Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XII/50/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sztumskiego

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


  1. Na podstawie art. 4 ust 1 pkt.21 w/w. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji.
  2. Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu jest dokumentem spełniającym rolę schematu integrującego działania uczestników życia gospodarczego i społecznego powiatu oraz dokumentem pomocnym dla starań o środki zewnętrzne.

Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:936
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 09:31:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 10:13:25