Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXII/64/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Sztum na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie


Na podstawie art. 7a z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 8.500 zł Miastu i Gminie Sztum zgodnie z porozumieniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 117a Ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zwrócił się z pismem OR.S.0114/43/04 z dnia 21 października 2004 roku o finansowe wsparcie na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
Samorząd sztumski wsparł inicjatywę pozyskania środków na zakup nowego samochodu na potrzeby lokalnej Policji.
Pozyskanie nowego samochodu przyczyni się do podniesienia stanu bezpieczeństwa publicznego obywateli w całym powiecie sztumskim.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:899
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-15 07:59:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-15 07:51:54