Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwały Rady Powiatu, Uchwały Zarządu Powiatu oraz protokoły z obrad sesji i posiedzeń dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sztumie. Biuro Rady pokój nr 7.
Bliższych informacji udzieli Państwu pani Lilianna Wyłupska , nr tel. (55) 267-74-23


Uchwały Rady Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu