Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr III/15/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2002 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2002 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym . (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1


Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 92.090 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 22.836.247 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 92.090 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.836.247 zł.

§ 3


Zwiększa się plan przychodów funduszu celowego "Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" o kwotę 23.000 zł i plan wydatków o kwotę 23.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów funduszu celowego po zmianie wynosi 90.000 zł Plan wydatków funduszu celowego po zmianie wynosi 90.000 zł

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:938
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 15:03:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:29:46