Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IV/19/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter CDI 313 stanowiącego własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie firmie transportowej w celu realizacji usług transportu sanitarnego w Oddziale Pomocy Doraźnej w Sztumie.

Na podstawie art. 53 ust 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Uchwala się co następuje:

§ 1


  1. Wyraża zgodę na wynajem samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter CDI 313 firmie transportowej w celu realizacji usług transportu sanitarnego w Oddziale Pomocy Doraźnej w Sztumie.
  2. Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wyłonienia najemcy w drodze przetargu.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) zbycie wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył.
Biorąc pod uwagę powyższy przepis Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej złożył wniosek o wyrażenie zgody na wydzierżawienie samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter CDI 313.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie uzyskał zapewnienie o przekazaniu mu w grudniu br. nowego samochodu sanitarnego kupowanego w ramach programu "Ratownictwo Medyczne 2002". Samochód ten zgodnie z umową z dostawcą powinien zostać przekazany w dniu 14 grudnia br. SPZOZ w Sztumie realizując program dostosowawczy, usługi w zakresie transportu sanitarnego kontraktuje na zasadzie dostawców usług wyspecjalizowanych w tym zakresie. Postępując zgodnie z tą zasadą dyrektor SP ZOZ planuje wydzierżawienie w/w samochodu w powiązaniu ze świadczeniem usług transportu sanitarnego dla Oddziału Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Sztumie.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie uważa się za zasadne.
Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia, zatem projekt uchwały Radzie Powiatu Sztumskiego celem podjęcia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:880
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 15:08:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:40:11