Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2018 r.

 

Oświadczenia Majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

 Wojciech Cymerys z dnia 2018-04-26 - członek Zarządu Powiatu

 

Oświadczenia Majątkowe członków Rady Powiatu Sztumskiego.

Jolanta Szewczun  z dnia 2018-04-30 -  Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Szewczun  z dnia 2018-09-14 -  Przewodnicząca Rady Powiatu

Wojciech Zielonka  z dnia 2018-04-28 - Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Zielonka   z dnia 2018-09-14 - Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Cymerys - z dnia 2018-04-26 - Starosta

Wojciech Cymerys - z dnia 2018-09-14 - Starosta

Antoni Downarowicz  z dnia 2018-04-18 - Wicestarosta

Antoni Downarowicz   z dnia 2018-09-14- Wicestarosta

Ludwik Butkiewicz  z dnia 2018-04-24

Ludwik Butkiewicz z dnia 2018-09-14

Marek Cieciora z dnia 2018-04-24

Marek Cieciora  z dnia 2018-09-14

Janusz Grzonka z dnia 2018-04-09

Janusz Grzonka  z dnia 2018-09-14

Adam Krupa z dnia 2018-04-24

Adam Krupa z dnia 2018-09-17

Sylwia Kubik   z dnia 2018-04-27

Sylwia Kubik  z dnia 2018-09-17

Ryszard Mazerski z dnia 2018-04-24

Ryszard Mazerski z dnia 2018-09-17

Ewa Nazarewicz z dnia 2018-04-29

Ewa Nazarewicz z dnia 2018-09-14

Leszek Sarnowski z dnia 2018-04-30

Leszek Sarnowski z dnia 2018-09-17

Teresa Skolimowska z dnia 2018-04-25

Teresa Skolimowska z dnia 2018-09-14

Piotr Stec z dnia 2018-04-27

Piotr Stec z dnia 2018-09-17

Waldemar Joachim Thiede z dnia 2018-04-30

Waldemar Joachim Thiede z dnia 2018-09-14

Józef Warunek z dnia 2018-04-30

Józef Warunek z dnia 2018-09-17

Zbigniew Zwolenkiewicz z dnia 2018-04-24

Zbigniew Zwolenkiewicz z dnia 2018-09-14

 

Oświadczenia Majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

  Adrianna Dobrzyńska-Doering  Naczelnik Wydziału Ochorny Środowiska i Rolnictwa.

  Danuta Ossowska  Naczelnik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 23.03.2018

  Danuta Ossowska  Naczelnik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 31.05.2018

  Halina Gierała  Sekretarz Powiatu Sztumskiego

  Janina Chodorowska   Inspektor

  Krystyna Szczepanek   Geodeta Powiatowy

  Lucyna Bednarska  Skarbnik Powiatu

  Maciej Derbich  Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

  Mirosław Sokalski   Główny Specjalista

  Tadeusz Mazurkiewicz   Inspektor

  Waldemar Wudarczyk   Główny Specjalista

  Wojciech Babalski   Naczelnik Wydziału Architektury, Budownicta i Rozwoju Powiatu.


Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Powiatu Sztumskiego

  Marzena Zawisza   Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

  Anna Serocka  Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

 Ewelina Łęgowska  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

  Jarosław Drwięga  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

  Joanna Jachim-Poleszak   Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

  Wiesława Kowalik   Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

  Zbigniew Adam Góralski  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

  Agnieszka Mackiewicz  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

 Zenon Chrześcijański  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.Oświadczenia Majątkowe Osób Wydających Decyzje w im. Starosty.


 Barbara Nadarzyńska   Powiatowy Urząd Pracy-specjalista ds rejestracji

 Wiesława Prażmo-Świderska   Powiatowy Urząd Pracy-kierownik działu Ewidencji i Świadczeń.

 Roman Kulpa   Powiatowy Urząd Pracy - Zastępca Dyrektora.

 Aneta Czyczyn-Egierd  Powiatowy Urząd Pracy

Iwona Kwolek Guzowska - Powiatowy Urząd Pracy - główna księgowa