Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenia Starosty
2021

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Traci moc Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych


Zarządzenie Nr 2A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie: zmian w planie wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu w ramach działu klasyfikacji budżetowej

 


Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2021r.
w sprawie:  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie wniosku o wydanie opinii prawnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

 


Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej

Traci moc Zarządzenie nr 47/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 października 2020 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej


Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w roku 2021

 


Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników (reprezentacji osób zatrudnionych) do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi.


Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 3 z dnia 29 stycznia 2021 roku  w sprawie zmiany czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Starosty Nr 3 z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Tracą moc:

  1. Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie karty audytu wewnętrznego
  2. Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia i wdrożenia ,,Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego”
  3. Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzaniu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 7/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników (reprezentacji osób zatrudnionych) do reprezentowania przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi.


Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg


Zarządzenie Nr 11A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2021 roku
w sprawie: zmian w planie wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu w ramach działu klasyfikacji budżetowej


Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 269 lutego 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej depozytów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych funkcjonującym przy Starostwie Powiatowym w Sztumie.

 Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2021 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2021 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 14/2021 w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Zarządzenie nr 17/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2021 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie:  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

 


Zarządzenie Nr 17A Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sztumskiego”

 Zarządzenie Nr 17B/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  „Przebudowa drogi powiatowej 3106 G DK Nr 55- Stacja kolejowa Gościszewo od km 0+000 do km 0+633, dł. odc. 0,636 km”


Zarządzenie nr 18/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 kwietnia 2021 r
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 kwietnia 2021 r
w sprawie:  zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie


ZARZĄDZENIE NR 20/2021 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 17 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.,


 


Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku
w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych


 

Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa drogi powiatowej  nr 3132 G Lubochowo- Najatki, od km 0+000 do km 0+309,90 dł. odc. 309,90 mb”
Zarządzenie 23/2021
Tracą moc:
1.    Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski
2.    Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 17 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

 


ZARZĄDZENIE NR 23/2021 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.


Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat sztumski.

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.


Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zamiany Zarządzenia 17B/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa drogi powiatowej 3106 G DK Nr 55- Stacja kolejowa Gościszewo, od km 0+000 do km 0+633, dł. odc. 0,636 km”


 

Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj "Przebudowa drogi powiatowej  nr 3115G Postolin- Sadłuki, dł. 1 018,50 mb etap I, IV”


Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2021 Starosty Powiatowego w Sztumie z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku.
W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Traci moc Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla których organem prowadzącym jest Powiat sztumski


Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie odwieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.


Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza- powiat sztumski”


 

Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 kwietnia 2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa drogi powiatowej  nr 3132 G Lubochowo- Najatki, od km 0+000 do km 0+309,90 dł. odc. 309,90 mb”

 

 


Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny oferty złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto w trybie zapytania ofertowego: Oferta na dostawę wyposażenia specjalistycznego oraz jednolitego ubioru dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.


Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

Traci moc Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski


 

Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki”

 


Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku
w sprawie: wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w Lokalnej Grupie Działania "Kraina Dolnego Powiśla"


Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa drogi powiatowej  nr 3103 G DK 55 Stacja kolejowa Sztumska Wieś od km 0+000 do km 0+567,50; długość odcinka 0,567,50 km”


 

Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki”

 


Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

Tracą moc
1)    Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Sztumie
2)    Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Sztumie
3)    Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie
 

 

 


Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji Powiatowej dla Konkursu pn. "Piękna Wieś Pomorska"


 

Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW 515 Żuławka Sztumska w wymiarze 10.996,00 km od km 1+800 do km 12+796,16”


 

Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Sztumie
Traci moc Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

Zarządzenie Nr 43A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki”

 


Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 lipca 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:   "Dostawa i montaż obiektów małej architektury do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach15; 82-400 Sztum oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 13; 82-400 Sztum, w ramach operacji pn. „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.2.2 Działania Infrastrukturalne w Zakresie Turystyki, Rekreacji, Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Przyrodniczych”

 


Zarządzenie Nr 46/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2021 roku
w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor w Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia


Zarządzenie Nr 47/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie, "Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie”


Zarządzenie Nr 48/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sztumie „Planu ochrony informacji niejawnych w razie prowadzenia stanu nadzwyczajnego lub wystąpienia innych zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków ochrony bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji do celów rozpatrywania wniosków przyznanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2021 roku
w sprawie: ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Inspektor Biura Rady Powiatu

 


Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2021 roku
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Skarbnika Powiatu Sztumskiego do podpisywania dokumentów finansowych podczas nieobecności Skarbnika

 


Zarządzenie Nr 53/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:  "Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki”


Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

Tracą moc:
1)    Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Sztumskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie
2)    Zarządzenie 23/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia misji Starostwa Powiatowego w Sztumie a także wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sztumie
3)    Zarządzenie 24/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego oraz zasad jej koordynacji
4)    Zarządzenie 27/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie
5)    Zarządzenie 28/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw Kontroli Zarządczej
6)    Zarządzenie Nr 46/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia misji Starostwa Powiatowego w Sztumie a także wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sztumie
7)    Zarządzenie nr 47/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia celów do realizacji w roku 2014 przez Starostwo Powiatowe w Sztumie
 

 

 


Zarządzenie Nr 55/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2021 roku
w sprawie: ustalenia zasad obsługi prawnej Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu Sztumskiego oraz Zarządu Powiatu Sztumskiego

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie opinii prawnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 


Zarządzenie nr 56/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Traci  moc Zarządzenie nr 42/2018  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sztumskiego


Zarządzenie Nr 57/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku
w sprawie: utworzenia Pionu Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

Zarządzenie Nr 58/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w Cieszymowie” w ramach zadania budżetowego pod nazwą: Przebudowa drogi Cieszymowo- Balewo”


Zarządzenie nr 59/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Powierza do podpisywania dokumentów finansowych podczas nieobecności Skarbnika Powiatu Sztumskiego


 

Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3169G (ul. Reja w Sztumie) na odcinku od km 0+000 do km 0+539 (długość odcinka 0,539 km)”


 

Zarządzenie Nr 61/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105G Dąbrówka Malborska na odcinku PKP- Cmentarz”


Zarządzenie Nr 62/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie


 

Zarządzenie Nr 62A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108G Uśnice- Sztumskie Pole od km 0+070 do km 0+770 (Długość odcinka 0,700 km)”


 

Zarządzenie Nr 63/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

 


Zarządzenie nr 64/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji

 


Zarządzenie nr 65/2021  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.


Zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3144G w relacji Postolin- Pułkowice” 


Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 września 2021 roku
w sprawie: wyznaczenia na funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz na funkcję administratora systemu autonomicznego stanowiska teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 


Zarządzenie nr 68/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 września 2021 r.  w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert powierzenie zadania zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realziacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 r.


Zarządzenie nr 69/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej


 

Zarządzenie Nr 70/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: "Montaż gruntowej pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.”

 


 

Zarządzenie Nr 71/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 2021 roku
w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 72/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”
 


Zarządzenie Nr 72A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 73/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 października 2021 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Traci moc Zarządzenie nr 55/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.


Zarządzenie Nr 73A/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.Zarządzenie Nr 74/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 5 października 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. Art.. 275 pkt 1 ustawy Pzp tj. "Adaptacja pomieszczeń po banku na Wydz. Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie


Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Skoda Octavia GSZ 99JA


Zarządzenie Nr 76/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 października 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie


Zarządzenie Nr 78/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 października 2021 roku w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.


 

Zarządzenie Nr 79/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa


ZARZĄDZANIE NR 80/2021 STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 79/2021 w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


ZARZĄDZANIE NR 81/2021 STAROSTYPOWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 02 grudnia 2021 roku
w sprawie: zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie


 

Zarządzenie Nr 82/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Skoda Octavia GSZ 99JA


 

Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Traci moc Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa


Zarządzenie Nr 85/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa. Traci moc Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 października 2021 roku  roku w sprawie instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.


Zarządzenie Nr 86/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia kontroli rozbiórek obiektów tymczasowych

 


 

Zarządzenie Nr 87/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
Tracą moc:
1.    Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie
2.    Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sztumie

 

 


Zarządzenie Nr 88/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


 

Zarządzenie Nr 89/2021 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Sztumie