Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2022 r.

 

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Leszek Sarnowski -  Starosta

Leszek Sarnowski -  członek Zarządu Powiatu

Leszek Sarnowski -  członek Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2022

Kazimierz Szewczun - członek Zarządu Powiatu

Ludwik Butkiewicz  - członek Zarządu Powiatu

Sylwia Kubik - członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Zwolenkiewicz - członek Zarządu Powiatu

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego.

Dobrosława Frączek - Przewodnicząca Rady Powiatu

Dariusz Browarczyk

Ludwik Butkiewicz

Wojciech Cymerys

Marcin Jarocki

Grzegorz Kostrzewa

Adam Krupa

Sylwia Kubik

Łukasz Merchut

Ryszard Mazerski

Zbigniew Pędziwilk

Leszek Sarnowski

Teresa Skolimowska

Karolina Skowrońska

Jarosław Stawny

Piotr Stec

Zbigniew Zwolenkiewicz

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

Danuta Zgubieńska -  Sekretarz Powiatu 2022.06.27

Danuta Zgubieńska -  Sekretarz Powiatu 2022.04.25

Kamila Brodzińska - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Wojciech Babalski  -  Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Adriana Dobrzyńska  - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Łukasz Gburczyk  - Kierownik Referatu Komunikacji i Transportu

Łukasz Gburczyk - Kierownik Referatu Komunikacji i Transportu - korekta (2022-11-09)

Krzysztof Kierzkowski - Referent, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Magdalena Więckowska - Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Joanna Sawczuk - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Joanna Sawczuk - z dnia 10.10.2022 r. Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg (korekta)

Mirosław Sokalski - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Mirosław Sokalski - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg 31.08.2022

Mirosław Sokalski - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg  20.10.2022

Mirosław Sokalski - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - korekta 2022-11-17

Krystyna Szczepanek - Geodeta Powiatowy

Lucyna Bednarska  - Skarbnik Powiatu

Tomasz Knapik -  Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Brygida Rutkowska-Piszcz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia

Waldemar Wudarczyk - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Waldemar Wudarczyk - Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg  (2022-12-30)


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Powiatu Sztumskiego


Zenon Chrześcijański -  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

Zenon Chrześcijański - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach. 31.08.2022

Jolanta Masny-Olech  -  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

Jolanta Masny-Olech  - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach - korekta 2022-11-17

Jarosław Drwięga -  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Joanna Jachim-Poleszak - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Joanna Jachim-Poleszak - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie korekta

Marzanna Kaczanowska - Prezes Karetek Sztumskich

Wiesława Kowalik   - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Wiesława Kowalik  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie 31.08.2022

Ewa Cebula - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Ewelina Łęgowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Agnieszka Mackiewicz  - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Wiesława Prażmo-Świderska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w  Powiatowym Urzędzie Pracy

Justyna Ruczkowska - zastępca dyrektora PUP w Sztumie

Wojciech Wędrychowski - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu

Agnieszka Ciosek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 

Agnieszka Ciosek - z dnia 23.09.2022 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu (korekta)

Marzena Zawisza - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Sylwia Mackiewicz - z dnia 06.04.2022  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

Sylwia Mackiewicz - z dnia 29.04.2022  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

Sylwia Mackiewicz - z dnia 31.10.2022 Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej (korekta)

Sylwia Mackiewicz - z dnia 31.10.2022 Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej (korekta)

Wioletta Skok -  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w im. Starosty.


Aneta Czyczyn-Egierd - Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy

Joanna Dzikowska - Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Jolanta Wójcik - specjalista ds. rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy

Iwona Kwolek -  Główna Księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy

Agnieszka Olszańska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.