Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/63/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listoada 2003 roku

w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123, poz 776 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 142, poz. 1592)

uchwala się co następuje:

§ 1


Przyjmuje się program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sztumskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Art. 35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wskazuje jako zadanie powiatu opracowywanie projektów powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Program powyższy ma na celu ukierunkowanie działań instytucji powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:956
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:04:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-25 08:47:11