Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
77 04.10.2022

Energa Operator S.A.

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa sieci elektroenergetycznej  napowietrznej nn - budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, budowa odcinków linii elektroenergetycznych napowietrznych nn 0,4 kV, likwidacja odcinków linii elektroenergetycznych napowietrznych nn 0,4 kV - dz. nr 467 obr. Jasna    

Brak sprzeciwu

04.10.2022
 
78 12.10.2022

Polska Spółka Gazownictwa         Sp. z o.o.                 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa gazociągu o ciśnieniu roboczy nie wyższym niż 0,5 MPa. - dz. nr 215/4, 217 obr. Koniecwałd oraz dz. nr 274/12        obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

20.10.2022
 
79 17.10.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie ul. Kochanowskiego 28 

82-400 Sztum

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego i wkładu kominowego dwuściennego kwasoodpornego wewnętrznego - dz. nr 452 obr. Sztum    

Brak sprzeciwu

20.10.2022
 
80 18.10.2022

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24
82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dzierzgoniu ul. Promienna i Spokojna - dz. nr 478/9, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 485/10, 485/11, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15,485/16, 485/17,485/18, 485/19, 485/20, 485/21    obr. 1 Dzierzgoń     

Brak sprzeciwu

28.10.2022
 
81 25.10.2022 Osoba fizyczna Budowa  instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - dz. nr 109/86 obr. Barlewice    

Brak sprzeciwu

31.10.2022
 
82 02.11.2022 Osoba Fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną - dz. nr 451/3  obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

02.11.2022
 
83 08.11.2022

Energa Operator S.A.

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym  do zasilania budynku garażowego -  dz. nr 19/1, 20/2 obr. Kępina    

Brak sprzeciwu

08.11.2022
 
84 10.11.2022

Polska Spółka Gazownictwa         Sp. z o.o.                 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa gazociągu o ciśnieniu roboczy nie wyższym niż 0,5 MPa  - dz. nr 342/5, 262, 263, 105/1 obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

23.11.2022
 
85 14.11.2022 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny - dz. nr 87 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

14.11.2022
 
86 16.11.2022

Energa Operator S.A.

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym  do zasilania oświetlenia zewnętrznego (doświetlenie przejścia dla pieszych) – dz. nr 224 obr. Sztumska Wieś        
87  22.11.2022  Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej -          dz. nr 187/1 obr. 3 Sztum        
88 23.11.2022

Polska Spółka Gazownictwa         Sp. z o.o.                 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej ś/c dn 63 PE- dz. nr 19, 37, 38/12, 38/21,38/30, 198  obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

24.11.2022
 
89 23.11.2022

Energa Operator S.A.

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym  do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych -  dz. nr 124/2, 68/1,40/6 obr. Gościszewo        
90 25.11.2022

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24
82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej - dz. nr 28/7, 29, 30, 33, 25, 26, 31, 295, 230, 32/5, 32/4, 32/3, 32/2, 32/1, 39, 40/4, 40/1, 40/2, 40/5, 40/6, 225, 229, 231, 298/1, 300/2, 300/1, 232 obr. Bągart