Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA SZTUMSKI, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

 

Lp.

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
94  30.12.2022

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Wymiana linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV obory- dz. nr 127/3, 129/3, 133/5, 130/18,130/19, 130/14,

obr. Mikołajki Pomorskie

   

Brak sprzeciwu

13.01.2023

 
01 04.01.2023

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami energetycznymi  do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dz. nr 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/15, 13/16, 34/11, 35, 37/2, obr. Kępina

   

Brak sprzeciwu

10.01.2023

 
02 19.01.2023

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączam energetycznym do zasilania wieży komórkowej - instalacja radiokomunikacyjna sieci P4 nr SZT2101A – dz. nr 107/4, 107/5, obr. 3 Sztum  

   

Brak sprzeciwu

07.02.2023

 
03 19.01.2023

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) nn 0,4 kV ze złączami energetycznymi  do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych – dz. nr 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, obr. Zajezierze

   

Brak sprzeciwu

23.02.2023

 
04 20.01.2023 Osoba fizyczna

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 42/2 , obr. Kępina

    Brak sprzeciwu 09.02.2023  
05 24.01.2023 Osoba fizyczna

Budowa instalacji gazowej  zewnętrznej i wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 268/1, obr. Koniecwałd

   

Brak sprzeciwu

13.02.2023

 
06 24.01.2023 Osoba fizyczna

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dz. nr 123/17, 123/30,

obr. Zajezierze

   

Brak sprzeciwu

13.02.2023

 
07 02.02.2023 Osoba fizyczna

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej dla budynku mieszkalnego – dz. nr 508/1, obręb 1 Dzierzgoń 

Wezwanie do uzupełnienia braków      
08 02.02.2023 Osoba fizyczna 

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 93, obr. 2 Sztum

   

Brak sprzeciwu

13.02.2023

 
09 07.02.2023 Osoba fizyczna

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej lokal mieszkalny w budynku usługowym z częścią mieszkalną  - dz. nr 434/2,

obr. 2 Sztum

   

Brak sprzeciwu

14.02.2023

 
10 10.02.2023

Miasto i Gmina Sztum 

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

1.Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach zadania przebudowy dróg gminnych -  ul. Topolowej, Zielnej Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum.

2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi pozwalającymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulic Topolowej, Zielnej Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum w ramach zadania ,,Przebudowa dróg gminnych -  ul. Topolowej, Zielnej Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum” – dz. nr 125/321, 124/13, 125/170, 125/118, 125/122, 289, 125/115, 125/114, 126/2, 122/2, 125/113, obr. Barlewice 

   

Brak sprzeciwu

13.03.2023

 
11 13.03.2023

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 1633-100 Tarnów

            Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia p-0,5 MPa Dzierzgoń ul. Słoneczna - dz. nr 747/2, 750/8, obr. 1 Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

15.03.2023

 
12 14.03.2023

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

          Budowa sieci linii kablowej nn 0,4 kV , YAKXS 4x120 mm² do budynków mieszkalnych jednorodzinnych ( etap 2) - dz. nr 189/9, 188/1, 198, 68/1,

          obr. Gościszewo

      

Brak sprzeciwu

21.03.2023

 
13 15.03.2023

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

         Budowa sieci elektroenergetycznej  nn 0,4 kV  (linii kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym) - dz.nr 314/22, 314/23, 237/3, 313/2,           obr. Sztumkie Pole    

Brak sprzeciwu

29.03.2023

 
14 24.03.2023  Osoba fizyczna           Budowa instalacji gazowej   wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 121, obr 2 Sztum        
15 28.03.2023

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

         Budowa  elektroenergetycznej  sieci  nn 0,4 kV  ze złączem energetycznym do zasilania przepompowni wód deszczowych - dz.nr 307/2,305,7/4,           obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

30.03.2023

 
16 28.03.2023

Energa Operator S.A. 

z/s w Gdańsku

Oddz. w Olsztynie 

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

          Budowa  elektroenergetycznej  sieci  nn 0,4 kV  ze złączem energ. do zasilania przepompowni wód deszczowych nr 2 – dz. nr 305 ,obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

29.03.2023