Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVI/9/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 marca 2005r.

w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście i gminie Sztum.Na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r., Nr 204, poz. 2086/ Rada Powiatu Sztumskiego uchwala,
co następuje:


§ 1


Pozbawia się kategorii dróg powiatowych następujące drogi /ulice/ położone w mieście i gminie Sztum /Załącznik Nr 1/.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:868
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-03-23 12:40:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-23 12:23:26