koniecwałd oraz na działkach nr 1/1; 14; 15/10; 15/11 obr. Kępina- gm. Sztum.  

Brak sprzeciwu

20.02.2017

50 06.02.2017

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV- dz. nr: 259/6; 259/4; 259/27; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum.  

Brak sprzeciwu

13.02.2017

51 10.02.2017 Piotr Puszakowski

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 126/10 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

 

Brak sprzeciwu

22.02.2017

52 15.02.2017

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24,

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej na działce nr 99/17 obr. Bruk- gm. Dzierzgoń.  

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

23.02.2017

52 20.02.2017 Katarzyna Drelich Odbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 397 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum  

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

01.03.2017 

53 23.02.2017

Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Sztumie,

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 59/1; 59/2; 59/3; 59/5; 59/6; 60/6; 69/10; 69/11; 69/14; 69/15; 74; 73; 76/1; 76/2; 81; 85; 86; 87; 9; 92; 93/1; 93/3; 93/5; 93/6; 93/7; 93/8; 95; 100; 123/1; 125/1; 126/1; 127/2; 129; 132; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 141; 143/1; 143/2; 144/2; 145/2; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 184/6; 184/7/ 184/9/ 184/10; 184/11; 184/12; 251; 272; 279/1; 286; 289/1; 289/2; 290; 292/1; 292/2; 293; 294; 297; 298; 299; 301; 302/3; 303; 305; 306; 307; 309; 310; 311; 314; 316; 317; 318; 319/2; 320; 324/4; 324/5; 329/1; 329/6; 331; 332; 333; 334/2; 335; 340; 343; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 347/11; 474; 476; 479; 488; 498; 499/4 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum.   Wycofanie wniosku przez Inwestora 06.04.2017
54 23.02.2017

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w

 Sztumie

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 137; 149/2; 151/3; 159; 163; 165/5; 166; 172; 174/1; 251/5; 251/12; 251/14; 251/15; 251/16; 251/18/ 251/32; 251/33; 259/4; 259/6; 259/15; 259/16; 259/17; 259/20; 259/24; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum   Wycofanie wniosku przez inwestora 03.04.2017
55 23.02.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 115; 117/1; 117/2; 118/2; 118/4; 119/1; 119/2; 122/1; 122/2; 123/3; 123/4; 129; 130/1; 130/2; 166; 206; 207/1; 207/2; 208/1; 211; 212; 213; 226/3; 226/4; 228/2; 228/3; 232; 234; 238; 239; 245; 246; 248; 249; 251; 252; 253/1; 253/2; 254; 256; 257; 262; 263; 266/3; 267/1; 267/4; 267/5; 269; 270; 279; 281; 282; 287; 289; 331/4; 393; 395; 401; 409; 414; 423; 434; 441 obr. Sztumska Wieś, dz. nr ; 55/5; 59/5; 59/6; 60/6 obr. Nowa Wieś, dz. nr 159 obr Zajezierze - gm. Sztum   Wycofanie wniosku przez Inwestora 06.04.2017
56 10.03.2017

Energa Operator SA, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergrtycznej sieci kablowejnn 0,4 kV-do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 122/1; 122/2; 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie.  

Brak sprzeciwu

14.03.2017

57 10.03.2017

Energa Operator SA, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergrtycznej linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 331/1; 327; 298; 340/28; 344/8; 344/7; 344/16; 344/17; 340/21; 335 obr. Postolin, gm. Sztum  

Brak sprzeciwu

16.03.2017

57 13.03.2017

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 244/2; 245 obr. Myslice, dz. nr 5/45 obr. Pronie- gm. Stary Dzierzgoń  

Brak sprzeciwu

16.03.2017

58 14.03.2017 Sobieśniewski Mariusz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 83/5 obr. Postolin, gm. Sztum.  

Brak sprzeciwu

17.03.2017

59 17.03.2017 Grzegorz Lis Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 230 obr. I m. Sztum.  

Brak sprzeciwu

04.04.2017

60 21.03.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 9,

81-703 Sopot

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią na dz. nr 214/19; 214/25; 214/9; 215/6; 214/20; 214/21 obr. Koniecwałd, gm. Sztum  

Brak sprzeciwu

06.04.2017

61 10.04.2017 Falkowski Łucjan Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 60 obr. 2 Sztum.  

Brak sprzeciwu

04.05.2017

62 12.04.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznejnn 0,4 kV na działkach nr: 28/2; 380/2; 20; 21; 39; 38; 34/1; 40/1; 60/3 obr. Sztumska Wieś,

budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 34/1; 64/1; 72/1; 390; 78/1; 73/10; 383/5; 60/3; 371 obr. Sztumska Wieś.

 

Brak sprzeciwu

27.04.2017

63 21.04,2017

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w

 Sztumie

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 59/1; 59/2; 59/3; 59/5; 59/6; 60/6; 69/10; 69/11; 69/14; 69/15; 74; 73; 76/1; 76/2; 81; 85; 86; 87; 9; 92; 93/1; 93/3; 93/5; 93/6; 93/7; 93/8; 95; 100; 123/1; 125/1; 126/1; 127/2; 129; 132; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 141; 143/1; 143/2; 144/2; 145/2; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 184/6; 184/7/ 184/9/ 184/10; 184/11; 184/12; 251; 272; 279/1; 286; 289/1; 289/2; 290; 292/1; 292/2; 293; 294; 297; 298; 299; 301; 302/3; 303; 305; 306; 307; 309; 310; 311; 314; 316; 317; 318; 319/2; 320; 324/4; 324/5; 329/1; 329/6; 331; 332; 333; 334/2; 335; 340; 343; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 347/11; 474; 476; 479; 488; 498; 499/4 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum  

Brak sprzeciwu

15.05.2017

64 21.04.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

 Kanalizacji w Sztumie

ul. Kochanowskiego

28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 137; 149/2; 151/3; 159; 163; 165/5; 166; 172; 174/1; 251/5; 251/12; 251/14; 251/15; 251/16; 251/18/ 251/32; 251/33; 259/4; 259/6; 259/15; 259/16; 259/17; 259/20; 259/24; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum  

Brak sprzeciwu

15.05.2017

65 21.04.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

 Kanalizacji w Sztumie

ul. Kochanowskiego

28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 115; 117/1; 117/2; 118/2; 118/4; 119/1; 119/2; 122/1; 122/2; 123/3; 123/4; 129; 130/1; 130/2; 166; 206; 207/1; 207/2; 208/1; 211; 212; 213; 226/3; 226/4; 228/2; 228/3; 232; 234; 238; 239; 245; 246; 248; 249; 251; 252; 253/1; 253/2; 254; 256; 257; 262; 263; 266/3; 267/1; 267/4; 267/5; 269; 270; 279; 281; 282; 287; 289; 331/4; 393; 395; 401; 409; 414; 423; 434; 441 obr. Sztumska Wieś, dz. nr ; 55/5; 59/5; 59/6; 60/6 obr. Nowa Wieś, dz. nr 159 obr Zajezierze - gm. Sztum  

Brak sprzeciwu

15.05.2017

66 04.05.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej - dz. nr: 262; 260/18; 260/17; 260/16 obr. Sztumskie Pole  

Brak sprzeciwu

23.05.2017

67 30.05.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr:  98; 100; 144/2; 143/1 obr Nowa Wieś.  

Brak sprzeciwu

21.06.2017

68 14.06.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN na działkach nr: 126/9; 126/14; 126/10; 126/11 obr. Mikołajki Pomorskie.  

Brak sprzeciwu

22.06.2017

69 28.06.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  na działkach 255/10; 105/1; 255/8; 255/5; 255/9 obr. Mikołajki Pomorskie.  

Brak sprzeciwu

30.06.2017

70 05.07.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 198; 374/17 obr Gościszewo   brak sprzeciwu 11.07.2017
71 19.07.2017

Usługi Budowlane COR-CAD

Piotr Koroblewski

ul. Dębowa 1

14-400 Pasłęk

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizcji sanitarnej (dz. nr: 470 i 474 obr.ewid. 1 m. Dzierzgoń) wraz z budową przyłączy wod.- kan. (dz nr 465/2 obr.ewid. 1 m. Dzierzgoń)  

Brak sprzeciwu

28.07.2017 

72 01.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 116/3; 118; 13; 247/2 obr. Zajezierze.  

Brak sprzeciwu

10.08.2017

73 01.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 71/1; 60/2; 71/2; 334 obr. Postolin.  

Brak sprzeciwu

09.08.2017

74 25.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 67/1; 25 obr. Postolin.  

Brak sprzeciwu

30.08.2017 

75 25.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 579/19; 578/46 obr. 1 Dzierzgoń.  

Brak sprzeciwu

29.08.2017

76 28.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 48; 17/1; 17/6; 17/7; 17/8 obr. Zajezierze.  

Brak sprzeciwu

04.09.2017

77 31.08.2017

Szymborski Krzysztof

Szymborska Aleksandra

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 129/10 obr.Kępina.  

Brak sprzeciwu

05.09.2017

78 08.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 32/6; 32/9 obr. Sztumska Wieś.  

Brak sprzeciwu

15.09.2017

79 15.09.2017
 

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 789/1;  744/4; 744/2 obr. 1 Dzierzgoń.

 

 

Brak sprzeciwu

19.09.2017

 

 

 

80 22.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania boiska treningowego w Sztumie, ul. Reja, dz. nr 400/5 obr. 2m. Sztum  

Brak sprzeciwu

05.10.2017

81 22.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenrgetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania oswietleniua drogowego w miejscowosci Sztum, ul. Pieniężnego, dz. nr 202/7 obr.  3 m. Sztum  

Brak sprzeciwu

28.09.2017

82 05.10.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 43; 1; 2 obr. Żuławka Sztumska.  

Brak sprzeciwu

11.10.2017

83 09.11.2017

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci kablowej  nN 0,4 kV oraz przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr: 49/8; 50; 51/8; 31; 32/1; 32/2; 51/16; 51/14; 33/3; 33/6; 30; 34 obr. Waplewo.  

Brak sprzeciwu

13.11.2017

84 13.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach nr 256/2; 256/3 obr. Myslice.   

Brak sprzeciwu

21.11.2017

85 14.11.2017

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej na działkach nr 151/3; 151/12 obr. Nowiec, gm. Dzierzgoń  

Wycofanie wniosku

20.11.2017

86 17.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 251/3 obr. Zajezierze.   

Brak sprzeciwu

24.11.2017

87 17.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  na działce nr 263 obr. Nowiec.   

Brak sprzeciwu

221.11.2017

88 29.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa i przebudwa  linii kablowej nN na działkach nr 83/1; 83/2; 83/4; 83/5; 331/1; 311; 327; 314/1; 315; 318/1; 319/1; 322; 323; 326; 33/2; 334; 86; 83/3 obr. Postolin.   

Brak sprzeciwu

11.12.2017

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:695
Treść wprowadził(a): Wójtowicz Joanna, 2017-12-15 13:00:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-30 13:48:06