Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2021 r.

 

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Leszek Sarnowski - z dnia 01.06.2021   - członek Zarządu Powiatu, Starosta

Wyjaśnienie do stwierdzonych nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym (22.09.2021)

Kazimierz Szewczun - z dnia 29.04.2021  - członek Zarządu Powiatu, Wicestarosta

Kazimierz Szewczun - z dnia 01.06.2021  - członek Zarządu Powiatu, Wicestarosta

Sylwia Celmer - z dnia 23.04.2021 r.  - członek Zarządu Powiatu, Starosta

Sylwia Celmer - z dnia 01.06.2021 r.  - członek Zarządu Powiatu, Starosta

 

Ludwik Butkiewicz - z dnia 14.04.2021   - członek Zarządu Powiatu

Ludwik Butkiewicz - z dnia 01.06.2021   - członek Zarządu Powiatu

Adam Krupa - z dnia 30.04.2021  - członek Zarządu Powiatu

Adam Krupa - z dnia 01.06.2021  - członek Zarządu Powiatu

Sylwia Kubik - z dnia 21.04.2021  - członek Zarządu Powiatu

Sylwia Kubik - z dnia 01.06.2021  - członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Zwolenkiewicz - z dnia 08.06.2021 - członek Zarządu Powiatu

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego.

Dobrosława Frączek z dnia 20.04.2021 - Przewodnicząca Rady Powiatu

Dariusz Browarczyk z dnia 23.04.2021

Ludwik Butkiewicz - z dnia 14.04.2021

Wojciech Cymerys - z dnia  29.04.2021

Marcin Jarocki - z dnia 14.04.2021

Grzegorz Kostrzewa - z dnia 02.03.2021

Adam Krupa - z dnia 30.04.2021

Sylwia Kubik - z dnia 21.04.2021

Łukasz Merchut - z dnia 15.02.2021

Ryszard Mazerski  - z dnia 20.04.2021

Zbigniew Pędziwilk - z dnia 24.04.2021

Leszek Sarnowski - z dnia 28.04.2021

Teresa Skolimowska - z dnia 28.04.2021

Karolina Skowrońska - z dnia 29.05.2021

Jarosław Stawny - z dnia 28.04.2021

Piotr Stec - z dnia 27.04.2021

Zbigniew Zwolenkiewicz - z dnia 16.04.2021

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie
 

Wojciech Babalski  -  Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Adriana Dobrzyńska  - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tadeusz Wiśniewski z dnia 01.02.2021 r. - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Tadeusz Wiśniewski. z dnia 28.04.2021 r. - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Tadeusz Wiśniewski . z dnia 30.04.2021 r. - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Łukasz Gburczyk  - Kierownik Referatu Komunikacji i Transportu

Krzysztof Kierzkowski - Referent, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Damian Palikowski -z dnia 11.09.2020 Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Damian Palikowski -z dnia 09.04.2021 Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Magdalena Więckowska - Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Damian Palikowski - Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Joanna Sawczuk - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Mirosław Sokalski - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Krystyna Szczepanek - Geodeta Powiatowy

Edyta Szilling - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edyta Szilling - z dnia 31.08.2021 Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Gabriela Smolińska - Skarbnik Powiatu

Gabriela Smolińska - z dnia 30.08.2021  Skarbnik Powiatu

Gabriela Smolińska - z dnia 02.09.2021Skarbnik Powiatu

Lucyna Bednarska - z dnia 01.10.2021 r. - Skarbnik Powiatu

Lucyna Bednarska - z dnia 19.11.2021 r. - Skarbnik Powiatu

Danuta Zgubieńska -  Sekretarz Powiatu

Tomasz Knapik - z dnia 20.07.2021 r. - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Tomasz Knapik - z dnia 24.11.2021 r. - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Brygida Rutkowska-Piszcz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia 


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Powiatu Sztumskiego


Zenon Chrześcijański -  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

Jarosław Drwięga -  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Joanna Jachim-Poleszak - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Marzanna Kaczanowska - Prezes Karetek Sztumskich

Wiesława Kowalik   - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Ewelina Łęgowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Agnieszka Mackiewicz  - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Wiesława Prażmo-Świderska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w  Powiatowym Urzędzie Pracy

Justyna Ruczkowska - zastępca dyrektora PUP w Sztumie

Wojciech Wędrychowski - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu

Wojciech Wędrychowski - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 

Marzena Zawisza - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Sylwia Mackiewicz - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w im. Starosty.


Aneta Czyczyn-Egierd - Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy

Joanna Dzikowska - Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Iwona Kwolek -  Główna Księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy

Agnieszka Olszańska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.