Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2023 r.

 

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Leszek Sarnowski -  Starosta, członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

​Kazimierz Szewczun - Wicestarosta Zarządu Powiatu Sztumskiego

Ludwik Butkiewicz  - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

Sylwia Kubik - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

Zbigniew Zwolenkiewicz - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

 
 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego.

Dariusz Browarczyk - Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Browarczyk - Przewodniczący Rady Powiatu korekta 26.09.2023

Ludwik Butkiewicz

Wojciech Cymerys

Sławomir Erber

Marcin Jarocki

Grzegorz Kostrzewa

Adam Krupa

Sylwia Kubik

Łukasz Merchut

Ryszard Mazerski

Zbigniew Pędziwilk

Leszek Sarnowski 

Teresa Skolimowska

Karolina Skowrońska

Jarosław Stawny

Piotr Stec

Zbigniew Zwolenkiewicz

 

Dobrosława Frączek

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

Kamila Brodzińska - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Wojciech Babalski  -  Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Adriana Dobrzyńska  - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Łukasz Gburczyk  - Kierownik Referatu Komunikacji i Transportu

Krzysztof Kierzkowski - Referent, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Magdalena Więckowska - Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Joanna Sawczuk - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Krystyna Szczepanek - Geodeta Powiatowy

Lucyna Bednarska  - Skarbnik Powiatu

Tomasz Knapik -  Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Brygida Rutkowska-Piszcz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia

 


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Powiatu Sztumskiego


Jolanta Masny-Olech  -  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

Jarosław Drwięga -  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Ewa Cebula - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Ewelina Łęgowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Agnieszka Mackiewicz  - Dyrektor Powiatowego UWioletta Skokrzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Wiesława Prażmo-Świderska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w  Powiatowym Urzędzie Pracy

Justyna Ruczkowska - zastępca dyrektora PUP w Sztumie

Agnieszka Ciosek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 

Marzena Zawisza - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Wioletta Skok -  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w im. Starosty.


Aneta Czyczyn-Egierd - Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy

Joanna Dzikowska - Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Jolanta Wójcik - specjalista ds. rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy

Iwona Kwolek -  Główna Księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy

Agnieszka Olszańska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Marzanna Kaczanowska ​- Prezes Karetek Sztumskich

Marzanna Kaczanowska - Prezes Zarządu - Karetki Sztumskie

Agnieszka Jóźwik - Prezes Zarządu - Karetki Sztumskie