Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr V/31/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 lutego 2003 roku

w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 134 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Powiatu dokonuje wyboru Banku Spółdzielczego w Sztumie do obsługi bankowej budżetu Powiatu Sztumskiego.

§ 2


Obsługą bankową obejmuje się niżej wymienione jednostki budżetowe:
- Starostwo Powiatowe w Sztumie
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
- Zespół Szkół w Sztumie
- Zespół Szkół Zawodowych w Sztumie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlewiczkach
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kołozębiu
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Uśnicach
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie

§ 3


Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez Radę Powiatu w trybie ustawy z dnia 10.06.l994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119, poz. 713 późn. zm.) Zgodnie z zapisem art. 73 ustawy o zamówieniach publicznych umowa o świadczenie usług bankowych nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.
W wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego trybie uproszczonym w dniu 18.12.2002 r., komisja przetargowa w dniu 06.01.2003 r. dokonała otwarcia ofert i przeanalizowała zawarte w nich informacje pod względem spełnienia warunków ogłoszonych w przetargu. Oferty złożyli wg kolejności daty wpływu Bank Spółdzielczy w Sztumie, Bank Spółdzielczy w Malborku.
Oferty spełniają warunki ogłoszone w przetargu. Po przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdzono, że korzystniejsze warunki przedstawił Bank Spółdzielczy w Sztumie.
W związku z powyższym do prowadzenia obsługi bankowej wybrano Bank Spółdzielczy w Sztumie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:927
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 13:30:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-17 14:43:39