Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Budżet Powiatu 2021


UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok.

 


Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2021-2028.

UCHWAŁA NR XXI/163/2020 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021 - 2028

 

 


 Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2017-2027.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2018 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO  Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

Uchwała nr XXVII/152/2016  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.


 

BILANSE ZBIORCZE 2020

Bilans jednostek organizacyjnych powiatu

Bilans z wykonania budżetu powiatu

Informacja dodatkowa do bilansu powiatu

Rachunek zysków i strat powiatu

Zestawienie zmian w funduszach powiatu

 


 

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  2020

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do bilansu powiatu

Rachunek zysków i strat powiatu

Zestawienie zmian w funduszach powiatu

 

 


BILANSE ZBIORCZE 2019

Bilans jednostek organizacyjnych powiatu

Bilans z wykonania budżetu powiatu

Informacja dodatkowa do bilansu powiatu

Rachunek zysków i strat powiatu

Zestawienie zmian w funduszach powiatu

 


SPRAWOZDANIA FINANSOWE STATOSTWA

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na sporządzony na 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.

 


 SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

Sprawozdania budżetowe

 


SPRAWOZDANIA OPISOWE

Sprawozdania opisowe

 


 

UCHWAŁY RIO

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
 


INFORMACJE KWARTALNE

 

2019-11-04

UCHWAŁA NR 73 /2019 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2019 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2019 r.

UCHWAŁA NR 52/2019 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2019 r.

UCHWAŁA NR 41/2019 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2019 r.

 


 

UCHWAŁA NR 39/2019 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2018 rok

 

2018-10-31

UCHWAŁA NR 284 /2018  ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2018 r.

 

2018-07-30

UCHWAŁA NR 267/2018 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO   z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2018 r.

 

2017-07-31

UCHWAŁA NR 203/ 2017  ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 lipca  2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2017 r.

Załącznik nr 1

 

2017-04-26

UCHWAŁA NR 169/ 2017 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 26 kwietna 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2017 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 169/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia  2017 roku

 

2016-07-28
UCHWAŁA NR 109/ 2016 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lipca  2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 109/2016

 


INFORMACJE

 

Informacja za 2017 rok

Informacja za 2016 rok

Informacja za 2015 rok

Informacja za 2014 rok

Informacja za 2013 rok

Informacja za 2012 rok

Informacja za 2011 rok


Budżet Powiatu 2020


UCHWAŁA NR XIV/112/2019  RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok

 


Budżet Powiatu 2019

UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

 


Budżet Powiatu 2018


UCHWAŁA NR XXXVII/212/2017 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

 


 

Budżet Powiatu 2017

 

Uchwała nr XXVII / 153 / 2016  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

 


 

Budżet Powiatu 2016

Uchwała nr XIV/ 90 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

 

 


Budżet Powiatu 2015

Uchwała nr IV / 32 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok

 


Budżet Powiatu 2014

UCHWAŁA nr 295/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2021 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

Uchwała Nr 298/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

Uchwała Nr 299/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

 


Budżet Powiatu 2013

Uchwała nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok  

Uchwała Nr XXXII/202/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013-2021.

 


Budżet Powiatu 2012

Uchwała nr XVII/ 113 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok

 


Budżet Powiatu 2011

Budżet Powiatu na rok 2011