Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenia Majątkowe
złożone w 2024 r.

 

 Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Leszek Sarnowski -  Starosta, członek Zarządu Powiatu Sztumskiego zakończenie V kadencji 

Leszek Sarnowski -  Starosta, członek Zarządu Powiatu Sztumskiego VI kadencja

 

 

Oświadczenia Majątkowe złożone w 2024 r. za 2 miesiące kadencji

 

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Ludwik Butkiewicz  - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

Sylwia Kubik - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

Zbigniew Zwolenkiewicz - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

 
 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego.

Dariusz Browarczyk - Przewodniczący Rady Powiatu - z dnia 29 lutego 2024

Dariusz Browarczyk - Przewodniczący Rady Powiatu - z dnia 29 kwietnia 2024

Ludwik Butkiewicz

Wojciech Cymerys

Sławomir Erber

Marcin Jarocki

Grzegorz Kostrzewa

Adam Krupa

Sylwia Kubik

Ryszard Mazerski

Łukasz Merchut

Zbigniew Pędziwilk

Teresa Skolimowska

Karolina Skowrońska

Jarosław Stawny

Piotr Stec

Zbigniew Zwolenkiewicz

 

VI kadencja 2024 - 2029

 

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Sztumskiego

​Butkiewicz Ludwik - Wicestarosta Zarządu Powiatu Sztumskiego

Butkiewicz Ludwik - Wicestarosta Zarządu Powiatu Sztumskiego - korekta

Kostrzewa Grzegorz  - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

Mazerski Ryszard - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

Warunek Józef - członek Zarządu Powiatu Sztumskiego

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Sztumskiego VI kadencja 2024 – 2029

Leszek Tabor - Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Butkiewicz

Butkiewicz Ludwik korekta

Kostrzewa Grzegorz

Krupa Adam

Letkiman Dorota

Mazerski Ryszard

Murawski Grzegorz

Stawny Jarosław

Stec Piotr

Szewczun Kazimierz

Warunek Józef

Zarańska Marta

Żemojdzin Rafał

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

Kamila Brodzińska - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Wojciech Babalski  -  Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Adriana Dobrzyńska  - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Łukasz Gburczyk  - Inspektor Referatu Komunikacji i Transportu

Krzysztof Kierzkowski - Referent, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Magdalena Więckowska - Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Joanna Sawczuk - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Krystyna Szczepanek - Geodeta Powiatowy

Lucyna Bednarska  - Skarbnik Powiatu

Tomasz Knapik -  Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Brygida Rutkowska-Piszcz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia

 


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek Powiatu Sztumskiego


Jolanta Masny-Olech  -  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach.

Jarosław Drwięga -  Dyrektor Zespołu Szkoł im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Ewelina Łęgowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Agnieszka Mackiewicz  - Dyrektor Powiatowego UWioletta Skokrzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Wiesława Prażmo-Świderska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w  Powiatowym Urzędzie Pracy

Justyna Ruczkowska - zastępca dyrektora PUP w Sztumie

Agnieszka Ciosek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 

Marzena Zawisza - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Wioletta Skok -  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w im. Starosty.


Aneta Czyczyn-Egierd - Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy

Joanna Dzikowska - Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Jolanta Wójcik - specjalista ds. rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy

Iwona Kwolek -  Główna Księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy

Agnieszka Olszańska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Honorata Cukrowska - Powiatowym Urzędzie Pracy

Marzanna Kaczanowska ​- Prezes Karetek Sztumskich

Agnieszka Jóźwik - Prezes Zarządu - Karetki Sztumskie