Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2023 r.

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego.

Dobrosława Frączek