Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr 14/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 lutego 2004 roku

w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm),

uchwala się, co następuje:

§ 1


  1. Z dniem 1 września 2004 roku likwiduje się internat Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3
  2. Akt likwidacji internatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Dokumentacja zlikwidowanego internatu pozostaje w Zespole Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3

§ 3


Uczniowie Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 chętni do korzystania z internatu korzystają z internatu należącego obecnie do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

§ 4


Za wykonanie uchwały odpowiada Zarząd Powiatu Sztumskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Analiza funkcjonowania internatu należącego do Zespołu Szkół w Sztumie w latach szkolnych 2001/2002, 2002/ 2003, 2003/2004 wykazuje tendencję stale malejącą. Prognoza według oceny pana Dyrektora Zespołu Szkół w Sztumie w przyszłym roku szkolnym nie wykaże tendencji wzrostowej. Obecnie z internatu korzysta 20 osób. Po przeanalizowaniu kosztów stałych przy tak niewielkiej ilości mieszkańców subwencja wyliczana przez Ministerstwo nie pokrywa nawet w 50% kosztów utrzymania internatu. Dla uczniów tego Zespołu proponuje się korzystanie z internatu znajdującego się przy Zespole szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.
Podjęcie niniejszej uchwały wydaje się być w pełni uzasadnione.

Załącznik do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:893
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-10 08:23:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-08 15:30:41