Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE
Ulica Mickiewicza 31
82-400 Sztum


Starostwo jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Zarząd i Starosta wykonuje swoje zadania. Starosta wykonuje ponadto swoje zadania przy pomocy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży. Starostwo realizuje określone ustawami zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, a także zadania Powiatu wynikające z uchwał Rady i Zarządu.

Starostwo działa na podstawie:
  1. Ustawy o samorządzie powiatowym,
    Statutu Starostwa Powiatowego w Sztumie,
    Regulaminu Organizacyjnego.

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie

Kierownictwo Starostwa

Wydziały i referaty

Schemat Organizacyjny

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:31226
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-24 08:28:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-24 08:28:00