Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXVIII/51/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie podpisania Dokumentu Partnerskiego


Na podstawie art. 12 pkt 9a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Powiatu Sztumskiego postanawia nawiązać współpracę partnerską z Powiatem w Rotenburgu (Wümme) z Niemiec.

§ 2


Ustala się treść dokumentu partnerskiego (porozumienia) stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały

§ 3


Upoważnia się Starostę Sztumskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego do podpisania dokumentu (porozumienia) partnerskiego

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1049
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-07 14:52:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-07 14:29:26