Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Zarządzenia Starosty
2024

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Biurze Rady Powiatu.

 

Zarządzenie Nr 2/2024 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2024

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 11 marca 2024 roku uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydane dzienniki budowy.

 


Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 kwietnia 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Sztumskiego z dnia 25 czerwca 20212 roku w sprawie: instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w lokalnej grupie działania „Kraina Dolnego Powiśla”


ZARZĄDZENIE NR 7/2024 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 05 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Naczelnik w Wydziale Pozyskiwania Środków.

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu w ramach Programu Erasmus + na podstawie podpisanej umowy Nr 2023-1-PL01-KA 121-VET-000136904 podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+.

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji.

Zarządzenie nr 10/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO w sprawie powołania Komisji powiatowej dla Konkursu pn.  „Piękna Wieś Pomorska 2024” 

Zarządzenie nr 11/2024 - STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Komisji, celem oceny dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

ZARZĄDZENIE NR 12/2024 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w lokalnej grupie działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Zarządzenie nr 13/2024 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO w sprawie: ustalenia Składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu  w ramach naboru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji. 

ZARZĄDZENIE NR 18/2024 STAROSTY SZTUMSKIEGO z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych