Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Protokoły 2020

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Protokół z XX sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2020 r.

Protokół z XVIII/2020 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2020 roku

Protokół z XVII/2020 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku

Protokół z XVI/2020 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 maja 2020 roku

Protokół z XV/2020 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2020 roku

 

2020-05-08
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku kontrola kompleksowa powiatu sztumskiego
Wystąpienie pokontrolne

Protokół

 

2020-05-14
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego Nr WIGK-II.431.12.2019.MD z dnia 17.04.2020 r. wraz z pismem przewodnim, powstałe  w wyniku kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie w dniach  05-06 grudnia 2019  r. przez pracowników Wydziału Geodezji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Wystąpienie pokontrolne