Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA SZTUMSKI, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

 

Lp.

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
82 24.11.2023

Polska Spółka Gazownictwa         

Sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 

33-100 Tarnów

Budowa gazociągu ś/c PE dn 160/110/63 zrealizowanego w ramach zadania ,,Gazyfikacja gmin Stary Targ i Mikołajki Pomorskie’’– etap II - obr. Cygusy, obr. Kątki, obr. Stary Targ, obr. Waplewo, obr. Kołoząb, obr. Mikołajki Pomorskie         
01 09.01.2024 Osoba fizyczna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 59, obr. 4 Sztum    

Brak sprzeciwu

12.01.2024

 
02 12.01.2024 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym – dz. nr 56, obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

26.01.2024

 
03 17.01.2024

Energa-Operator S.A. z/s w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa elektroenergetycznej sieci o napięciu 0,4 kV  - dz. nr 8/1, obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

30.01.2024

 
04 24.01.2024 Osoba fizyczna Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  - dz. nr 622, obr. 1 Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

02.02.2024

 
05 09.02.2024 Osoba fizyczna

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 268, obr. 3 Sztum

   

Brak sprzeciwu

12.02.2024

 
06 14.02.2024 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej wewnętrznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dz. nr 81/2, obr. Sztumska Wieś    

Brak sprzeciwu

16.02.2024

 
07 14.02.2024 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny – dz. nr 74, obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

16.02.2024

 
08 20.02.2024 Osoba fizyczna

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym - dz. nr 278, obr. 2 Sztum

       
09 20.02.2024

Energa Oświetlenie Sp.. z o.o.

ul. A. Grottgera 7

81-809 Sopot
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi w msc. Czernin gm. Sztum na odcinku od ul. Donimirskich do ul. Reymonta  – dz. nr 293, 125/175, obr. Barlewice        
10 21.02.2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Sztumie 

ul. Kochanowskiego 28                        

82-400 Sztum

 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Koniecwałd gm. Sztum - dz. nr 187, 188, 191, 192/7, 192/9, 192/10, 192/14, 199/9,  

obr. Koniecwałd
       
11 22.02.2024

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilenia oświetlenia drogowego oraz aktywnych urządzeń ruchu drogowego w ramach zadania pn.  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 218525G przy ul. Donimirskich w Czerninie’’ – dz. nr 122/2, 125/126, 125/321, 126/2, obr. Barlewice