Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
 

                                                                                               2015

 

 

 

1

 

 

16.07.2015 r.

 

Wiesław Bęben

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 183/14 obr. Morany, gm. Dzierzgoń.

 

 

 

 

brak sprzeciwu

17.08.2015r.

 

 

2

 

 

29.07.2015 r.

Marcin Lipiński,

Sylwia Lipińska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 146/3 obr. Zajezierze.

 

 

brak sprzeciwu

31.08.2015

 

 

3

 

14.09.2015

Energa Operator SA, Oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej

nn 0,4 kV- działka nr 161/3; 283/3 obr. Gosciszewo.

 

 

brak sprzeciwu

14.10.2015 r.

 

 

4

 

22.09.2015

Włodzimierz Król

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 122 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

 

brak sprzeciwu

23.10.2015 r.

 

 

5

 

22.09.2015

Włodzimierz Król

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 122 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

 

brak sprzeciwu

23.10.2015 r.

 

 

6

 

01.10.2015

Robert Wesołowski

Alicja Wesołowska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 113/1 obr. Szropy.

 

 

brak sprzeciwu

02.11.2015 r.

 

 

7

 

12.10.2015

Sabina Grzmil

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 262/2 obr. Morany.

 

 

brak sprzeciwu

12.11.2015 r.

 

 

8

 

04.11.2015

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdańsk

Budowa linii kablowej nn -0,4 kV- dz. nr 31; 128/14; 129/14; 129/17; 129/19; 129/8; 129/9; 129/10; 129/11; 129/12; 129/13; 129/15; 129/16; 129/18; 129/20; 129/21; 10/25 obr. Kepina.

 

 

brak sprzeciwu

05.12.2015 r.

 

 

9

 

30.11.2015

Energa-Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- do zasilania obiektu handlowego- dz. nr 158/11; 158/76 obr. I m. Dzierzgń.

 

 

brak sprzeciwu

31.12.2015 r

 

 

10

 

11.12.2015

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej- dz. nr 465/1; 470; 475/5 obr. I m. Dzierzgoń

 

 

Brak sprzeciwu 12.01.2016

 

 

11

 

22.12.2015

Zwoliński Krzysztof

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 344 obr. Sztumskie Pole.

 

 

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu 28.12.2015 r.

 

                                                                                                     2016

 

 

 

12

 

11.01.2016

Energa Operator SA, oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV- działka nr 127/6; 152; 127/2 obr. Stary Targ.

 

 

Brak sprzeciwu

12.02.2016 r.

 

 

13

 

27.01.2016

Marianna Klimek

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 259/15 obr. Zajezierze

 

 

Brak sprzeciwu

29.02.2016 r.

 

 

14

 

10.02.2016

Energa-Operator S.A.

oddz. w Olsztynie,

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 127/24 obr. Kępina.

 

 

 

Brak sprzeciwu

11.03.2016 r.

 

 
15 15.02.2016

Katarzyna Przetakiewicz

Michał Przetakiewicz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 143/1 obr. Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

16.03.2016 r.

 
16 03.03.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 22; 190/2; 196/3; 196/5; 664/1 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

04.04.2016 r.

 
17 04.03.2016

Energa Operator S.A.

oddz. Olsztyn, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej nN-0,4 kV- działka nr 79/3 obr. Kępina    

Brak sprzeciwu

05.04.2016 r. 

 
18 17.03.2016

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 331/2; 331/4; 331/5; 367 obr. Sztumska Wieś    

Brak sprzeciwu

18.04.2016

   
19

17.03.2016

Energa Operator SA

 oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj na działkach nr 126/14; 126/9; 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

18.04.2016

 
20 18.03.2016 

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 218/11; 218/16; 218/12; 218/20; 218/21; 218/18; 218/17; 192/2; 191/2; 217; 216/1; 185/2; 188/1; 186/6; 216/2 obr. Szropy    

Brak sprzeciwu

19.04.2016

 
21 04.04.2016 Gmina Mikołajki Pomorskie

Budowa sieci wodociagowej  o długości 30333,8 m wraz z przyłączami o dł. 2880,5 m

w obr. Mikołajki Pomorskie, Sadłuki, Kołoząb, Krastudy, Krasna Łaka, Perklice, Stążki, Pierzchowice, Wilczewo, Mirowice- gm. Mikołajki Pomorskie.

   

Brak sprzeciwu

05.05.2016

 
22 07.04.2016  Ewa Majewska-Bartczak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 32/8 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

09.05.2016

 
23 08.04.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV- na działkach nr 445; 446 obr. Sztumskie Pole, działkach nr  6/43; 6/45; 6/47; 6/49; 273; 6/29 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

09.05.2016

 
24 13.04.2016 Dawid Rygielski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 126/6; 126/7 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

16.05.2016 

 

 
25 19.04.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergrtycznej napowietrzno-kablowej- dz. nr 180/1; 179/10; 276/1; 270/9; 258; 269; 264/4 obr. Gościszewo.    

Brak sprzeciwu

20.05.2016 r.

 
26 19.04.2016

Energa Operator S.A., 

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej- dz. nr 68; 112/2; 112/3; 113/1 obr. Szropy.    

Brak sprzeciwu

20.05.2016 r.

 
27 26.04.2016

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-04kV- dz. nr 789/1; 825/3; 827 obr. I m. Dzierzgon, dz. nr 88/10; 88/9; 88/5; 88/6; 88/7; 88/8 obr. Stare Miasto.    

Brak sprzeciwu

27.05.2016

 
28 19.05.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki polskiej 130,

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 145/4; 146/2; 269; 136/9 obr. Koniecwałd.    

Brak sprzeciwu

20.06.2016

 
29 08.06.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr 290; 251; 83; 73; 74/1; 76; 78/1; 252; 77; 253; 108/2; 109; 81/1; 81/2; 82 obr. Milikowo.    

Brak sprzeciwu

11.07.2016 r.

 
30 08.06.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr  251; 81/1; 81/2; 252; 77; 82; 292; 253; 124; 112; 108/3; 108/2; 109 obr. Milikowo.    

Brak sprzeciwu

11.07.2016

 
31 28.06.2016 Agnieszka i Sebastian Cierliccy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 13/37 obr. Nowiec.    

Brak sprzeciwu

29.07.2016

 
32 05.07.2016

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej 0,4 KV- dz. nr 60/4; 60/1; 60/10; 61/4; 60/7; 60/8; 62; 73; 75 obr. Stary Targ.    

Brak sprzeciwu

08.08.2016

 
33 08.07.2016

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji  ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum

Budowa kanalizacjio sanitarnej - dz. nr 10/15; 12/48; 2/5; 12/43; 12/41; 12/21; 12/30; 12/29; 12/28; 12/27; 12/26; 12/25; 12/24; 17; 12/31; 12/32; 12/33; 12/34; 12/35; 12/42;  obr. Cygusy, dz. nr 176/17; 178/18; 170/19; 170/20; 314/1; 314/2; 122/2; 121/1; 126/2; 109/57; 109/152; 110/1; 170/9; 109/43; 109/136; 321/ 170/30; 109/142; 109/164 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

08.08.2016

 
34 15.07.2016 

Energa operator SA oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 70/10 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

18.08.2016

 
35 15.07.2016 

Energa Operator SA oddz. 

w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na dziuałce nr 143/1 obr. Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

18.08.2016

 
36 22.07.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr: 71/48; 71/46; 74/1; 74/2; 72/3; 75/4; 75/7; 68/1; 73; 71/45; 70/16 obr. Gościszewo.    

Brak sprzeciwu

23.08.2016

 
37 22.07.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 7/4; 7/3 obr. Nowiec.    

Brak sprzeciwu

23.08.2016

 
38 12.08.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii elektroenergetycznej na działkach nr 637; 639 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

12.09.2016 r.

 
39 05.09.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- działi nr 151/3; 151/10; 151/12; 151/18 obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

06.10.2016 r.

 
40 06.09.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV- działka nr 400/3 obr.  II m. Sztum, dz. nr 43/4; 25/3; 30 obr. IV m. Sztum.    

Brak sprzeciwu

07.10.2016 r.

 
41 06.09.2016

Gmina Stary Targ

ul. Swierczewskiego 20,

82-410 Stary Trag

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 294/5; 294/6; 294/15; 294/16; 297; 298; 302 obr. Bukowo.     Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu 27.09.2016 r.  
42 07.10.2016 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci wodociągowej- dz. nr 52/2; 52/5 obr. Uśnice, dz. nr 167; 276/1; 286/1; 287/1; 283/4; 288/1; 283/2; 283/3; 290/6; 290/4; 290/3; 334/1 obr. Gościszewo, dz. nr 34; 36/10; 37/11; 38/14; 38/13; 38/12; 248; 249; 278/7; 138; 142; 143; 119; 122; 59/1; 220/4; 176; 169; 168/1; 167; 166 obr. Koniecwałd gmina Sztum.    

Brak sprzeciwu

07.11.2016

 
43 10.10.2016

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

Budowa sieci wodociagowej na działkach nr 276/1; 258; 269 obr. Gościszewo.    

Brak sprzeciwu

14.11.2016

 
44 01.12.2016  Energa Operator SA w Olsztynie, ul. Tuwima 6 Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 162/15; 162/13; 162/12; 162/10 obr. Poliksy gm. Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

02.01.2017 r.

 
45 05.12.2016

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 28,

82-400 Sztum

Budowa sieci wodociagowej z przyłaczami na działkach nr: 310; 315/2; 316; 509; 508; 525 obr. Uśnice, dz. nr: 271/2; 106/3; 198/8; 224; 223/10; 211; 198/6; 106/1; 448; 434; 433; 274/2; 274/1; 279; 275; 276/1; 277; 278; 281; 281; 282; 283/1 obr. Biała Góra, dz. nr: 315; 237; 238; 235; 233/2 obr. Piekło, dz. nr 515/2 obr. Benowo, gm. Ryjewo.    

Brak sprzeciwu

09.01.2017 r.

 
46 27.12.2016

Gmina Mikołajki Pomprskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Budowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa0 działka nr 202 obr. Linki wraz z przebudową drogi.    

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

24.01.2017

 
47 19.01.2017 

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działakch nr: 113/1; 113/3; 113/7; 68 obr. Szropy- gm. Stary Targ.    

Brak sprzeciwu

23.01.2017

 

                                                                                              2017

 

 
48 30.01.2017  Państwo Krystian i Emilia Lemkowscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną na działkach nr 98; 100 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

15.02.2017

 
49 31.01.2017

Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 215/4; 215/5; 215/6; 216 obr. Koniecwałd oraz na działkach nr 1/1; 14; 15/10; 15/11 obr. Kępina- gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

20.02.2017

 
50 06.02.2017

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV- dz. nr: 259/6; 259/4; 259/27; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

13.02.2017

 
51 10.02.2017 Piotr Puszakowski

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 126/10 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

   

Brak sprzeciwu

22.02.2017

 
52 15.02.2017

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24,

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej na działce nr 99/17 obr. Bruk- gm. Dzierzgoń.    

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

23.02.2017

 
52 20.02.2017 Katarzyna Drelich Odbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 397 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum    

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

01.03.2017 

 
53 23.02.2017

Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Sztumie,

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 59/1; 59/2; 59/3; 59/5; 59/6; 60/6; 69/10; 69/11; 69/14; 69/15; 74; 73; 76/1; 76/2; 81; 85; 86; 87; 9; 92; 93/1; 93/3; 93/5; 93/6; 93/7; 93/8; 95; 100; 123/1; 125/1; 126/1; 127/2; 129; 132; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 141; 143/1; 143/2; 144/2; 145/2; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 184/6; 184/7/ 184/9/ 184/10; 184/11; 184/12; 251; 272; 279/1; 286; 289/1; 289/2; 290; 292/1; 292/2; 293; 294; 297; 298; 299; 301; 302/3; 303; 305; 306; 307; 309; 310; 311; 314; 316; 317; 318; 319/2; 320; 324/4; 324/5; 329/1; 329/6; 331; 332; 333; 334/2; 335; 340; 343; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 347/11; 474; 476; 479; 488; 498; 499/4 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum.     Wycofanie wniosku przez Inwestora 06.04.2017  
54 23.02.2017

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w

 Sztumie

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 137; 149/2; 151/3; 159; 163; 165/5; 166; 172; 174/1; 251/5; 251/12; 251/14; 251/15; 251/16; 251/18/ 251/32; 251/33; 259/4; 259/6; 259/15; 259/16; 259/17; 259/20; 259/24; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum     Wycofanie wniosku przez inwestora 03.04.2017  
55 23.02.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 115; 117/1; 117/2; 118/2; 118/4; 119/1; 119/2; 122/1; 122/2; 123/3; 123/4; 129; 130/1; 130/2; 166; 206; 207/1; 207/2; 208/1; 211; 212; 213; 226/3; 226/4; 228/2; 228/3; 232; 234; 238; 239; 245; 246; 248; 249; 251; 252; 253/1; 253/2; 254; 256; 257; 262; 263; 266/3; 267/1; 267/4; 267/5; 269; 270; 279; 281; 282; 287; 289; 331/4; 393; 395; 401; 409; 414; 423; 434; 441 obr. Sztumska Wieś, dz. nr ; 55/5; 59/5; 59/6; 60/6 obr. Nowa Wieś, dz. nr 159 obr Zajezierze - gm. Sztum     Wycofanie wniosku przez Inwestora 06.04.2017  
56 10.03.2017

Energa Operator SA, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergrtycznej sieci kablowejnn 0,4 kV-do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 122/1; 122/2; 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

14.03.2017

 
57 10.03.2017

Energa Operator SA, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergrtycznej linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 331/1; 327; 298; 340/28; 344/8; 344/7; 344/16; 344/17; 340/21; 335 obr. Postolin, gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

16.03.2017

 
57 13.03.2017

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 244/2; 245 obr. Myslice, dz. nr 5/45 obr. Pronie- gm. Stary Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

16.03.2017

 
58 14.03.2017 Sobieśniewski Mariusz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 83/5 obr. Postolin, gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

17.03.2017

 
59 17.03.2017 Grzegorz Lis Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 230 obr. I m. Sztum.    

Brak sprzeciwu

04.04.2017

 
60 21.03.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 9,

81-703 Sopot

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią na dz. nr 214/19; 214/25; 214/9; 215/6; 214/20; 214/21 obr. Koniecwałd, gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

06.04.2017

 
61 10.04.2017 Falkowski Łucjan Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 60 obr. 2 Sztum.    

Brak sprzeciwu

04.05.2017

 
62 12.04.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznejnn 0,4 kV na działkach nr: 28/2; 380/2; 20; 21; 39; 38; 34/1; 40/1; 60/3 obr. Sztumska Wieś,

budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 34/1; 64/1; 72/1; 390; 78/1; 73/10; 383/5; 60/3; 371 obr. Sztumska Wieś.

   

Brak sprzeciwu

27.04.2017

 
63 21.04,2017

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w

 Sztumie

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 59/1; 59/2; 59/3; 59/5; 59/6; 60/6; 69/10; 69/11; 69/14; 69/15; 74; 73; 76/1; 76/2; 81; 85; 86; 87; 9; 92; 93/1; 93/3; 93/5; 93/6; 93/7; 93/8; 95; 100; 123/1; 125/1; 126/1; 127/2; 129; 132; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 141; 143/1; 143/2; 144/2; 145/2; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 184/6; 184/7/ 184/9/ 184/10; 184/11; 184/12; 251; 272; 279/1; 286; 289/1; 289/2; 290; 292/1; 292/2; 293; 294; 297; 298; 299; 301; 302/3; 303; 305; 306; 307; 309; 310; 311; 314; 316; 317; 318; 319/2; 320; 324/4; 324/5; 329/1; 329/6; 331; 332; 333; 334/2; 335; 340; 343; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 347/11; 474; 476; 479; 488; 498; 499/4 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

15.05.2017

 
64 21.04.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

 Kanalizacji w Sztumie

ul. Kochanowskiego

28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 137; 149/2; 151/3; 159; 163; 165/5; 166; 172; 174/1; 251/5; 251/12; 251/14; 251/15; 251/16; 251/18/ 251/32; 251/33; 259/4; 259/6; 259/15; 259/16; 259/17; 259/20; 259/24; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

15.05.2017

 
65 21.04.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

 Kanalizacji w Sztumie

ul. Kochanowskiego

28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 115; 117/1; 117/2; 118/2; 118/4; 119/1; 119/2; 122/1; 122/2; 123/3; 123/4; 129; 130/1; 130/2; 166; 206; 207/1; 207/2; 208/1; 211; 212; 213; 226/3; 226/4; 228/2; 228/3; 232; 234; 238; 239; 245; 246; 248; 249; 251; 252; 253/1; 253/2; 254; 256; 257; 262; 263; 266/3; 267/1; 267/4; 267/5; 269; 270; 279; 281; 282; 287; 289; 331/4; 393; 395; 401; 409; 414; 423; 434; 441 obr. Sztumska Wieś, dz. nr ; 55/5; 59/5; 59/6; 60/6 obr. Nowa Wieś, dz. nr 159 obr Zajezierze - gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

15.05.2017

 
66 04.05.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej - dz. nr: 262; 260/18; 260/17; 260/16 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

23.05.2017

 
67 30.05.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr:  98; 100; 144/2; 143/1 obr Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

21.06.2017

 
68 14.06.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN na działkach nr: 126/9; 126/14; 126/10; 126/11 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

22.06.2017

 
69 28.06.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  na działkach 255/10; 105/1; 255/8; 255/5; 255/9 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

30.06.2017

 
70 05.07.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 198; 374/17 obr Gościszewo     brak sprzeciwu 11.07.2017  
71 19.07.2017

Usługi Budowlane COR-CAD

Piotr Koroblewski

ul. Dębowa 1

14-400 Pasłęk

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizcji sanitarnej (dz. nr: 470 i 474 obr.ewid. 1 m. Dzierzgoń) wraz z budową przyłączy wod.- kan. (dz nr 465/2 obr.ewid. 1 m. Dzierzgoń)    

Brak sprzeciwu

28.07.2017 

 
72 01.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 116/3; 118; 13; 247/2 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

10.08.2017

 
73 01.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 71/1; 60/2; 71/2; 334 obr. Postolin.    

Brak sprzeciwu

09.08.2017

 
74 25.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 67/1; 25 obr. Postolin.    

Brak sprzeciwu

30.08.2017 

 
75 25.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 579/19; 578/46 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

29.08.2017

 
76 28.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 48; 17/1; 17/6; 17/7; 17/8 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

04.09.2017

 
77 31.08.2017

Szymborski Krzysztof

Szymborska Aleksandra

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 129/10 obr.Kępina.    

Brak sprzeciwu

05.09.2017

 
78 08.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 32/6; 32/9 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

15.09.2017

 
79 15.09.2017

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 789/1;  744/4; 744/2 obr. 1 Dzierzgoń.

 

 

 

Brak sprzeciwu

19.09.2017

 

 

 

 
80 22.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania boiska treningowego w Sztumie, ul. Reja, dz. nr 400/5 obr. 2m. Sztum    

Brak sprzeciwu

05.10.2017

 
81 22.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenrgetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania oswietleniua drogowego w miejscowosci Sztum, ul. Pieniężnego, dz. nr 202/7 obr.  3 m. Sztum    

Brak sprzeciwu

28.09.2017

 
82 05.10.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 43; 1; 2 obr. Żuławka Sztumska.    

Brak sprzeciwu

11.10.2017

 
83 09.11.2017

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci kablowej  nN 0,4 kV oraz przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr: 49/8; 50; 51/8; 31; 32/1; 32/2; 51/16; 51/14; 33/3; 33/6; 30; 34 obr. Waplewo.    

Brak sprzeciwu

13.11.2017

 
84 13.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach nr 256/2; 256/3 obr. Myslice.     

Brak sprzeciwu

21.11.2017

 
85 14.11.2017

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej na działkach nr 151/3; 151/12 obr. Nowiec, gm. Dzierzgoń    

Wycofanie wniosku

20.11.2017

 
86 17.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 251/3 obr. Zajezierze.     

Brak sprzeciwu

24.11.2017

 
87 17.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  na działce nr 263 obr. Nowiec.     

Brak sprzeciwu

221.11.2017

 
88 29.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa i przebudwa  linii kablowej nN na działkach nr 83/1; 83/2; 83/4; 83/5; 331/1; 311; 327; 314/1; 315; 318/1; 319/1; 322; 323; 326; 33/2; 334; 86; 83/3 obr. Postolin.     

Brak sprzeciwu

11.12.2017

 

                                                                                            2018

 

 
89 26.01.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 129/2; 122/4; 119; 107/4 obr. Mikołajki Pomorskie     Brak sprzeciwu 30.01.2018  
90 26.01.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 279; 263 obr. Sztumskie Pole, dz. nr 1/1 obr. Kępina, dz. nr 216; 281 obr. Koniecwałd    

Brak sprzeciwu

31.01.2018

 
91 31.01.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr234/5; 234/6 obr. 1 Sztum.    

Brak sprzeciwu

08.02.2018

 
92 12.02.2018

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr: 259/27; 171; 259/6; 259/17; 259/30; 259/23; 137; 172; 159 obr. Zajezierze.    

Brak spraeciwu

20.02.2018

 
93 14.02.2018 Joanna Górna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 126/13 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

19.02.2018

 
94 28.02.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działce ne 20/1; 72 obr. Koślinka.    

Brak sprzeciwu

16.03.2018

 
95 22.03.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej na dz. nr: 64/8; 65/3; 18/7; 18/8; 18/4; 18/3 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

28.03.2018

 
96 22.03.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej i wymiana linii napowietrznej na dz. nr: 475; 470 472; 471/2 obr. Jasna.    

Brak sprzeciwu

04.04.2018

 
97 28.03.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 15/7; 15/5; 20/2 obr. Kołoząb.    

Brak sprzeciwu

30.03.2018

 
98 19.04.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kVi przebudowa linii napowietrznej - dz. nr 532; 47; 65; 72; 71/1; 71/2; 70; 69/3; 69/4; 69/2; 68; 67/11; 67/12; 67/7; 67/5; 67/3; 66; 28/5; 28/3; 28/4; 451/1; 484 obr. Uśnice.

 

   

Brak sprzeciwu

30.04.2018

 
99 25.04.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej i wymiana linii napowietrznej- dz. nr: 95/3; 95/6; 95/7; 95/10; 95/13; 95/14; 95/21; 95/9; 64/2; 86/13; 86/24 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

07.05.2018

 
100 30.04.2018

Rejonowe Praedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji,

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgon

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr: 601/1; 601/2; 644; 649/39 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

14.05.2018

 
101 07.05.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznej i budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 158; 111/17; 111/22; 111/23; 111/20; 111/15; 111/14; 111/2; 111/27; 111/8; 382; 50/9; 50/15; 50/16; 303/4; 300; 301; 302; 303/3; 303/5; 303/6; 305; 50/4; 306/1 obr. Stary Dzierzgoń.     Brak sprzeciwu 10.05.2018  
102 08.05.2018 Halina i Henryk Wudarczyk Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem- dz. nr 84/12 obr. Gościszewo.     Wniosek wycofany przez Inwestora 15.05.2018  
103 15,05.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz. nr: 195/1; 192 obr. Stary Targ.

 

 

    Brak sprzeciwu 17.05.2018  

 

104

 

18.05.2018

EnergaOperator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznej (skablowanie przęsła)- dz. nr 108 obr.ewid. Koslinka, gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

23.05.2018

 
105 24.05.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Wymiana istniejącej linii napowietrznej ibudowa sieci energetycznej kablowej na dz. nr 475, 470,472, 471/2 w m. Lisi Las, obr. Jasna, gm. Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

04.06.2018

 
106 08.06.2018 Patrycja Kurowska Przebudowa budynku mieszkalnego- dz. nr 8/27 obr. Gisiel.    

Wycofanie wniosku

25.06.2018

 
107 13.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV- 157, 142; 126; 138 obr. stary Targ    

Brak sprzeciwu

15.06.2018

 
108 18.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza pomiarowego- dz. nr 32/6; 32/10; 64/2 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

26.06.2018

 
109 21.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 343/2; 337; 354; 343/1 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

09.08.2018

 
110 21.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 137/1 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

06.07.2018

 
111 04.07.2018 Grzegorz i Ewa Altenhof Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 100/8 obr. Gościszewo.    

Wycofanie wniosku

09.07.2018

 
112 17.07.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 305, 7/20 obr. Nowiec, gm. Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

19.07.2018

 
113 25.07.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 207, 208, 214/14, 214/10, 214/12 obr. Koniecwałd, gm. Sztum do zasilenia przpompownni ścieków.    

Brak sprzeciwu

26.07.2018

 
114 30.07.2018

Gmina Stary Dzierzgoń

Stary Dzierzgoń 71

82-450 Stary Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej o średnicy 90 PE dz. nr 17/1; 18; 20/41; 20/52 obr. Monastarzysko, dz. nr 90/1; obr. Wartule.    

Brak sprzeciwu

10.08.2018

 
115 01.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego- dz. nr 83/5; 83/3 obr. 4 Sztum    

Brak sprzeciwu

14.08.2018

 
116 03.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami, rozbiórka linii napowietrznej- dz. nr 102/4; 64; 266/11; 266/10; 266/4; 65/7; 139/7; 67/1; 45/4; 65/6; 70/7; 70/12; 70/8; 70/11; 70/14 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

14.08.2018

 
117 16.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym- dz. nr 30; 25/3; 77; 74; 25/8; 21/11; 21/12 obr. 4 Sztum.    

Brak sprzeciwu

21.08.2018

 
118 22.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym- dz. nr 1/11; 2; 11/9 obr. Gisiel.    

Brak Sprzeciwu

24.08.2018

 
119 30.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV- dz. nr 126/14 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

05.09.2018

 
120 05.09.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej i napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym- dz. nr 184/10; 184/9; 100; 83/1; 83/2; 86; 85; 84; 333; 332; 316 obr. Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

19.09.2018

 
121 26.09.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowei i przebudowa linii napowietrznej- dz. nr 67/7; 65; 66 obr Uśnice.    

Brak sprzeciwu

02.10.2018

 
122 05.10.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowei nn0,4 kV- dz. nr148/1; 148/6; 148/7; 10/32; 145/2; 146; 22/5; 22/6 obr 4 Sztum.    

Brak sprzeciwu

18.10.2018

 
123 17.10.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym- dz. nr 160; 37/9 obr. Koniecwałd    

Brak sprzeciwu

26.10.2018

 
124 22.10.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 716; 717 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

25.10.2018

 
125 08.11.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 95/10; 95/12; 95/6; 95/2; 93/1 obr. Koniecwałd.    

Brak sprzeciwu

29.11.2018

 
126 09.11.2018

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Dzierzgoniu

Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociagowej- dz. nr 155/15; 156/4; 848/2; 848/10; 848/11 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

21.11.2018

 
127 09.11.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa  linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 397; 398 obr. 2 Sztum.    

Wycofanie wniosku

23.11.2018

 
128 21.11.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, wymiana linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego, wymiana rozdzielnicy stacyjnej na wolnostojacą- dz. nr 160/6; 393; 401; 287; 210 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

28.11.2018

 
129 26.11.2018

Citowicz Jarosław

Citowicz Aneta

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 266/3 obr. Szropy.    

Brak sprzeciwu

06.12.2018

 

                                                                                                   2019

 

 
1 17.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza pomiarowego- dz, nr 250/1; 250/2 obr. 3 Sztum    

Brak sprzeciwu

22.01.2019

 
2 22.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza pomiarowego- dz, nr 276/1 obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

22.01.2019

 
3 22.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz, nr 91/103; 198 obr. Barlewice.     Brak sprzeciwu 11.02.2019  
4 23.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupa- dz, nr 397; 398 obr. 2 Sztum.    

Brak sprzeciwu

25.01.2019

 
5 29.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 264/19; 264/20; 260/10; 260/22; 260/29 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

01.02.2019

 
6 04.03.2019

Energa Oświetlenie

Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17/19

81-855 Sopot

 

Budowa linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV- dz. nr 533/4; 533/9; 545 obr. 1 Dzierzgoń.     Brak sprzeciwu 07.03.2019  
7 06.03.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 331/18; 331/4 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

08.03.2019

 
8 01.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 519 obr. Mikołajki Pom.    

brak sprzeciwu

09.04.2019

 
9 29.03.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN do nastawni kolejowej w ciągu LK207 w km119+658 wraz ze zmianą układu sieci zasilajacej w m-ci Sztum, ul.Polna, Reja- dz.nr: 55/1, 55/2, 51, 43/3 obr. 4 m. Sztum    

Brak sprzeciwu

09.04.2019

 
10 16.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej- dz. nr: 34/1; 33; 64/2; 32/8; 32/9; 32/6; 32/7; 32/1 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

29.04.2019

 
11 18.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 493/10; 493/11; 493/7; 493/8; 493/9; 457 obr. Stary Targ.    

Brak sprzeciwu

24.04.2019

 
12 18.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 294; 182; 181 obr. Biała Góra.    

Brak sprzeciwu

29.04.2019

 
13 19.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 148/59; 148/60; 148/69; 148/84; 148/85 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

29.04.2019

 
14 23.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr:159; 123/54; 123/56; 123/48 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

07.05.2019

 
15 30.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 91/106 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

08.05.2019

 
16 06.05.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia grogowego- dz. nr 21; 9; 180/12; 180/13; 180/14; 79/2; 181/4; 182/6; 182/7 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

16.05.2019

 
17 30.04.2019

Zakład Gazowniczy w Gdańsku

ul. Wałowa 41/43

80-758 Gdańsk

 

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym- dz. nr 190/5 obr. Morany    

Brak sprzeciwu

08.05.2019

 
18 09.05.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 279/161; 279/229; 279/230; 328; 326/51; 326/42; 326/10 obr. 2 Sztum.

   

Brak sprzeciwu

16.05.2019

 
19 07.06.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa kablowej linii oświetleniowej- dz. nr 747; 752/10 obr. 1 Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

14.06.2019

 
20 07.06.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa kablowej linii oświetleniowej- dz. nr 447/5 obr. 1 Dzierzgoń, dz. nr 45/23 obr. Nowiec.    

Brak sprzeciwu

13.06.2019

 
21 07.06.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej oraz przyłącza kablowego- dz. nr 256; 117 obr. Jasna.     Brak sprzeciwu 19.06.2019  
22 11.06.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej- dz. nr 59; 60; 53/2 obr. Ankamaty.    

Brak sprzeciwu

14.06.2019

 
23 19.06.2019

Veolia Północ

Sp. z o.o.

ul. Ciepła 9

86-105 Świecie

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami- dz. nr 448; 447/4; 449 obr. 2 Sztum    

Brak 

sprzeciwu 03.07.2019

 
24 26.06.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 234/2; 233/2; 214; 215/2  obr. Uśnice.     Brak sprzeciwu 01.07.2019  
25 26.06.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 116; 117; 114/1 obr. Jasna.    

Brak sprzeciwu

01.07.2019

 
26 04.07.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 222/2; 438; 435/1; 435/4 obr. Sztumskie Pole.

    Brak sprzeciwu 19.07.2019  
27 19.07.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV , Rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV- dz. nr : 406/6, 406/5, 406/2 obr. Stary Targ.    

Brak sprzeciwu

19.07.2019

 
28 29.07.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV z wymianą przewodów na niepełnoizolowane długość około 1370mb, wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa sieci nn około 25mb. Demontaż 4mb linii napowietrznej SN, demontaż 21 21 mb linii napowietrznej nn- dz. nr : 20/3, 20/6, 20/7 obr. Kalwa, 31, 2, 3/1, 20/3, 27/4, 495/57, 494 obr. Stary Targ     Brak sprzeciwu 09.08.2019  
29 06.08.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej- dz. nr: 229; 161; 170/1; 168/1; 238; 163; 164; 162; 156; 240/3 obr. Żuławka Sztumska.    

Brak sprzeciwu

19.08.2019

 
30 08.08.2019

Biuro Projektów ELGRU

ul. Platynowa 2

86-302 Gać

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 637; 626; 627 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

22.08.2019

 
31 09.08.2019

Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71

82-450 Stary Dzierzgoń

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr: 5/5; 267; 3/10; 3/12; 3/8; 2 obr. Przezmark, dz. nr: 17/2; 17/1; 16/3; 146; 14; 147; 33; 162; 167; 209; 35/1; 36/3 obr. Folwark.    

Brak sprzeciwu

22.08.2019

 
32 12.08.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV, przyłacza kablowego 0,4 kV, złącz pomiarowyc 0,4 kV, demontaz istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV- dz. nr: 136; 177/1; 190; 191; 192; 193; 1294; 195; 196/2; 197; 198; 206/4; 207; 208/1; 209; 210; 211; 226; 227/1; 227/2; 227/4; 228 obr. Nowy Targ.    

Brak sprzeciwu

19.08.2019

 
33 22.08.2019

Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71

82-450 Stary Dzierzgoń

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr: 26/36; 26/39; 26/40; 326/78; 26/79; 26/86 obr. Folwark, dz. nr: 8/2; 10; 11/3; 7; 1/8; 1/7; 1/12; 12/2; 1/1; 1/11 obr. Protajny.    

Brak sprzeciwu

28.08.2019

 
34 23.08.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 328 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

29.08.2019

 
35 04.09.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 7/20; 7/21; 7/19 obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

10.09.2019

 
36 06.09.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 95/10; 95/12; 95/8;  obr. Koniecwałd    

Brak sprzeciwu

11.09.2019

 
37 18.09.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 126/14; 126/15; 129/3; 130/4  obr. Mikołajki Pomorskie     Brak sprzeciwu 30.09.2019  
38 19.09.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 398/1; 407/4; 407/5  obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

24.09.2019

 
39 23.09.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 260/5; 263  obr. Sztumskie Pole.    

Brak sprzeciwu

03.10.2019

 
40 04.10.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 579/6; 579/7; 579/8; 579/10; 579/11; 579/12

579/13; 579/17; 596/2; 600/2; 596/4; 579/3; 579/21; 580  obr. 1 Dzierzgoń.

   

Brak Sprzeciwu

14.10.2019

 
41 08.10.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 128/12; 128/14  obr. Kępina.    

Brak sprzeciwu

21.10.2019

 
42 24.10.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Wałowa 41/43 Gdańsk

Budowa gazociągu n/c na działkach nr 177/2; 178; 127/12 obr. Kępina     Brak sprzeciwu 31.10.2019  
43 30.10.2019

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa gazociagu średniego ciśnienia dn 63  PE- dz. nr 223; 163 obr. 3 Sztum     Brak sprzeciwu 07.11.2019  
44 20.11.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 352/1; 341; 402 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

28.11.2019

 
45 22.11.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową-  dz. nr 57/5; 57/7; 54/10; 64/11 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

02.12.2019

 
46 22.11.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową-  dz. nr 84/1; 84/4; 77 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

29.11.2019

 
47 26.11.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj nn 0,4 kV -  dz. nr 302/18; 302/17; 302/14; 305/1; 306/4 obr. Sztumska Wieś     Brak sprzeciwu  
48 29.11.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj nn 0,4 kV -  dz. nr 272; 271/2; 271/6 obr. Nowa Wieś     Brak sprzeciwu 12.12.2019r.  
49 06.12.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj nn 0,4 kV -  dz. nr 116/10; 116/9; 194; 107; 110; 109; 106/2; 101/2 obr. Koniecwałd.     Brak sprzeciwu 17.12.2019  
50 18.12.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj nn 0,4 kV  i złącz kablowo- pomiarowych 0,4 kV Nowiec, gm. Dzierzgoń- dz. nr 34/11, 34/16 i 151/18 obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

08.01.2020

 
                                                                                        2020        
1 30.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa sieci gazowe dn 63PE średniego ciśnienia- dz. nr 71/11; 332/31; 71/39; 71/28 obr. Gościszewo.    

Brak sprzeciwu

07.02.2020

 
2 25.02.2020 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 24 82-440 Dzierzgoń Budowa sieci i przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego dla działki nr 13/50 pooprzez działki nr 13/51; 13/55; 13/59; 13/60; 238/25 obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

13.03.2020

 
3 26.02.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa słupowej stacji transformatorowej, demontaz przewodów, budowa sieci kablowej nn 0,4 kV, wymiana słupów- dz. nr: 485; 315; 2769/11; 276/10; 489/43 obr. Jasna    

Brak sprzeciwu

23.03.2020

 
4 09.03.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 1/2 obr. Dabrówka Malborska, dz. nr 6/9 obr. Łoza    

Brak sprzeciwu

12.03.2020

 
5 19.03.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu średniego ciśnienia- dz. nr 137; 251/12; 251/37 obr. Zajezierze    

Brak sprzeciwu

30.03.2020

 
6 01.04.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa zasilania kablowego- dz. nr 190/5; 191/38; 191/37 obr. Morany

   

Wycofanie wniosku

21.04.2020

 
7 14.04.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa linii napowietrznej 0,4 kV, rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV- dz. nr 261/6; 261/12; 261/8; 19/11; 19/4; 19/9; 19/7; 18/4; 18/1; 16/2; 265; 9; 272/2; 8/2; 17 obr. Dąbrówka Malborska.

   

Brak sprzeciwu

22.04.2020

 
8 17.04.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze ałączem kablowo-pomiarowym- dz. nr 578/43 obr. 1 Dzierzgoń, dz. nr 349; 191/19 obr. Morany    

Brak sprzeciwu

29.04.2020

 
9 17.04.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przebudowa i rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV- dz. nr 238/2; 238/1; 259/6; 259/7; 259/8; 262/2; 263 obr. Morany    

Brak sprzeciwu

27.04.2020

 
10 21.04.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 96/1 obr. Jasna    

Brak sprzeciwu

27.04.2020

 
11 30.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul. Wałowa 41/43

80-858 Gdańsk

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110PE, DN 90PE- dz. nr 240, 236, 256/3' 287/3 obr. 1 sztum, dz. nr 327 obr. 2 Sztum,

dz. nr 50 obr. Kępina

   

Brak sprzeciwu

15.05.2020

 
12 14.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 413 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

26.05.2020

 
13 14,05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 413; 409/2 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

26.05.2020

 
14 19.05.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złączy pomiarowych 0,4 kV- dz. nr 39; 103/4; 103/5; 103/6;  103/7; 111 obr. Szropy    

Brak sprzeciwu

19.05.2020

 
15 20.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 358/1 obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

29.05.2020

 
16 20.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 174/1 obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

29.05.2020

 
17 20.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 95; 210/11 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

29.05.2020

 
18 20.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 212 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

29.05.2020

 
19 20.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 505/9; 505/11 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

04.06.2020

 
20 20.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 403/16 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

04.06.2020

 
21 20.05.2020

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

Budowa sieci 0,4 kV- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych- dz. nr 365/3; 495 obr. 2 Sztum    

brak sprzeciwu

04.06.2020

 
22 29.05.2020

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złączy pomiarowych- dz. nr 26/7; 118; 123/35; 26/5; 26/6 obr. Zajezierze     brak sprzeciwu 16.06.2020  
23 03.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE- dz. nr 579/21 obr. 1 Dzierzgoń     brak sprzeciwu 19.06.2020  
24 08.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE- dz. nr 132 obr. 3 Sztum.     brak sprzeciwu 19.06.2020  
25 22.06.2020

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa sieci oświetlenia drogowego nn 0,4 kV- dz. nr 117 obr. Jasna, gm. Dzierzgoń     brak sprzeciwu 25.06.2020  
26 23.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE- dz. nr 107; 95/13 obr. Koniecwałd.     brak sprzeciwu 14.07.2020  
27 01.07.2020  ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii elektroenergatycznej kablowej nn 0,4kV na działkach nr: 207/5, 231 obręb ewid. Mikołajki Pomorskie

 

    brak sprzeciwu 14.07.2020  
28 07.07.2020 

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV działki nr: 154/16; 196; 177/9; 177/10 obręb ewid. Koniecwałd      brak sprzeciwu 23.07.2020  
29  07.07.2020  ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 158/11; 158/76; 158/75; 157; 158/2 obr. 1 Dzierzgoń
 
    brak sprzeciwu 27.07.2020  
30  08.07.2020  ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn  Budowa linii kablowej- dz. nr 748/9; 748/17; 785/9; 785/15 obr. 1 Dzierzgoń     brak sprzeciwu 27.07.2020  
31 23.07.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV- dz. nr 123/35 obr. Zajezierze
 
    brak sprzeciwu 06.08.2020  
32 28.07.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej- dz. nr 720/16; 720/3; 747; 748/17; 748/16; 784/9 obr. 1 Dzierzgoń     brak sprzeciwu 10.08.2020  
33 03.08.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej na dz. nr 124/1; 68/1 obr. Gościszewo.     brak sprzeciwu 10.08.2020  
34 10.08.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 279/228 obr. 2 Sztum    

brak sprzeciwu

18.08.2020

 
35 26.08.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 6/29, 6/31, 6/33, 6/21 obr. Zajezierze    

brak sprzeciwu

17.09.2020

 
36 21.09.2020

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociągowej- dz. nr 34/16; 151/18; 151/3 obr. Nowiec

 

   

brak sprzeciwu

05.10.2020

 
37 28.09.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 171/3, 167, 166/5, 166/6 obr. Gościszewo    

brak sprzeciwu

12.10.2020

 
38 05.10.2020

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pom.

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami na odcinku Mikołajki Pomorskie ul. Dworcowa- Sadłuki. Dz. nr: 427, 420/2, 421/1, 421/4, 421/5, 421/18, 421/6, 419, 418/4, 418/6, 418/5, 418/3, 417/1, 417/2, 420/1, 416/2, 416/1, 415/2, 412/3, 444/3, 445/3, 446, 447/7, 567, 434/2, 435/4, 435/5 obr. Mikołajki Pomorskie, 19/6, 19/13, 19/15, 16/2, 16/4 obr. Sadłuki    

brak sprzeciwu

14.10.2020

 
39 12.10.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4 kVoraz szafki pomierowej- dz. nr 505/11 obr. 2 Sztum    

brak sprzeciwu

19.10.2020

 
40 16.10.2020

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa sieci oswietlenia drogowego- dz. nr 339; 89; 70; 90; 39 obr. Jasna, gm. Dzierzgoń    

brak sprzeciwu

28.10.2020

 
41 16.10.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Gdańsku

ul. Wałowa 41/43

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia- dz. nr 125/321 obr. Barlewice    

brak sprzeciwu

30.10.2020

 
42 19.10.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - dz. nr 173/52; 173/51; 173/43 obr. Morany     brak sprzeciwu 28.10.2020  
43 23.10.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociagu średnirgo ciśnienia dn 63 PE- dz. nr 26/7; 118; 123/35 obr. Zajezierze    

brak sprzeciwu

03.11.2020

 
44 03.11.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV- dz. nr 175/15; 175/23 obr. Stary Dzierzgoń    

brak sprzeciwu

19.11.2020

 
45 05.11.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 675; 676; 677; 678; 519 obr. Mikołajki Pomorskie    

brak sprzeciwu

19.11.2020

 
46 18.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociagu średnirgo ciśnienia dn 63 PE- dz. nr 1/6; 14; 15/5; 15/6; 129/7; 129/17; 129/19 obr. Kępina    

brak sprzeciwu

27.11.2020

 
47 14.12.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Przebudowa linii napowietrznej, budowa linii kablowej, rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV- dz. nr 5/5; 4; 169; 3/3; 3/20; 3/9; 3/7; 3/5; 3/4; 3/1; 3/8 obr. Piaski, gm. Stary Dzierzgoń     brak sprzeciwu 23.12.2020  
48 16.12.2020 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowych ze złączami- dz. nr 93/1; 95/8; 95/12; 100/3; 100/4; 100/5; 100/9; 100/10; 100/11; 100/12; 100/13; 100/16; 100/18; 100/19; 100/20; 100/21; 100/22; 100/23; 107; 108; 207; 208 obr. Koniecwałd

 

    brak sprzeciwu 28.12.2020  
49 16.12.2020

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej oraz sanitarnej tłocznej z przyłączami- dz. nr 376/1 obr. Morany, dz. nr 720/16; 720/12 obr. 1 Dzierzgoń     brak sprzeciwu 28.12.2020  
50 18.12.2020

Gmina Mikołajki Pomorskiei

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami- dz. nr 10/15; 10/16; 10/39; 10/40; 10/41; 10/43; 25; 67; 28; 27; 29; 11/2; 51; 52/2; 49; 66; 24; 42; 149; 31; 18; 21; 14; 50; 80; 79; 45; 78; 74; 77; 76; 58; 59; 60; 104; 109 obr. Perklice     brak sprzeciwu 04.01.2021  
51 31.12.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociagu średniego ciśnienia DN 63 PE- dz. nr 825/4 obr. 1 Dzierzgoń        
2021  
1 07.01.2021

Energa- Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr : 260/10, 260/21 obr. ewid. Sztumskie Pole, jedn. ewid. Sztum-G     Brak sprzeciwu 22.01.2021  
2 27.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 110 PE- dz. nr 190/5; 191/38; 191/37 obr. Morany.     Brak spraeciwu 01.02.2021  
3 29.01.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej- dz. nr 259/39; 259/38; 259/47; 137; 251/27 obr Zajezierze.        
4 03.02.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii napowietrznej, przebudowa i demontaż odcinka linii dz. nr: 102; 101; 100; 2/3; 1; 2/2; 143; 2/1; 3/1; 3/2; 472; 65; 5/3; 6; 8/2; 8/1; 486 obr. Uśnice        
5 17.02.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii napowietrznej oraz przyłącza- dz. nr 38/16; 38/19; 38/13 obr. Szropy        
6 17.02.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 279/113 obr. 2 Sztum