Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIII/26/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 2004 roku

w sprawie przyjęcia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 9 tekst jedn. Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 13, art. 14, art.15, art. 22, art.25 b, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 2 i 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ).

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuję:

§ 1


Przyjmuje się zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałącznik [plik .PDF 32,1KB]

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:990
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 13:30:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-20 09:16:33