Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr I/2/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2002 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z 1998r. z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Powiatu Sztumskiego
Pana JANUSZA GRZONKI

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
obrad I sesji Rady Powiatu
w Sztumie

Zdzisław KraszewskiUzasadnienie:


Pan Janusz Grzonka w przeprowadzonych w dniu 27 października 2002r. wyborach do Rady Powiatu Sztumskiego uzyskał mandat radnego powiatu. Jednocześnie brał udział w wyborach bezpośrednich na wójta gminy zgodnie z ustawą o wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W dniu 10 listopada 2002r. został wybrany wójtem Stary Targ. Ustawa o samorządzie powiatowym zakazuje łączenia funkcji radnego powiatu z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Stąd też w/w radny działając w oparciu o przepisy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zrzekł się mandatu radnego Powiatu Sztumskiego. Rada Powiatu stwierdza fakt wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:963
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-12 15:27:26
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 15:22:41