Starostwo Powiatowe w Sztumie

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
Tel.: (055) 267 74 20
Fax: (055) 267 74 42

www.powiatsztumski.pl
e-mail: sekretariat@powiatsztumski.pl
NIP 579-19-56-593
REGON 192628620

Wydziały i komórki organizacyjne:

Wydział Organizacji, Nadzoru i Kadr
tel. (055) 267 74 29

Wydział Finansowo - Budżetowy
tel. (055) 267 74 38

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
/sekretariat/
tel. (055) 267 74 88

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. (055) 267 74 35

Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
tel. (055) 267 74 45 (46)

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
tel. (055) 267 74 54

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
- naczelnik wydziału: tel. (055) 267 74 52
- prawa jazdy: tel. (055) 267 74 50
- drogi: tel. (055) 267 74 51 
- rejestracja pojazdów: tel. (055) 267 74 48

numer konta, na które należy dokonać wpłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy
67 8309 0000 0010 0029 2000 0020
opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty przelewu


Biuro Rady Powiatu
tel. (055) 267 74 23

Biuro Obsługi Interesantów
tel. (055) 267 74 20

Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
tel. (055) 267 74 56

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
tel. (055) 267 74 26

Informacja dla osób niesłyszących
Informujemy, że osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Sztumie. Zgłoszenia można dokonać osobiście w punkcie Informacja na parterze Starostwa Powiatowego w Sztumie lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer telefonu 55 267 74 20, wysyłając fax na numer 55 267 74 42 lub e-mail na adres sekretariat@powiatsztumski.pl