Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2017 r.


Oświadczenia Majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Wojciech Cymerys  z dnia 2017-04-27 - członek Zarządu Powiatu

Oświadczenia Majątkowe członków Rady Powiatu Sztumskiego.

Jolanta Szewczun  z dnia 2017-04-24 -  Przewodnicząca Rady Powiatu

Wojciech Zielonka  - Wiceprzewodniczący Rady

Antoni Downarowicz  - Wicestarosta

Ludwik Butkiewicz

Marek Cieciora

Janusz Grzonka

Adam Krupa

Sylwia Kubik

Ryszard Mazerski

Ewa Nazarewicz

Leszek Sarnowski

Teresa Skolimowska

Piotr Stec

Waldemar Joachim Thiede

Józef Warunek

Zbigniew Zwolenkiewicz

 

Oświadczenia Majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

1.  Adrianna Dobrzyńska-Doering Naczelnik Wydziału Ochorny Środowiska i Rolnictwa.

2.  Danuta Ossowska Naczelnik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

3.  Halina Gierała  Sekretarz Powiatu Sztumskiego

4.  Janina Chodorowska   Inspektor

5.  Krystyna Szczepanek   Geodeta Powiatowy

6.  Lucyna Bednarska  Skarbnik Powiatu

7.  Maciej Derbich  Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

8.  Mirosław Sokalski   Główny Specjalista

9.  Tadeusz Mazurkiewicz   Inspektor

10.  Waldemar Wudarczyk   Główny Specjalista

11.  Wojciech Babalski   Naczelnik Wydziału Architektury, Budownicta i Rozwoju Powiatu.


Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Powiatu Sztumskiego

1.  Marzena Zawisza   Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

2.  Anna Serocka  Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

3.  Ewelina Łęgowska  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

4.  Jarosław Drwięga  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

5.  Joanna Jachim-Poleszak   Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

6.  Wanda Jeremicz   Inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie

7.  Wiesława Kowalik   Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

8.  Zbigniew Adam Góralski  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

9.  Agnieszka Mackiewicz  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

10.   Róża Banasik-Zarańska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach (z dnia 2017-04-25)

11. Róża Banasik-Zarańska  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.(z dnia 2017-08-31)

12. Zenon Chrześcijański  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

Oświadczenia Majątkowe Osób Wydających Decyzje w im. Starosty.


1. Barbara Nadarzyńska   Powiatowy Urząd Pracy-specjalista ds rejestracji

2.  Wiesława Prażmo-Świderska   Powiatowy Urząd Pracy-kierownik działu Ewidencji i Świadczeń.

3.  Roman Kulpa   Powiatowy Urząd Pracy - Zastępca Dyrektora.

4. Aneta Czyczyn-Egierd  Powiatowy Urząd Pracy

5.  Wanda Jeremicz   Inspektor powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie.