Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IV/24/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie zmiany delegata powiatu sztumskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich


Na podstawie art 75 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592) w zw. z §16 pkt 4 Statutu Związku Powiatów Polskich,

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Delegatem Powiatu Sztumskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich jest Pan ZBIGNIEW ZWOLENKIEWICZ - Starosta Sztumski.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na mocy Uchwały Nr VIII/24/2002 podjętej przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu działającej za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lutego 2002 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Związek Powiatów Polskich" , powiat sztumski przystąpił do grona członków Stowarzyszenia "Związek Powiatów Polskich".
Zgodnie z §2 uchwały, o której mowa powyżej delegatem powiatu sztumskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich był Pan Ryszard Zdziebłowski - będący od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia wyborów samorządowych Osobą Pełniącą Funkcję Organów Powiatu.
W związku z wyłonieniem Rady Powiatu Sztumskiego w drodze wyborów samorządowych oraz wyborem Pana Zbigniewa Zwolenkiewicza na stanowisko Starosty Sztumskiego podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:963
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-16 12:49:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 14:05:43