Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe za rok 2010Do poprawnego odczytu oświadczeń wymagane jest zainstalowanie darmowego programu Adobe Reader. Program ten można pobrać pod poniższym adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlOświadczenia Majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.
1. Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego

Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010


2. Antoni Downarowicz Wicestarosta Powiatu Sztumskiego

3. Janusz Grzonka Członek Zarządu

4. Zbigniew Zwolenkiewicz Członek Zarządu

Oświadczenia Majątkowe członków Rady Powiatu Sztumskiego.
1. Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego

Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010

 

2. Antoni Downarowicz Wicestarosta Powiatu Sztumskiego

3. Jolanta Szcewczun Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego
Uzupełnienie

4. Ryszard Mojecki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sztumskiego

5. Beata Śrutkowska Radna Powiatu Sztumskiego

6. Bogumiła Steinborn Radna Powiatu Sztumskiego

7. Elżbieta Domańska Radna Powiatu Sztumskiego

8. Irena Szmiłyk Radna Powiatu Sztumskiego

9. Janusz Grzonka Radny Powiatu Sztumskiego

10. Józef Kania Radny Powiatu Sztumskiego

11. Mariusz Żółtowski Radny Powiatu Sztumskiego

12. Piotr Stec Radny Powiatu Sztumskiego

13. Ryszard Mazerski Radny Powiatu Sztumskiego

14. Tomasz Dobis Radny Powiatu Sztumskiego

15. Waldemar Thiede Radny Powiatu Sztumskiego

16. Zbigniew Zwolenkiewicz Radny Powiatu Sztumskiego

17. Zygmunt Smoliński Radny Powiatu Sztumskiego

Oświadczenia Majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie
1. Adrianna Dobrzyńska-Doering Naczelnik Wydziału Ochorny Środowiska i Rolnictwa.

2. Danuta Ossowska Naczelnik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Korekta do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010

 

3. Janina Łucja Chodorowska Inspektor

4. Krystyna Zofia Szczepanek Geodeta Powiatowy

Korekta do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010

5. Lucyna Bednarska Skarbnik Powiatu

6. Maciej Tomasz Derbich Podinspektor

7. Maria Kazimiera Król Sekretarz Powiatu Sztumskiego

8. Mirosław Sokalski Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Korekta do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010


9. Tadeusz Jerzy Mazurkiewicz Inspektor

10. Waldemar Łukasz Wudarczyk Główny Specjalista

Korekta do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010

11. Wojciech Babalski Naczelnik Wydziału Architektury, Budownicta i Rozwoju Powiatu.

Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Powiatu Sztumskiego
1. Dorota Bulkowska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

2. Andrzelina Kastelli-Smolińska Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

Korekta do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010

3. Anna Serocka Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

4. Ewelina Łęgowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. Jarosław Drwięga Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

6. Joanna Jachim-Poleszak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

7. Krystyna Jankowska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

8. Marcin Kerber Dyrektor Domu Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu.

9. Mariusz Robert Krause Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

10. Wanda Jeremicz Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.

11. Zbigniew Adam Góralski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

Korekta do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010

12. Zofia Zienkiewicz-Zima Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Korekta do Oświadczenia Majątkowego za rok 2010Oświadczenia Majątkowe Osób Wydających Decyzje w im. Starosty.
1. Barbara Nadarzyńska Powiatowy Urząd Pracy-specjalista ds rejestracji

2. Wiesława Prażmo-Świderska Powiatowy Urząd Pracy-kierownik działu Ewidencji i Świadczeń.

Oświadczenie Majątkowe likwidatora SPZOZ w Sztumie.
1. Tadeusz Wojszkun Likwidator SPZOZ w Sztumie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5027
Treść wprowadził(a): Tur Mateusz, 2012-10-19 11:13:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-05-31 08:12:10