Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/57/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zmniejsza się o kwotę 216.000 zł plan dochodów budżetowych zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 20.016.113 zł.

§ 2


Zmniejsza się o kwotę 216.000 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.196.014 zł.

§ 3


Zwiększa się o kwotę 42.000 zł plan przychodów i wydatków funduszu celowego "Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów funduszu celowego po zmianie wynosi 342.000 zł Plan wydatków funduszu celowego po zmianie wynosi 342.000 zł

§ 4

Zwiększa się o kwotę 11.000 zł plan przychodów i wydatków funduszu celowego "Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan przychodów funduszu celowego po zmianie wynosi 101.000 zł Plan wydatków funduszu celowego po zmianie wynosi 101.000 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:930
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:50:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:06:50