Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Protokoły 2015 r.


Protokół nr XIV/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Protokół nr XIII/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2015 roku

Protokół nr XII/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2015 roku

Protokół nr XI/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2015 roku

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Protokół nr IX/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku

Protokół nr VIII/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2015 roku

Protokół nr VII/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2015 roku

Protokół nr V/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 lutego 2015 roku

Protokół nr IV/2015 Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku


 

Inne protokoły:

 

Informacja z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2014 w Powiecie Sztumskim

 


Wystąpienie pokontrolne nr: BZK-VIII.431.26.2015.KD

Wystąpienie pokontrolne nr: NSP-II.431.4.2014.ES z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne NSP-II.431.4.2014.ES z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Informacja pokontrolna nr 76/P/1/15/I z kontroli realizacji projektu

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 czerwca 2015 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 lipca 2015 r.

Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.01.02-22-003/13-01