Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VI/35/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2003 roku

w sprawie powołania nowych typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.2 pkt. 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 3, lit. b, f, g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.),

uchwala się co następuje:

§ 1


  1. Z dniem 1 września 2003 r. tworzy się trzyletnią szkołę - Technikum wieczorowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach.
  2. Akt powołania szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


  1. Z dniem 1 września 2003 roku tworzy się trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach.
  2. Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


  1. Z dniem l września 2003 roku tworzy się dwuletnią Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach.
  2. Akt założycielski stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4


  1. Wymieniona w § 1 szkoła jest szkołą publiczną. Podbudowę programową stanowi zasadnicza szkoła zawodowa.
  2. Wymieniona w § 2 szkoła jest szkołą publiczną. Podbudowę programową stanowi gimnazjum.
  3. Wymieniona w § 3 szkoła jest szkoła publiczną dla dorosłych. Podbudowę programową stanowią programy szkół policealnych i technikalnych.

§ 5


Dla nowo utworzonych szkół obowiązuje statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Wincentego Witosa w Barlewiczkach.

§ 6


Za wykonanie uchwały odpowiada Zarząd Powiatu Sztumskiego.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach oraz w celu zwiększenia oferty edukacyjnej powiatu sztumskiego tworzy się nowe typy szkół, będące propozycją większego naboru w placówkach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:924
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 13:46:02
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 13:44:52