Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVI/8/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 marca 2005 roku


w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. w Dz. U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 12a ust.3 Ustawy z Dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 198 roku, nr 90 poz.575 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§1


Przyjmuje się informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego za rok 2004 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały./Załącznik Nr 1/


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


   Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Malborku właściwy dla powiatu malborskiego i powiatu sztumskiego przedłożył Radzie Powiatu Sztumskiego informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego za rok 2004 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 roku, nr 90, poz. 575 z późn. zm.). Rada Powiatu rozpatruje wymienioną wyżej informację przynajmniej raz na rok.
   Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie Uchwały jest w pełni uzasadnione.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:876
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-03-25 12:10:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-23 12:39:50