Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia majątkowe
złożone w 2019 r.

 

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Wojciech Cymerys z dnia 2018-11-19 - członek Zarządu Powiatu, Starosta - zakończenie kadencji

Sylwia Celmer z dnia 2018-12-17 - członek Zarządu Powiatu, Starosta
Sylwia Celmer z dnia 2019-04-29 - członek Zarządu Powiatu, Starosta
Sylwia Celmer - z dnia 29.04.2019 r. - członek Zarządu Powiatu, Starosta
Sylwia Celmer - Uzupełnienie do złożonego oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r.
Sylwia Celmer - Uzupełnienie do złożonego oświadczenia majątkowego z dnia 17.12.2018 r.

Kazimierz Szewczun - z dnia 30.04.2019 r. - członek Zarządu Powiatu, Wicestarosta

Ludwik Butkiewicz - z dnia 17.04.2019 r. - członek Zarządu Powiatu

Adam Krupa - z dnia 30.09.2019 r. - członek Zarządu Powiatu

Sylwia Kubik  - z dnia 29.04.2019 r. - członek Zarządu Powiatu
 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego.

Dobrosława Frączek z dnia 2018-12-10 - Przewodnicząca Rady Powiatu
Dobrosława Frączek z dnia 2019-04-29 - Przewodnicząca Rady Powiatu

Dobrosława Frączek - korekta oświadczenia majątkowego z dnia  10.12.2018 r.
Dobrosława Frączek - korekta oświadczenia majątkowego z dnia  29.04.2019 r.

Dariusz Browarczyk z dnia 24.04.2019 r

Ludwik Butkiewicz- z dnia 17.04.2019 r.

Wojciech Cymerys - z dnia 29.04.2019 r.

Marcin Jarocki - z dnia 26.04.2019 r.

Grzegorz Kostrzewa - z dnia 18.04.2019 r.

Adam Krupa - z dnia 30.04.2019 r.

Sylwia Kubik - z dnia 29.04.2019 r.

Łukasz Merchut - z dnia 30.04.2019 r.

Ryszard Mazerski - z dnia 04.04.2019 r.

Zbigniew Pędziwilk - z dnia 24.04.2019 r.

Leszek Sarnowski - z dnia 30.04.2019 r.

Teresa Skolimowska - z dnia 30.04.2019 r.

Karolina Skowrońska - z dnia 26.02.2019 r.

Jarosław Stawny - z dnia 29.04.2019 r.

Piotr Stec - z dnia 26.04.2019 r.

Zbigniew Zwolenkiewicz - z dnia 25.04.2019 r.
 

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

Lucyna Bednarska - z dnia 09.04.2019 r. - Skarbnik Powiatu

Danuta Zgubieńska - z dnia 28.10.2019r. - Sekretarz Powiatu

Halina Gierała - z dnia 16.10.2019 r. -  Sekretarz Powiatu
Halina Gierała - z dnia 25.03.2019 r. - Sekretarz Powiatu

Krystyna Szczepanek - z dnia 29.04.2019 r. - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Maciej Derbich - z dnia 30.04.2019 r. - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Wojciech Babalski - z dnia 28.03.2019 r. - Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Adriana Dobrzyńska   - z dnia 18.04.2019 r. - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Mirosław Sokalski - z dnia 11.04.2019 r. - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Waldemar Wudarczyk - z dnia 29.04.2019 r. - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Krzyszto Kierzkowski - z dnia 05.04.2019 r. - Referent, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Magdalena Więckowska - z dnia 17.05.2019 r. - Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Powiatu Sztumskiego


Agnieszka Mackiewicz - z dnia 18.04.2019 r. - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Anna Cielas - z dnia 29.03.2019 r. - Kierownik Zakład Aktywności Zawodowej

Ewelina Łęgowska - z dnia 25.04.2019 r. - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Jarosław Drwięga - z dnia 25.04.2019 r. -  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Joanna Jachim-Poleszak - z dnia 25.04.2019 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Justyna Ruczkowska - z dnia 06.06.2019 r. - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Marzanna Kaczanowska - z dnia 26.02.2019 r. - Prezes Karetek Sztumskich

Marzena Zawisza - z dnia 30.04.2019 r. - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Roman Kulpa  - z dnia 15.04.2019 r. - Zastępca Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
Roman Kulpa - z dnia 30.04.2019 r. - Zastępca Dyrektora Powiatowy Urząd Pracy

Wiesława Kowalik - z dnia 29.04.2019 r. - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Wiesława Prażmo-Świderska - z dnia 03.04.2019 r. - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w  Powiatowym Urzędzie Pracy

Zbigniew Góralski - z dnia 29.04.2019 r. - Dyrektor Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego w Kołozębiu

Zenon Chrześcijański - z dnia 19.04.2019 r. - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

 

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w im. Starosty.

Aneta Czyczyn-Egierd - z dnia 26.04.2019 r. - Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy

Iwona Kwolek - z dnia 18.04.2019 r. - Główna Księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy

Joanna  Dzikowska - z dnia 28.05.2019 r. - Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy