Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

. REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
 

                                                                                 2022

28 15.06.2022 Osoba fizyczna Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 86 obr. 3 Sztum     brak sprzeciwu 01.07.2022  
29 06.06.2022

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Olsztyn

Rozbudowa linii kablowej- dz. nr 750/3 obr. 1 Dzierzgoń     Brak sprzeciwu 27.06.2022  
30 20.06.2022 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym- dz. nr 508/1 obr. 1 Dzierzgoń    

brak sprzeciwu

07.07.2022

 
31 20.06.2022 Osoba fizyczna Przebudowa budynku dz. nr 86 obr. 3 Sztum    

Brak sprzeciwu

01.07.2022

 
31 24.06.2022 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 172/5 obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

05.07.2022

 
32 29.06.2022

Gmina Stary Targ 

ul. Główna 20

82-410 Sray Targ

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo- dz. nr 77/29; 21/1; 21/3; 22/3; 92; 95/2; 103/1; 159; 160; 163 obr. Waplewo,dz. nr 5/4; 6/3; 6/4; 6/5; 7/3; 7/6; 7/10; 8/2; 10/3; 10/4; 11/1; 18; 26/4; 26/5; 26/6; 26/7; 26/8; 27/3; 27/5; 27/6; 27/8; 27/9; 27/10; 40/2; 48/3; 52; 53/1; 55; 56; 58; 64; 65/8; 66/1; 72/6; 72/7; 75/1; 76/1; 78/1; 79/2; 80/7; 80/9; 81/1; 93/1; 94; 95/4; 96/5; 108/7; 109/1; 110; 111/1; 111/2; 113/1; 115/1; 116/1; 117; 144; 154; 160/1; 161/1; 162/3; 176/3; 211; 212; 213; 214 obr. Tulice     

brak sprzeciwu

14.07.2022

 
33 01.07.2022 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dz. nr 461 obr. 1 Dzierzgoń     Brak sprzeciwu 05.07.2022  
34  24.06.2022

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 80-354 Warszawa

Budowa sieci oświetleniowej - dz. nr 26/3, 26/4, 102/2, 134/2 obr. 3 Sztum    

brak sprzeciwu

13.07.2022

 
35 06.07.2022 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr  255/22 obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

14.07.2022

 
36 07.07.2022 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dz. nr 229 obr. 1 Sztum    

Brak sprzeciwu

14.07.2022

 
37 12.07.2022 Osoba fizyczna Budowa podziemnego zbiornika gazu LPG o poj. 2700L wraz z instalacją dz. nr 289/1 obr. Nowa Wieś        
38 19.07.2022 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dz. nr 501/56 obr. 1 Dzierzgoń        
39 22.07.2022 Osoba fizyczna

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- dz. nr 225/5: 225/4: 225/6: 225/7: 225/8 obr. Zajezierze, 

dz.nr 20 obr. 3 Sztum

       
40 25.07.2022

Energa Operator S.A.

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci elektroenergetycznej  nn-0.4 kV- dz. nr 7 obr. Zajezierze        
41 26.07.2022

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej  SN- 15kV wraz z rozbiórką sieci SN-15kV - dz. nr 1/16 obr. Perklice        
42 27.06.2022 Osoba fizyczna Montaż zbiornika gazu płynnego naziemnego LPG wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu- dz. nr 257 obr. Sztumska Wieś        
43 27.06.2022 Osoba fizyczna Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej - dz. nr 247/27 obr. 1 Dzierzgoń        
44 02.08.2022 Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego - dz. nr 170 obr. 3 Sztum        
45 02.08.2022 Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego i wkładu kominowego dwuściennego kwasoodpornego zewnętrznego oraz demontaż istniejącego kotła węglowego – dz. nr 271 obr. 2 Sztum        
46 05.08.2022

Burmistrz Dzierzgonia 

pl. Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Budowa instalacji gazowej dla obsługi lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym- dz. nr 508/1 obr. 1 Dzierzgoń        
47 05.08.2022

Burmistrz Dzierzgonia 

pl. Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Budowa instalacji gazowej dla obsługi lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym- dz. nr 508/2 obr. 1 Dzierzgoń        
48 05.08.2022

Burmistrz Dzierzgonia 

pl. Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Budowa instalacji gazowej dla obsługi lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym- dz. nr 508/1 obr. 1 Dzierzgoń        
49 08.08.2022

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Przebudowa przepompowni ścieków w zakresie uszczelnienia wraz z wymianą wyposażenia - dz. nr 21 obr. Perklice        
48 08.08.2022

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Przebudowa przepompowni ścieków w zakresie uszczelnienia wraz z wymianą wyposażenia, ogrodzeniem i nawierzchnią - dz. nr 82/2 obr. Stążki        
50 08.08.2022

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Przebudowa przepompowni ścieków w zakresie uszczelnienia wraz z wymianą wyposażenia, ogrodzeniem i nawierzchnią - dz. nr 1/5 obr. Perklice        
51 08.08.2022

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Przebudowa przepompowni ścieków w zakresie uszczelnienia wraz z wymianą wyposażenia - dz. nr 136/1 obr. Perklice        
52 08.08.2022

Osoba fizyczna

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy - dz. nr 141/1 obr. Gościszewo        
53 08.08.2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie Ul. Kochanowskiego 28

82-400 Sztum

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego i wkładu kominowego dwuściennego kwasoodpornego wewnętrznego - dz. nr 210/3 obr. 2 Sztum