Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIV/72/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005


Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z późn. zmn.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się projekt planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
/Załącznik nr 1/
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się staroście powiatu sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. nr 100 poz. 1086 z 2000 roku z późn. zmn.) starosta przedstawia Radzie Powiatu Sztumskiego do zatwierdzenia projekt planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:820
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-01-17 11:31:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-01-17 11:28:55