Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Do zadań wspólnych Wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa należy...
więcej...

WYDZIAŁ ORGANIZACJI, NADZORU I SPRAW OBYWATELSKICH ON
Naczelnik Wydziału, Powiatowy Rzecznik Konsumentów - pokój nr 16
tel. 55 267 74 32
Pokój nr 14:
Kadry i BHP
Zamówienia Publiczne, tel. 55 267 74 29
Budżet, Gospodarka mieniem i środkami rzeczowymi, tel. 55 267 74 28


Do zakresu działania Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich należy...
więcej...

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY FN
Zastępca Skarbnika – pokój nr 19
tel. 55 267 74 37
Pokój nr 20
Księgowość, tel. 55 267 74 38

Do zakresu działania Wydziału Finansowo – Budżetowego należy...
więcej...

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I ROZWOJU POWIATU AB
Naczelnik Wydziału – pokój nr 34
tel. 55 267 74 55
Pozwolenia budowlane – obsługa osób prawnych, tel. 55 267 74 54
Pozwolenia budowlane – obsługa osób fizycznych, tel. 55 267 74 54
Obsługa administracyjna, tel. 55 267 74 53


Do zakresu działania Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu należy...
więcej...

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG KT
Naczelnik Wydziału – pokój nr 32
tel. 55 267 74 52
Pokój nr 28
Rejestracja pojazdów, tel. 55 267 74 48
Pokój nr 29
Transport – wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń, nadzór nad środkami szkolenia kierowców, stacjami diagnostycznymi, tel. 55 267 74 49
Obsługa administracyjna,
Pokój nr 30
Wydawanie praw jazdy i świadectw kwalifikacji, tel. 55 267 74 50
Pokój nr 31
Utrzymanie i zarządzanie drogami powiatowymi, tel. 55 267 74 51


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy...
więcej...

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I OCHRONY ZDROWIA EK
Naczelnik Wydziału – pokój nr 25
tel. 55 267 74 45
Pokój nr 26
Edukacja, tel. 55 267 74 46
Kultura i sport, tel. 55 267 74 46
Ochrona i promocja zdrowia, tel. 55 267 74 47


Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia należy...
więcej...

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OS
Naczelnik Wydziału – pokój nr 17
tel. 55 267 74 33
Pokój nr 18:
Rolnictwo i Leśnictwo, tel. 55 267 74 35
Gospodarka odpadami, emisje zanieczyszczeń do powietrza, tel. 55 267 74 36


Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy...
więcej...

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI GK
Naczelnik Wydziału Geodezji, tel. 55 267 74 89
Obsługa Wydziału, tel. 55 267 74 88, fax. 55 267 74 88

Gospodarka Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, tel. 55 267 74 86
Ewidencja Gruntów i Budynków, tel. 55 267 74 85
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
tel. 55 267 74 83, 55 267 74 82
Geodeta Powiatowy, tel. 55 267 74 81
Pracownia Mapy Numerycznej, tel. 55 267 74 80


Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy...
więcej...

BIURO RADY BR
Pokój nr 7
tel. 55 267 74 23


Do zakresu działania Biura Rady należy...
więcej...

STANOWISKO DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDOŚCI
Pokój nr 12
tel. 55 267 74 25

Do zakresu działania stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy...
więcej...

STANOWISKO DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Pokój nr 35
tel. 55 267 74 56


Do zakresu działania stanowiska do spraw Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych należy...
więcej...

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:12177
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2019-11-14 14:05:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-14 12:14:55