Starostwo Powiatowe w Sztumie

Informujemy, iż 30 kwietnia 2008 r. Starostwo Powiatowe w Sztumie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
 

Identyfikator w ePUAP:  /1842pudhcg/SkrytkaESP


Dostęp do usługi realizowany jest poprzez portal www.epuap.gov.pl

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.