Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXVIII/16/2005
Rady Powiatu w Sztumie
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

Na podstawie art. 24 ust. l i la ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21 poz. 91 z 1988 r. zm.:  Nr 19, poz. 132; z 1989r. Nr 35, poz. 192; z 1990r. Nr 34, poz.198; z 1996r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602; z 1997r. Nr 88, poz. 544 z 1998r. Nr 106, poz. 668) oraz  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz. U. Nr 49, poz. 489) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II /9/2002 z dnia 17 stycznia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej podjętej przez Osobę Pełniącą Funkcje Organów Powiatu działającą za Radę Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej § 2 otrzymuje brzmienie: „ Powołuje się Pana Feliksa Orła, zam. Sztum, ul. Osińskiego 7a/14 na Komendanta Społecznej Staży Rybackiej”.

§ 2

Traci moc Uchwała nr XVI/34/2002 podjęta przez Osobę Pełniącą Obowiązki Organów Powiatu, działającą za Radę Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie

Powołany w dniu 25 kwietnia 2002 r. Komendant Społecznej Straży Rybackiej pan Stanisław Walkiewicz w dniu 15.09.2004 r. złożył rezygnacje z pełnienia funkcji, w związku z czym Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu wystąpił z wnioskiem o powołanie na stanowisko Komendanta Pana Feliksa Orła, zam. Sztum, ul. Osińskiego 7a/14. Zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Rada Powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę, podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:923
Treść wprowadził(a): Kawka Madalena, 2016-06-01 09:25:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-05-31 14:53:39