Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr I/1/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 14, ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. Nr142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1


Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego
w osobie Pana ZYGMUNTA STEINBORNA.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
obrad I sesji Rady Powiatu w Sztumie

Zdzisław KraszewskiUzasadnienie:

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, który wybierany jest z grona radnych bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Na pierwszej sesji Rada winna dokonać wyboru swego Przewodniczącego, w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:916
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-12 15:28:56
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 12:43:07