Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
 

                                                                                 2021

               
30 08.10.2021

POLSKA SPÓLKA GAZOWNICTWA SP.ZO.O.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociagu n/c- dz. nr 478/8; 485/12; 485/7 obr. 1 Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

11.10.2021

 
31 12.10.2021

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym- dz. nr; 601/2; 485/12; 485/19; 485/17; 485/11; 494; 485/8; 485/16; 485/14; 485/13; 605/5; 485/5; 485/20; 485/9; 485/15; 605/47; 485/7; 485/21; 485/18; 485/10 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

14.10.2021

 
32 19.10.2021

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 252/17; 252/29; 252/36; 252/40; 252/41; 252/44; 252/45; 252/46; 252/47; 252/48 obr. Sztumskie Pole     Brak sprzeciwu 21.10.2021  
33 20.10.2021

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego 0,4 kV- dz. nr: 160/19; 160/20; 276/1 obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

27.10.2021

 
34 08.11.2021

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej- dz. nr 163/2; 228; 195/1 obr. Stary Targ    

Brak sprzeciwu

10.11.2021

 
35 12.11.2021

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kabliwej nn 0,4 kV- dz. nr 94/2; 94/3; 94/4; 155/8 obr. Przezmark     Brak sprzeciwu 17.11.2021  
36 18.11.2021

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 1/3 obr. Szropy     Brak sprzeciwu 26.11.2021  
37 18.11.2021

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa linii kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego 0,4 kV- dz. nr 100/16; 100/23; 100/46; 100/47 obr. Koniecwałd.     Brak sprzeciwu 24.11.2021