Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXI/24/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów i Studentów


Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1


Upoważnia się, Zarząd Powiatu Sztumskiego do zatwierdzenia projektów składanych do Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących środków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu sztumskiego.

§ 2


Regulaminy powyższych stypendiów będą uchwalone po pozytywnym rozpatrzeniu projektów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Powiat Sztumski .charakteryzuje się bardzo wysokim bezrobociem, brakiem możliwości zatrudnienia, a co za tym idzie trudną sytuacją materialną uczniów. w podległych nam szkołach ponadgimnazjalnych. Istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; kończących się maturą oraz dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu sztumskiego. Bardzo duża ilość młodzieży spełnia podstawowe kryteria przyznawanie stypendiów,. tj.: dochód na osobę w rodzinie kształtuje się na poziomie 504 zł. netto lub poniżej mają stałe zameldowanie w mieście na wsi lub w mieście do 5 tyś. mieszkańców w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i oraz w przypadku studentów mających stałe zameldowanie w mieście do 20 tys. mieszkańców. Istnieje możliwość zdobycia środków finansowych z w/w Europejskiego Funduszu Społecznego na sfinansowanie stypendiów w związku z powyższymi podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:952
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 12:51:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-20 12:49:18