Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Do zadań wspólnych Wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa należy...
więcej...

WYDZIAŁ ORGANIZACJI, NADZORU I SPRAW OBYWATELSKICH ON
Naczelnik Wydziału, Powiatowy Rzecznik Konsumentów - pokój nr 16
tel. 55 267 74 29
Pokój nr 14:
Kadry i BHP
Zamówienia Publiczne, tel. 55 267 74 29
Budżet, Gospodarka mieniem i środkami rzeczowymi, tel. 55 267 74 28


Do zakresu działania Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich należy...
więcej...

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY FN
Skarbnik – pokój nr 21
tel. 55 267 74 40
Pokój nr 20
Księgowość, tel. 55 267 74 38

Do zakresu działania Wydziału Finansowo – Budżetowego należy...
więcej...

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I ROZWOJU POWIATU AB
Naczelnik Wydziału – pokój nr 34
tel. 55 267 74 55
Pozwolenia budowlane – obsługa osób prawnych, tel. 55 267 74 54
Pozwolenia budowlane – obsługa osób fizycznych, tel. 55 267 74 54
Obsługa administracyjna, tel. 55 267 74 53


Do zakresu działania Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu należy...
więcej...

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG KT
Naczelnik Wydziału – pokój nr 32
tel. 55 267 74 52
Pokój nr 28
Rejestracja pojazdów, tel. 55 267 74 48
Pokój nr 29
Transport – wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń, nadzór nad środkami szkolenia kierowców, stacjami diagnostycznymi, tel. 55 267 74 51
Obsługa administracyjna,
Pokój nr 30
Wydawanie praw jazdy i świadectw kwalifikacji, tel. 55 267 74 50
Pokój nr 31
Utrzymanie i zarządzanie drogami powiatowymi, tel. 55 267 74 51


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy...
więcej...

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I OCHRONY ZDROWIA EK
Naczelnik Wydziału – pokój nr 25
tel. 55 267 74 45
Pokój nr 26
Edukacja, tel. 55 267 74 46
Kultura i sport, tel. 55 267 74 46
Ochrona i promocja zdrowia, tel. 55 267 74 46


Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia należy...
więcej...

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OS
Naczelnik Wydziału – pokój nr 17
tel. 55 267 74 33
Pokój nr 18:
Rolnictwo i Leśnictwo, tel. 55 267 74 35
Gospodarka odpadami, emisje zanieczyszczeń do powietrza, tel. 55 267 74 36


Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy...
więcej...

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI GK
Naczelnik Wydziału Geodezji, tel. 55 267 74 89
Obsługa Wydziału, tel. 55 267 74 88, fax. 55 267 74 88

Gospodarka Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, tel. 55 267 74 86
Ewidencja Gruntów i Budynków, tel. 55 267 74 85
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 55 267 74 83,
Geodeta Powiatowy, tel. 55 267 74 81
Pracownia Mapy Numerycznej, tel. 55 267 74 80


Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy...
więcej...

BIURO RADY BR
Pokój nr 7
tel. 55 267 74 23


Do zakresu działania Biura Rady należy...
więcej...

STANOWISKO DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDOŚCI
Pokój nr 12
tel. 55 267 74 26

Do zakresu działania stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy...
więcej...

STANOWISKO DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Pokój nr 35
tel. 55 267 74 56


Do zakresu działania stanowiska do spraw Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych należy...
więcej...