Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA SZTUMSKI, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

 

Lp.

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
24 10.05.2024

Polska Spółka Gazownictwa         

Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 

33-100 Tarnów

Budowa gazociągu ś/c PE dn 160/110/63 zrealizowanego w ramach zadania ,,Gazyfikacja gmin Stary Targ i Mikołajki Pomorskie’’– etap II dz. nr  45/2 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

13.05.2024

 
25 20.05.2024 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym - dz. nr 210/8, obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

23.05.2024

 
26 24.05.2024

Energa-Operator S.A. z/s w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  ze złączem energetycznym do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych - dz. nr 43/14, 43/15, 44/3,44/6,

obr. Sztumskie Pole

   

Brak sprzeciwu

28.05.2024

 
27 13.06.2024 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dz. nr 77/19, obr. Gościszewo