Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Informujemy,
iż 30 kwietnia 2008 r.
Starostwo Powiatowe w Sztumie
uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
przy pomocy której interesanci mogą składać
oficjalne wnioski do urzędu
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Podstawa prawna

Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. z 2001 r. nr 130, poz.1450 ze zm.).


identyfikator w ePUAP:  1842pudhcg

 

Dostęp do usługi realizowany jest poprzez portal www.epuap.gov.pl

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w poratalu www.epuap.gov.pl