Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA SZTUMSKI, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

 

Lp.

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
64 10.10.2023 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 113, obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

31.10.2023

 
65 13.10.2023

Energa Oświetlenie

 Sp.. z o.o.              

 ul. A. Grottgera 7

81-809 Sopot

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w m. Sztum ul. Nowowiejskiego - dz. nr 328, 475/2, obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

26.10.2023

 
66 19.10.2023 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dz. nr 629, 630, obr. 1 Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

07.11.2023

 
67 20.10.2023 Osoba fizyczna Budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego wraz z instalacją przyłączeniową i wewnętrzną gazu – dz. nr 81/2, obr. Sztumska Wieś    

Brak sprzeciwu

07.11.2023

 
68

25.10.2023

Energa-Operator S.A. z/s w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania oświetlenia ulicznego w m. Czernin - dz. nr 125/321, obr. Barlewice

   

Brak sprzeciwu

30.10.2023

 
69 30.10.2023 Energa-Operator S.A. z/s w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  - dz. nr 14/2, 302/2, 305/2, obr. Nowiec     

Brak sprzeciwu

09.11.2023

 
70 06.11.2023

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dz. nr 207, obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

09.11.2023

 
71 14.11.2023 Osoba fizyczna

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 165,

obr. Barlewice

   

Brak sprzeciwu

30.11.2023

 
72 17.11.2023 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dz. nr 102, obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

21.11.2023

 
73 20.11.2023 Osoba fizyczna Budowa doziemnej poza gazomierzowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym – dz. nr. 311/11, obr. Sztumskie Pole        
74 20.11.2023 Osoba fizyczna Budowa doziemnej poza gazomierzowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym – dz. nr. 176, obr. 2 Sztum        
75 21.11.2023 Energa-Operator S.A. z/s w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV - dz. nr 596/10, 605/37, 649/39, 698/16, 699/5, 700, obr. 1 Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

22.11.2023

 
76 24.11.2023 Osoba fizyczna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnym jednorodzinnym - dz. nr 57, obr. 1 Sztum

       
77 24.11.2023 Osoba fizyczna Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  - dz. nr 624, obr. 1 Dzierzgoń        
78 24.11.2023

Polska Spółka Gazownictwa         

Sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 

33-100 Tarnów

Budowa gazociągu ś/c PE dn 160/110/63 zrealizowanego w ramach zadania ,,Gazyfikacja gmin Stary Targ i Mikołajki Pomorskie’’– etap II - obr. Cygusy, obr. Kątki, obr. Stary Targ, obr. Waplewo, obr. Kołoząb, obr. Mikołajki Pomorskie         
79 29.11.2023 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym- dz. nr 206, obr. 2 Sztum