Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VIII/42/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2002 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2002 rok, zamykające się kwotami:

Dochody budżetowe
plan 22.979.075,- zł; wykonanie 22.631.475,- zł
Wydatki budżetowe
plan 22.889.893,- zł; wykonanie 22.278.339,- zł

§ 2


Udziela się absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:884
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 08:50:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 09:13:57