Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXI/58/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie określone w Uchwale Nr 2/2004 Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie z dnia 15 października 2004r. w sprawie zmiany w Statucie SPZOZ w Sztumie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Sztumskiego

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej Statut Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uchwala Rada Społeczna zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia organowi,
który utworzył zakład. Organem tym z mocy cytowanej wyżej Ustawy jest Rada Powiatu Sztumskiego. Tryb obowiązujący przy uchwalaniu Statutu stosuje się również przy dokonywaniu wszelkich zmian.
W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:890
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-11-05 11:57:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-11-02 10:09:10