Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2020 r.

 

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Sylwia Celmer - z dnia 27.05.2020 r.  - członek Zarządu Powiatu, Starosta

Kazimierz Szewczun - z dnia 27.05.2020  - członek Zarządu Powiatu, Wicestarosta

Ludwik Butkiewicz - z dnia 24.04.2020   - członek Zarządu Powiatu

Adam Krupa - z dnia 26.05.2020  - członek Zarządu Powiatu

Sylwia Kubik - z dnia 21.05.2020  - członek Zarządu Powiatu

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego.

Dobrosława Frączek z dnia 25.05.2020 - Przewodnicząca Rady Powiatu

Dariusz Browarczyk z dnia 07.05.2020

Ludwik Butkiewicz - z dnia 24.04.2020

Wojciech Cymerys - z dnia  29.05.2020

Marcin Jarocki - z dnia 24.04.2020

Grzegorz Kostrzewa - z dnia 25.05.2020

Adam Krupa - z dnia 26.05.2020

Sylwia Kubik - z dnia 21.05.2020

Łukasz Merchut - z dnia 21.02.2020

Ryszard Mazerski  - z dnia 29.04.2020

Zbigniew Pędziwilk - z dnia 25.05.2020

Leszek Sarnowski - z dnia 31.05.2020

Teresa Skolimowska - z dnia 28.04.2020

Karolina Skowrońska - z dnia 28.05.2020

Jarosław Stawny - z dnia 26.05.2020

Piotr Stec - z dnia 29.05.2020

Zbigniew Zwolenkiewicz - z dnia 20.04.2020

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie
 

Wojciech Babalski  - z dnia 16.03.2020 r. - Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Lucyna Bednarska  - z dnia 20.02.2020 r. - Skarbnik Powiatu

Maciej Derbich   - z dnia 31.01.2020 r. - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Adriana Dobrzyńska - z dnia 11.03.2020 r. - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Krzyszto Kierzkowski - z dnia 27.05.2020 r. - Referent, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Joanna Sawczuk - z dnia 12.02.2020 r. - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Gabriela Smolińska - z dnia 29 czerwca 2020 r. - Skarbnik Powiatu

Mirosław Sokalski - z dnia 12.05.2020 r. - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Krystyna Szczepanek - z dnia 27.05.2020 r. - Geodeta Powiatowy

Edyta Szilling - z dnia 13.02.2020 r. - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie

Magdalena Więckowska - z dnia 28.05.2020 r. - Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Waldemar Wudarczyk - z dnia 25.04.2020 r. - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Danuta Zgubieńska - z dnia 20.02.2020r. - Sekretarz Powiatu


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Powiatu Sztumskiego


Zenon Chrześcijański - z dnia 28.05.2020 r. - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

Anna Cielas - z dnia 11.05.2020 r. - Kierownik Zakład Aktywności Zawodowej

Jarosław Drwięga - z dnia 27.04.2020 r. -  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Joanna Jachim-Poleszak - z dnia 23.04.2020 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Marzanna Kaczanowska - z dnia 23.04.2020 r. - Prezes Karetek Sztumskich

Wiesława Kowalik - z dnia 27.04.2020 r. - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Ewelina Łęgowska - z dnia 25.03.2020 r. - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Agnieszka Mackiewicz - z dnia 04.03.2020 r. - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Wiesława Prażmo-Świderska- z dnia 11.03.2020 r. - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w  Powiatowym Urzędzie Pracy

Justyna Ruczkowska  - z dnia 29.04.2020 r. - zastępca dyrektora PUP w Sztumie

Wojciech Wędrychowski - z dnia 28.02.2020 r. - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu

Marzena Zawisza - z dnia 21.05.2020 r. - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Sylwia Mackiewicz - z dnia 23.09.2020  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

Zbigniew Góralski - z dnia 17.02.2020 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu

Zbigniew Góralski - z dnia 25.04.2020 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu


Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w im. Starosty.


Aneta Czyczyn-Egierd - z dnia 24.04.2020 r. - Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy

Joanna Dzikowska - z dnia 29.04.2020 r. - Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Iwona Kwolek - z dnia 09.03.2020 r. - Główna Księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy