Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVI/13/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 marca 2005 roku

w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół oraz powołania nowej szkoły w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach


Na podstawie art. 4 i art. 12 pkt.11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 5 oraz art. 2c ust. 5 Ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r. nr 12 poz. 96 z późn. zm.), art. 9 ust. 3 lit. g, art. 58 Ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.), uchwala się co następuje:


§ 1


1.Z dniem 1 września 2005 r. przekształca się szkołę policealną w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w szkołę policealną dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.


2.Akt przekształcenia szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały./Załącznik Nr 1/


§ 2


1.Z dniem 1 września 2005 roku tworzy się szkołę policealną dla młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.


2.Akt założycielski stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały./Załącznik Nr 1/


§ 3


Statuty szkół wymienionych w § 1 i § 2 stanowią załączniki do statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.


§ 4


Przekształcona wymieniona w § 1 szkoła i nowo powołana szkoła wymieniona w §2 są szkołami publicznymi.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego. § 6Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:808
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-03-23 12:38:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-23 12:21:48