Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA SZTUMSKI, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

 

Lp.

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
51 13.06.2023

Gmina Stary Targ

ul. Główna 20

82- 410 Stary Targ

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami doziemnymi – ETAP I w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej pomiędzy msc. Stary Targ - Kalwa’’- dz. nr 138/5, 138/6, 141, 142, 143, 144/1, 145, 146, 230, 249/2, 254, 260, 266, 267, 268, 272/1 obr. Kalwa oraz dz. nr 14/2, 14/5, 14/6, 14/7, 25/26, 27/2, 27/4, 28/1, 28/2, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 40/1, 40/2, 40/3, 41/3, 116, 117/2, 117/7, 494, obr. Stary Targ    

Brak sprzeciwu

13.09.2023

 
52 13.06.2023

Gmina Stary Targ

ul. Główna 20

82- 410 Stary Targ

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem i instalacją doziemną – ETAP II w ramach zadania pn. ,, Budowa sieci wodociągowej pomiędzy msc. Stary Targ - Kalwa’’- dz. nr 20/2, 20/7, 24 obr. Kalwa oraz dz. nr 27/4, 494 obr Stary Trag

Sprzeciw

29.08.2023

 

 

 
53 24.07.2023 Osoba fizyczna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i wkładu kominowego w lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnym - dz. nr. 547/20,

obr. 1 Dzierzgoń 

   

Brak sprzeciwu

07.08.2023

 
54 18.08.2023 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej  wewnętrznej i zewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 34/7, obr. Kępina    

Brak sprzeciwu

29.08.2023

 
55 23.08.2023 Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym - dz. nr 29/6, obr. 3 Sztum    

Brak sprzeciwu

08.09.2023

 
56 29.08.2023 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej  zewnętrznej i wewnętrznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dz. nr 131, obr. Kępina    

Brak sprzeciwu

30.08.2023

 
57 01.09.2023 Osoba fizyczna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i wkładu kominowego w lokalu nr 3 w budynku wielorodzinnym - dz. nr. 212/8, 

obr. 1 Dzierzgoń 

   

Brak sprzeciwu

15.09.2023

 
58 06.09.2023

Gmina Stary Targ

ul. Główna 20

82- 410 Stary Targ

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem i instalacją doziemną – ETAP II w ramach zadania pn. ,, Budowa sieci wodociągowej pomiędzy msc. Stary Targ - Kalwa’’- dz. nr 20/2, 20/7, 24 obr. Kalwa oraz dz. nr 27/4, 494, obr Stary Trag    

Brak sprzeciwu

13.09.2023

 
59 07.09.2023 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dz. nr 261/6, obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

25.09.2023

 
60 07.09.2023 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dz. nr 261/6, obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

25.09.2023

 
61 18.09.2023 Osoba fizyczna Przebudowa przegród zewnętrznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym – dz. nr 115, obr. Myślice        
62 28.09.2023 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dz. nr 281, obr. Barlewice