Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/68/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W Uchwale Nr III/9/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 1


Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Jędrzejczyk Czesława - Przewodniczący Komisji
  2. Zdziebłowski Ryszard - Zastępca przewodniczącego Komisji
  3. Kraszewski Zdzisław
  4. Kania Józef
  5. Mariusz Żółtowski.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Klub Radnych Samorządnego Powiśla wniósł o uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej o osobę Pana Mariusz Żółtowskiego, zgodnie z aktualnie obowiązującym Statutem Powiatu Sztumskiego. Rada Powiatu Sztumskiego podjęła decyzję o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:868
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:10:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:50:48