Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe za rok 2014


Oświadczenia Majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.


Wojciech Cymerys  z dnia 2014-12-10 - członek zarządu powiatu

Wojciech Cymerys  z dnia 2015-04-29 - członek zarządu powiatu

Wojciech Cymerys - wyjaśnienie z dnia 2015-10-28

Antoni Downarowicz - z dnia 2014-12-09 - członek zarządu powiatu

Antoni Downarowicz  - z dnia 2015-04-14 - członek zarządu powiatu

Józef Warunek z dnia 2015-01-07 - członek zarządu powiatu

Józef Warunek z dnia 2015-04-30 - członek zarządu powiatu

Zbigniew Zwolenkiewicz z dnia 2014-12-16 - członek zarządu powiatu

Zbigniew Zwolenkiewicz z dnia 2015-04-28 - członek zarządu powiatu

 

Oświadczenia Majątkowe członków Rady Powiatu Sztumskiego.

 

Jolanta Szewczun z dnia 2014-12-08 -  Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Szewczun z dnia 2015-04-27 -  Przewodnicząca Rady Powiatu

Wojciech Zielonka z dnia 2014-12-24 - Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Zielonka z dnia 2015-04-28 - Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Cymerys  z dnia 2015-04-29 - Starosta

Antoni Downarowicz  z dnia 2014-12-15 - Wicestarosta

Antoni Downarowicz  z dnia 2015-04-14 - Wicestarosta

Ludwik Butkiewicz z dnia 2014-12-09

Ludwik Butkiewicz z dnia 2015-03-30

Marek Cieciora  z dnia 2015-01-26

Marek Cieciora z dnia 2015-04-28

Janusz Grzonka z dnia 2014-12-01

Janusz Grzonka z dnia 2015-03-16

Adam Krupa z dnia 2014-12-29

Adam Krupa z dnia 2015-04-28

Sylwia Kubik z dnia 2014-12-29

Sylwia Kubik z dnia 2015-04-18

Ryszard Mazerski z dnia 2014-12-18

Ryszard Mazerski z dnia 2015-04-22

Ewa Nazarewicz z dnia 2014-01-12

Ewa Nazarewicz z dnia 2015-04-27

Leszek Sarnowski z dnia

Leszek Sarnowski  z dnia 2015-03-31

Teresa Skolimowska z dnia 2014-12-02

Teresa Skolimowska z dnia 2015-04-27

Piotr Stec z dnia 2014-12-29

Piotr Stec z dnia 2015-04-29

Waldemar Joachim Thiede z dnia 2014-12-29

Waldemar Joachim Thiede z dnia 2015-04-27

Józef Warunek z dnia 2014-12-29

Józef Warunek z dnia 2015-04-30

Zbigniew Zwolenkiewicz z dnia 2014-12-16

Zbigniew Zwolenkiewicz z dnia 2015-04-28

 

Oświadczenia Majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

1.  Adrianna Dobrzyńska-Doering Naczelnik Wydziału Ochorny Środowiska i Rolnictwa.

2.  Danuta Ossowska Naczelnik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

3. Halina Gierała  Sekretarz Powiatu Sztumskiego

4.  Janina Chodorowska Inspektor

5.  Krystyna Szczepanek Geodeta Powiatowy

6.  Lucyna Bednarska Skarbnik Powiatu

7.  Maciej Derbich Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

8.  Mirosław Sokalski Główny Specjalista

9.  Tadeusz Mazurkiewicz Inspektor

10. Waldemar Wudarczyk Główny Specjalista

11.  Wojciech Babalski Naczelnik Wydziału Architektury, Budownicta i Rozwoju Powiatu.

 

 

Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Powiatu Sztumskiego

1.  Marzena Zawisza Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

2.  Anna Serocka Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

3.  Ewelina Łęgowska  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

4.  Jarosław Drwięga Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

5.  Joanna Jachim-Poleszak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

6.  Róża Banasik-Zarańska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

7.  Wanda Jeremicz Inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie

8.  Wiesława Kowalik Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

9.  Zbigniew Adam Góralski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

10.  Zofia Zienkiewicz-Zima Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

11. Agnieszka Mackiewicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

12. Agnieszka Mackiewicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu (korekta)


Oświadczenia Majątkowe Osób Wydających Decyzje w im. Starosty.


1.  Barbara Nadarzyńska Powiatowy Urząd Pracy-specjalista ds rejestracji

2.  Wiesława Prażmo-Świderska Powiatowy Urząd Pracy-kierownik działu Ewidencji i Świadczeń.

3.  Roman Kulpa Powiatowy Urząd Pracy - Zastępca Dyrektora.

 


Oświadczenie Majątkowe likwidatora SPZOZ w Sztumie.


1.  Tadeusz Wojszkun Likwidator SPZOZ w Sztumie.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1773
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2016-04-25 15:09:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-04-19 11:01:10