Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/65/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XII/53/2003 z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/ Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz.1O19, Nr 162, poz.1118 i 1126; z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz.1280; z 2000r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz.1249; z 2001r. Nr 39, poz.459, Nr 100, poz.1080, Nr 125, poz.1368, Nr 129, 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800; z 2002r. Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074; z 2003r. Nr 7, poz. 79/

§ 1


  1. Uchwala się plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2003 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:975
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:07:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-25 08:52:26