Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
 

                                                                                               2015

 

 

 

1

 

 

16.07.2015 r.

 

Wiesław Bęben

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 183/14 obr. Morany, gm. Dzierzgoń.

 

 

 

 

brak sprzeciwu

17.08.2015r.

 

 

2

 

 

29.07.2015 r.

Marcin Lipiński,

Sylwia Lipińska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 146/3 obr. Zajezierze.

 

 

brak sprzeciwu

31.08.2015

 

 

3

 

14.09.2015

Energa Operator SA, Oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej

nn 0,4 kV- działka nr 161/3; 283/3 obr. Gosciszewo.

 

 

brak sprzeciwu

14.10.2015 r.

 

 

4

 

22.09.2015

Włodzimierz Król

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 122 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

 

brak sprzeciwu

23.10.2015 r.

 

 

5

 

22.09.2015

Włodzimierz Król

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 122 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

 

brak sprzeciwu

23.10.2015 r.

 

 

6

 

01.10.2015

Robert Wesołowski

Alicja Wesołowska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 113/1 obr. Szropy.

 

 

brak sprzeciwu

02.11.2015 r.

 

 

7

 

12.10.2015

Sabina Grzmil

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 262/2 obr. Morany.

 

 

brak sprzeciwu

12.11.2015 r.

 

 

8

 

04.11.2015

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdańsk

Budowa linii kablowej nn -0,4 kV- dz. nr 31; 128/14; 129/14; 129/17; 129/19; 129/8; 129/9; 129/10; 129/11; 129/12; 129/13; 129/15; 129/16; 129/18; 129/20; 129/21; 10/25 obr. Kepina.

 

 

brak sprzeciwu

05.12.2015 r.

 

 

9

 

30.11.2015

Energa-Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- do zasilania obiektu handlowego- dz. nr 158/11; 158/76 obr. I m. Dzierzgń.

 

 

brak sprzeciwu

31.12.2015 r

 

 

10

 

11.12.2015

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej- dz. nr 465/1; 470; 475/5 obr. I m. Dzierzgoń

 

 

Brak sprzeciwu 12.01.2016

 

 

11

 

22.12.2015

Zwoliński Krzysztof

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 344 obr. Sztumskie Pole.

 

 

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu 28.12.2015 r.

 

                                                                                                     2016

 

 

 

12

 

11.01.2016

Energa Operator SA, oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV- działka nr 127/6; 152; 127/2 obr. Stary Targ.

 

 

Brak sprzeciwu

12.02.2016 r.

 

 

13

 

27.01.2016

Marianna Klimek

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 259/15 obr. Zajezierze

 

 

Brak sprzeciwu

29.02.2016 r.

 

 

14

 

10.02.2016

Energa-Operator S.A.

oddz. w Olsztynie,

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 127/24 obr. Kępina.

 

 

 

Brak sprzeciwu

11.03.2016 r.

 

 
15 15.02.2016

Katarzyna Przetakiewicz

Michał Przetakiewicz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 143/1 obr. Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

16.03.2016 r.

 
16 03.03.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 22; 190/2; 196/3; 196/5; 664/1 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

04.04.2016 r.

 
17 04.03.2016

Energa Operator S.A.

oddz. Olsztyn, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej nN-0,4 kV- działka nr 79/3 obr. Kępina    

Brak sprzeciwu

05.04.2016 r. 

 
18 17.03.2016

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 331/2; 331/4; 331/5; 367 obr. Sztumska Wieś    

Brak sprzeciwu

18.04.2016

   
19

17.03.2016

Energa Operator SA

 oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowj na działkach nr 126/14; 126/9; 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

18.04.2016

 
20 18.03.2016 

Energa Operator SA

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działkach nr 218/11; 218/16; 218/12; 218/20; 218/21; 218/18; 218/17; 192/2; 191/2; 217; 216/1; 185/2; 188/1; 186/6; 216/2 obr. Szropy    

Brak sprzeciwu

19.04.2016

 
21 04.04.2016 Gmina Mikołajki Pomorskie

Budowa sieci wodociagowej  o długości 30333,8 m wraz z przyłączami o dł. 2880,5 m

w obr. Mikołajki Pomorskie, Sadłuki, Kołoząb, Krastudy, Krasna Łaka, Perklice, Stążki, Pierzchowice, Wilczewo, Mirowice- gm. Mikołajki Pomorskie.

   

Brak sprzeciwu

05.05.2016

 
22 07.04.2016  Ewa Majewska-Bartczak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 32/8 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

09.05.2016

 
23 08.04.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV- na działkach nr 445; 446 obr. Sztumskie Pole, działkach nr  6/43; 6/45; 6/47; 6/49; 273; 6/29 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

09.05.2016

 
24 13.04.2016 Dawid Rygielski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 126/6; 126/7 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

16.05.2016 

 

 
25 19.04.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergrtycznej napowietrzno-kablowej- dz. nr 180/1; 179/10; 276/1; 270/9; 258; 269; 264/4 obr. Gościszewo.    

Brak sprzeciwu

20.05.2016 r.

 
26 19.04.2016

Energa Operator S.A., 

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej- dz. nr 68; 112/2; 112/3; 113/1 obr. Szropy.    

Brak sprzeciwu

20.05.2016 r.

 
27 26.04.2016

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-04kV- dz. nr 789/1; 825/3; 827 obr. I m. Dzierzgon, dz. nr 88/10; 88/9; 88/5; 88/6; 88/7; 88/8 obr. Stare Miasto.    

Brak sprzeciwu

27.05.2016

 
28 19.05.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki polskiej 130,

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 145/4; 146/2; 269; 136/9 obr. Koniecwałd.    

Brak sprzeciwu

20.06.2016

 
29 08.06.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr 290; 251; 83; 73; 74/1; 76; 78/1; 252; 77; 253; 108/2; 109; 81/1; 81/2; 82 obr. Milikowo.    

Brak sprzeciwu

11.07.2016 r.

 
30 08.06.2016

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr  251; 81/1; 81/2; 252; 77; 82; 292; 253; 124; 112; 108/3; 108/2; 109 obr. Milikowo.    

Brak sprzeciwu

11.07.2016

 
31 28.06.2016 Agnieszka i Sebastian Cierliccy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 13/37 obr. Nowiec.    

Brak sprzeciwu

29.07.2016

 
32 05.07.2016

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej 0,4 KV- dz. nr 60/4; 60/1; 60/10; 61/4; 60/7; 60/8; 62; 73; 75 obr. Stary Targ.    

Brak sprzeciwu

08.08.2016

 
33 08.07.2016

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji  ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum

Budowa kanalizacjio sanitarnej - dz. nr 10/15; 12/48; 2/5; 12/43; 12/41; 12/21; 12/30; 12/29; 12/28; 12/27; 12/26; 12/25; 12/24; 17; 12/31; 12/32; 12/33; 12/34; 12/35; 12/42;  obr. Cygusy, dz. nr 176/17; 178/18; 170/19; 170/20; 314/1; 314/2; 122/2; 121/1; 126/2; 109/57; 109/152; 110/1; 170/9; 109/43; 109/136; 321/ 170/30; 109/142; 109/164 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

08.08.2016

 
34 15.07.2016 

Energa operator SA oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 70/10 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

18.08.2016

 
35 15.07.2016 

Energa Operator SA oddz. 

w Olsztynie, ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na dziuałce nr 143/1 obr. Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

18.08.2016

 
36 22.07.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr: 71/48; 71/46; 74/1; 74/2; 72/3; 75/4; 75/7; 68/1; 73; 71/45; 70/16 obr. Gościszewo.    

Brak sprzeciwu

23.08.2016

 
37 22.07.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 7/4; 7/3 obr. Nowiec.    

Brak sprzeciwu

23.08.2016

 
38 12.08.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii elektroenergetycznej na działkach nr 637; 639 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

12.09.2016 r.

 
39 05.09.2016

Energa Operator S.A.

oddz. w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV- działi nr 151/3; 151/10; 151/12; 151/18 obr. Nowiec    

Brak sprzeciwu

06.10.2016 r.

 
40 06.09.2016

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV- działka nr 400/3 obr.  II m. Sztum, dz. nr 43/4; 25/3; 30 obr. IV m. Sztum.    

Brak sprzeciwu

07.10.2016 r.

 
41 06.09.2016

Gmina Stary Targ

ul. Swierczewskiego 20,

82-410 Stary Trag

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 294/5; 294/6; 294/15; 294/16; 297; 298; 302 obr. Bukowo.     Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu 27.09.2016 r.  
42 07.10.2016 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci wodociągowej- dz. nr 52/2; 52/5 obr. Uśnice, dz. nr 167; 276/1; 286/1; 287/1; 283/4; 288/1; 283/2; 283/3; 290/6; 290/4; 290/3; 334/1 obr. Gościszewo, dz. nr 34; 36/10; 37/11; 38/14; 38/13; 38/12; 248; 249; 278/7; 138; 142; 143; 119; 122; 59/1; 220/4; 176; 169; 168/1; 167; 166 obr. Koniecwałd gmina Sztum.    

Brak sprzeciwu

07.11.2016

 
43 10.10.2016

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

Budowa sieci wodociagowej na działkach nr 276/1; 258; 269 obr. Gościszewo.    

Brak sprzeciwu

14.11.2016

 
44 01.12.2016  Energa Operator SA w Olsztynie, ul. Tuwima 6 Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 162/15; 162/13; 162/12; 162/10 obr. Poliksy gm. Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

02.01.2017 r.

 
45 05.12.2016

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 28,

82-400 Sztum

Budowa sieci wodociagowej z przyłaczami na działkach nr: 310; 315/2; 316; 509; 508; 525 obr. Uśnice, dz. nr: 271/2; 106/3; 198/8; 224; 223/10; 211; 198/6; 106/1; 448; 434; 433; 274/2; 274/1; 279; 275; 276/1; 277; 278; 281; 281; 282; 283/1 obr. Biała Góra, dz. nr: 315; 237; 238; 235; 233/2 obr. Piekło, dz. nr 515/2 obr. Benowo, gm. Ryjewo.    

Brak sprzeciwu

09.01.2017 r.

 
46 27.12.2016

Gmina Mikołajki Pomprskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

Budowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa0 działka nr 202 obr. Linki wraz z przebudową drogi.    

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

24.01.2017

 
47 19.01.2017 

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działakch nr: 113/1; 113/3; 113/7; 68 obr. Szropy- gm. Stary Targ.    

Brak sprzeciwu

23.01.2017

 

                                                                                              2017

 

 
48 30.01.2017  Państwo Krystian i Emilia Lemkowscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną na działkach nr 98; 100 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

15.02.2017

 
49 31.01.2017

Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39,

82-400 Sztum

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 215/4; 215/5; 215/6; 216 obr. Koniecwałd oraz na działkach nr 1/1; 14; 15/10; 15/11 obr. Kępina- gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

20.02.2017

 
50 06.02.2017

Energa Operator S.A.

ul. Tuwima 6,

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV- dz. nr: 259/6; 259/4; 259/27; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

13.02.2017

 
51 10.02.2017 Piotr Puszakowski

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 126/10 obr. Mikołajki Pomorskie.

 

   

Brak sprzeciwu

22.02.2017

 
52 15.02.2017

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24,

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej na działce nr 99/17 obr. Bruk- gm. Dzierzgoń.    

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

23.02.2017

 
52 20.02.2017 Katarzyna Drelich Odbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 397 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum    

Wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu

01.03.2017 

 
53 23.02.2017

Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Sztumie,

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 59/1; 59/2; 59/3; 59/5; 59/6; 60/6; 69/10; 69/11; 69/14; 69/15; 74; 73; 76/1; 76/2; 81; 85; 86; 87; 9; 92; 93/1; 93/3; 93/5; 93/6; 93/7; 93/8; 95; 100; 123/1; 125/1; 126/1; 127/2; 129; 132; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 141; 143/1; 143/2; 144/2; 145/2; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 184/6; 184/7/ 184/9/ 184/10; 184/11; 184/12; 251; 272; 279/1; 286; 289/1; 289/2; 290; 292/1; 292/2; 293; 294; 297; 298; 299; 301; 302/3; 303; 305; 306; 307; 309; 310; 311; 314; 316; 317; 318; 319/2; 320; 324/4; 324/5; 329/1; 329/6; 331; 332; 333; 334/2; 335; 340; 343; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 347/11; 474; 476; 479; 488; 498; 499/4 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum.     Wycofanie wniosku przez Inwestora 06.04.2017  
54 23.02.2017

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w

 Sztumie

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 137; 149/2; 151/3; 159; 163; 165/5; 166; 172; 174/1; 251/5; 251/12; 251/14; 251/15; 251/16; 251/18/ 251/32; 251/33; 259/4; 259/6; 259/15; 259/16; 259/17; 259/20; 259/24; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum     Wycofanie wniosku przez inwestora 03.04.2017  
55 23.02.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 115; 117/1; 117/2; 118/2; 118/4; 119/1; 119/2; 122/1; 122/2; 123/3; 123/4; 129; 130/1; 130/2; 166; 206; 207/1; 207/2; 208/1; 211; 212; 213; 226/3; 226/4; 228/2; 228/3; 232; 234; 238; 239; 245; 246; 248; 249; 251; 252; 253/1; 253/2; 254; 256; 257; 262; 263; 266/3; 267/1; 267/4; 267/5; 269; 270; 279; 281; 282; 287; 289; 331/4; 393; 395; 401; 409; 414; 423; 434; 441 obr. Sztumska Wieś, dz. nr ; 55/5; 59/5; 59/6; 60/6 obr. Nowa Wieś, dz. nr 159 obr Zajezierze - gm. Sztum     Wycofanie wniosku przez Inwestora 06.04.2017  
56 10.03.2017

Energa Operator SA, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergrtycznej sieci kablowejnn 0,4 kV-do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 122/1; 122/2; 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

14.03.2017

 
57 10.03.2017

Energa Operator SA, ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergrtycznej linii kablowej 0,4 kV- dz. nr 331/1; 327; 298; 340/28; 344/8; 344/7; 344/16; 344/17; 340/21; 335 obr. Postolin, gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

16.03.2017

 
57 13.03.2017

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 244/2; 245 obr. Myslice, dz. nr 5/45 obr. Pronie- gm. Stary Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

16.03.2017

 
58 14.03.2017 Sobieśniewski Mariusz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 83/5 obr. Postolin, gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

17.03.2017

 
59 17.03.2017 Grzegorz Lis Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 230 obr. I m. Sztum.    

Brak sprzeciwu

04.04.2017

 
60 21.03.2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 9,

81-703 Sopot

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią na dz. nr 214/19; 214/25; 214/9; 215/6; 214/20; 214/21 obr. Koniecwałd, gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

06.04.2017

 
61 10.04.2017 Falkowski Łucjan Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 60 obr. 2 Sztum.    

Brak sprzeciwu

04.05.2017

 
62 12.04.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznejnn 0,4 kV na działkach nr: 28/2; 380/2; 20; 21; 39; 38; 34/1; 40/1; 60/3 obr. Sztumska Wieś,

budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 34/1; 64/1; 72/1; 390; 78/1; 73/10; 383/5; 60/3; 371 obr. Sztumska Wieś.

   

Brak sprzeciwu

27.04.2017

 
63 21.04,2017

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w

 Sztumie

ul. Kochanowskiego 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 59/1; 59/2; 59/3; 59/5; 59/6; 60/6; 69/10; 69/11; 69/14; 69/15; 74; 73; 76/1; 76/2; 81; 85; 86; 87; 9; 92; 93/1; 93/3; 93/5; 93/6; 93/7; 93/8; 95; 100; 123/1; 125/1; 126/1; 127/2; 129; 132; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 141; 143/1; 143/2; 144/2; 145/2; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 184/6; 184/7/ 184/9/ 184/10; 184/11; 184/12; 251; 272; 279/1; 286; 289/1; 289/2; 290; 292/1; 292/2; 293; 294; 297; 298; 299; 301; 302/3; 303; 305; 306; 307; 309; 310; 311; 314; 316; 317; 318; 319/2; 320; 324/4; 324/5; 329/1; 329/6; 331; 332; 333; 334/2; 335; 340; 343; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 347/11; 474; 476; 479; 488; 498; 499/4 obr. Nowa Wieś- gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

15.05.2017

 
64 21.04.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

 Kanalizacji w Sztumie

ul. Kochanowskiego

28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 137; 149/2; 151/3; 159; 163; 165/5; 166; 172; 174/1; 251/5; 251/12; 251/14; 251/15; 251/16; 251/18/ 251/32; 251/33; 259/4; 259/6; 259/15; 259/16; 259/17; 259/20; 259/24; 259/28 obr. Zajezierze- gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

15.05.2017

 
65 21.04.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

 Kanalizacji w Sztumie

ul. Kochanowskiego

28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- dz. nr: 115; 117/1; 117/2; 118/2; 118/4; 119/1; 119/2; 122/1; 122/2; 123/3; 123/4; 129; 130/1; 130/2; 166; 206; 207/1; 207/2; 208/1; 211; 212; 213; 226/3; 226/4; 228/2; 228/3; 232; 234; 238; 239; 245; 246; 248; 249; 251; 252; 253/1; 253/2; 254; 256; 257; 262; 263; 266/3; 267/1; 267/4; 267/5; 269; 270; 279; 281; 282; 287; 289; 331/4; 393; 395; 401; 409; 414; 423; 434; 441 obr. Sztumska Wieś, dz. nr ; 55/5; 59/5; 59/6; 60/6 obr. Nowa Wieś, dz. nr 159 obr Zajezierze - gm. Sztum    

Brak sprzeciwu

15.05.2017

 
66 04.05.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej - dz. nr: 262; 260/18; 260/17; 260/16 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

23.05.2017

 
67 30.05.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr:  98; 100; 144/2; 143/1 obr Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

21.06.2017

 
68 14.06.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN na działkach nr: 126/9; 126/14; 126/10; 126/11 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

22.06.2017

 
69 28.06.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  na działkach 255/10; 105/1; 255/8; 255/5; 255/9 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

30.06.2017

 
70 05.07.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 198; 374/17 obr Gościszewo     brak sprzeciwu 11.07.2017  
71 19.07.2017

Usługi Budowlane COR-CAD

Piotr Koroblewski

ul. Dębowa 1

14-400 Pasłęk

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizcji sanitarnej (dz. nr: 470 i 474 obr.ewid. 1 m. Dzierzgoń) wraz z budową przyłączy wod.- kan. (dz nr 465/2 obr.ewid. 1 m. Dzierzgoń)    

Brak sprzeciwu

28.07.2017 

 
72 01.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 116/3; 118; 13; 247/2 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

10.08.2017

 
73 01.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 71/1; 60/2; 71/2; 334 obr. Postolin.    

Brak sprzeciwu

09.08.2017

 
74 25.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 67/1; 25 obr. Postolin.    

Brak sprzeciwu

30.08.2017 

 
75 25.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 579/19; 578/46 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

29.08.2017

 
76 28.08.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 48; 17/1; 17/6; 17/7; 17/8 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

04.09.2017

 
77 31.08.2017

Szymborski Krzysztof

Szymborska Aleksandra

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 129/10 obr.Kępina.    

Brak sprzeciwu

05.09.2017

 
78 08.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 32/6; 32/9 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

15.09.2017

 
79 15.09.2017

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 789/1;  744/4; 744/2 obr. 1 Dzierzgoń.

 

 

 

Brak sprzeciwu

19.09.2017

 

 

 

 
80 22.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania boiska treningowego w Sztumie, ul. Reja, dz. nr 400/5 obr. 2m. Sztum    

Brak sprzeciwu

05.10.2017

 
81 22.09.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa elektroenrgetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania oswietleniua drogowego w miejscowosci Sztum, ul. Pieniężnego, dz. nr 202/7 obr.  3 m. Sztum    

Brak sprzeciwu

28.09.2017

 
82 05.10.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 43; 1; 2 obr. Żuławka Sztumska.    

Brak sprzeciwu

11.10.2017

 
83 09.11.2017

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci kablowej  nN 0,4 kV oraz przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr: 49/8; 50; 51/8; 31; 32/1; 32/2; 51/16; 51/14; 33/3; 33/6; 30; 34 obr. Waplewo.    

Brak sprzeciwu

13.11.2017

 
84 13.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach nr 256/2; 256/3 obr. Myslice.     

Brak sprzeciwu

21.11.2017

 
85 14.11.2017

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24

82-440 Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej na działkach nr 151/3; 151/12 obr. Nowiec, gm. Dzierzgoń    

Wycofanie wniosku

20.11.2017

 
86 17.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 251/3 obr. Zajezierze.     

Brak sprzeciwu

24.11.2017

 
87 17.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  na działce nr 263 obr. Nowiec.     

Brak sprzeciwu

221.11.2017

 
88 29.11.2017

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa i przebudwa  linii kablowej nN na działkach nr 83/1; 83/2; 83/4; 83/5; 331/1; 311; 327; 314/1; 315; 318/1; 319/1; 322; 323; 326; 33/2; 334; 86; 83/3 obr. Postolin.     

Brak sprzeciwu

11.12.2017

 

                                                                                            2018

 

 
89 26.01.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 129/2; 122/4; 119; 107/4 obr. Mikołajki Pomorskie     Brak sprzeciwu 30.01.2018  
90 26.01.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 279; 263 obr. Sztumskie Pole, dz. nr 1/1 obr. Kępina, dz. nr 216; 281 obr. Koniecwałd    

Brak sprzeciwu

31.01.2018

 
91 31.01.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr234/5; 234/6 obr. 1 Sztum.    

Brak sprzeciwu

08.02.2018

 
92 12.02.2018

Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr: 259/27; 171; 259/6; 259/17; 259/30; 259/23; 137; 172; 159 obr. Zajezierze.    

Brak spraeciwu

20.02.2018

 
93 14.02.2018 Joanna Górna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 126/13 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

19.02.2018

 
94 28.02.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej na działce ne 20/1; 72 obr. Koślinka.    

Brak sprzeciwu

16.03.2018

 
95 22.03.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej na dz. nr: 64/8; 65/3; 18/7; 18/8; 18/4; 18/3 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

28.03.2018

 
96 22.03.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej i wymiana linii napowietrznej na dz. nr: 475; 470 472; 471/2 obr. Jasna.    

Brak sprzeciwu

04.04.2018

 
97 28.03.2018

Energa Operator S.A.,

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 15/7; 15/5; 20/2 obr. Kołoząb.    

Brak sprzeciwu

30.03.2018

 
98 19.04.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kVi przebudowa linii napowietrznej - dz. nr 532; 47; 65; 72; 71/1; 71/2; 70; 69/3; 69/4; 69/2; 68; 67/11; 67/12; 67/7; 67/5; 67/3; 66; 28/5; 28/3; 28/4; 451/1; 484 obr. Uśnice.

 

   

Brak sprzeciwu

30.04.2018

 
99 25.04.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej i wymiana linii napowietrznej- dz. nr: 95/3; 95/6; 95/7; 95/10; 95/13; 95/14; 95/21; 95/9; 64/2; 86/13; 86/24 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

07.05.2018

 
100 30.04.2018

Rejonowe Praedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji,

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgon

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr: 601/1; 601/2; 644; 649/39 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

14.05.2018

 
101 07.05.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznej i budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 158; 111/17; 111/22; 111/23; 111/20; 111/15; 111/14; 111/2; 111/27; 111/8; 382; 50/9; 50/15; 50/16; 303/4; 300; 301; 302; 303/3; 303/5; 303/6; 305; 50/4; 306/1 obr. Stary Dzierzgoń.     Brak sprzeciwu 10.05.2018  
102 08.05.2018 Halina i Henryk Wudarczyk Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem- dz. nr 84/12 obr. Gościszewo.     Wniosek wycofany przez Inwestora 15.05.2018  
103 15,05.2018

Energa Operator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz. nr: 195/1; 192 obr. Stary Targ.

 

 

    Brak sprzeciwu 17.05.2018  

 

104

 

18.05.2018

EnergaOperator SA

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Przebudowa linii napowietrznej (skablowanie przęsła)- dz. nr 108 obr.ewid. Koslinka, gm. Sztum.    

Brak sprzeciwu

23.05.2018

 
105 24.05.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Wymiana istniejącej linii napowietrznej ibudowa sieci energetycznej kablowej na dz. nr 475, 470,472, 471/2 w m. Lisi Las, obr. Jasna, gm. Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

04.06.2018

 
106 08.06.2018 Patrycja Kurowska Przebudowa budynku mieszkalnego- dz. nr 8/27 obr. Gisiel.    

Wycofanie wniosku

25.06.2018

 
107 13.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV- 157, 142; 126; 138 obr. stary Targ    

Brak sprzeciwu

15.06.2018

 
108 18.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza pomiarowego- dz. nr 32/6; 32/10; 64/2 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

26.06.2018

 
109 21.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 343/2; 337; 354; 343/1 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

09.08.2018

 
110 21.06.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 137/1 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

06.07.2018

 
111 04.07.2018 Grzegorz i Ewa Altenhof Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 100/8 obr. Gościszewo.    

Wycofanie wniosku

09.07.2018

 
112 17.07.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 305, 7/20 obr. Nowiec, gm. Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

19.07.2018

 
113 25.07.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 207, 208, 214/14, 214/10, 214/12 obr. Koniecwałd, gm. Sztum do zasilenia przpompownni ścieków.    

Brak sprzeciwu

26.07.2018

 
114 30.07.2018

Gmina Stary Dzierzgoń

Stary Dzierzgoń 71

82-450 Stary Dzierzgoń

Budowa sieci wodociagowej o średnicy 90 PE dz. nr 17/1; 18; 20/41; 20/52 obr. Monastarzysko, dz. nr 90/1; obr. Wartule.    

Brak sprzeciwu

10.08.2018

 
115 01.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego- dz. nr 83/5; 83/3 obr. 4 Sztum    

Brak sprzeciwu

14.08.2018

 
116 03.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami, rozbiórka linii napowietrznej- dz. nr 102/4; 64; 266/11; 266/10; 266/4; 65/7; 139/7; 67/1; 45/4; 65/6; 70/7; 70/12; 70/8; 70/11; 70/14 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

14.08.2018

 
117 16.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym- dz. nr 30; 25/3; 77; 74; 25/8; 21/11; 21/12 obr. 4 Sztum.    

Brak sprzeciwu

21.08.2018

 
118 22.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym- dz. nr 1/11; 2; 11/9 obr. Gisiel.    

Brak Sprzeciwu

24.08.2018

 
119 30.08.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV- dz. nr 126/14 obr. Mikołajki Pomorskie.    

Brak sprzeciwu

05.09.2018

 
120 05.09.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej i napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym- dz. nr 184/10; 184/9; 100; 83/1; 83/2; 86; 85; 84; 333; 332; 316 obr. Nowa Wieś.    

Brak sprzeciwu

19.09.2018

 
121 26.09.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowei i przebudowa linii napowietrznej- dz. nr 67/7; 65; 66 obr Uśnice.    

Brak sprzeciwu

02.10.2018

 
122 05.10.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowei nn0,4 kV- dz. nr148/1; 148/6; 148/7; 10/32; 145/2; 146; 22/5; 22/6 obr 4 Sztum.    

Brak sprzeciwu

18.10.2018

 
123 17.10.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym- dz. nr 160; 37/9 obr. Koniecwałd    

Brak sprzeciwu

26.10.2018

 
124 22.10.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 716; 717 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

25.10.2018

 
125 08.11.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 95/10; 95/12; 95/6; 95/2; 93/1 obr. Koniecwałd.    

Brak sprzeciwu

29.11.2018

 
126 09.11.2018

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Dzierzgoniu

Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociagowej- dz. nr 155/15; 156/4; 848/2; 848/10; 848/11 obr. 1 Dzierzgoń.    

Brak sprzeciwu

21.11.2018

 
127 09.11.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa  linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 397; 398 obr. 2 Sztum.    

Wycofanie wniosku

23.11.2018

 
128 21.11.2018

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, wymiana linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego, wymiana rozdzielnicy stacyjnej na wolnostojacą- dz. nr 160/6; 393; 401; 287; 210 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

28.11.2018

 
129 26.11.2018

Citowicz Jarosław

Citowicz Aneta

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego na działce nr 266/3 obr. Szropy.    

Brak sprzeciwu

06.12.2018

 

                                                                                                   2019

 

 
1 17.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza pomiarowego- dz, nr 250/1; 250/2 obr. 3 Sztum    

Brak sprzeciwu

22.01.2019

 
2 22.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza pomiarowego- dz, nr 276/1 obr. Gościszewo    

Brak sprzeciwu

22.01.2019

 
3 22.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz, nr 91/103; 198 obr. Barlewice.     Brak sprzeciwu 11.02.2019  
4 23.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupa- dz, nr 397; 398 obr. 2 Sztum.    

Brak sprzeciwu

25.01.2019

 
5 29.01.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 264/19; 264/20; 260/10; 260/22; 260/29 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

01.02.2019

 
6 04.03.2019

Energa Oświetlenie

Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17/19

81-855 Sopot

 

Budowa linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV- dz. nr 533/4; 533/9; 545 obr. 1 Dzierzgoń.     Brak sprzeciwu 07.03.2019  
7 06.03.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 331/18; 331/4 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

08.03.2019

 
8 01.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 519 obr. Mikołajki Pom.    

brak sprzeciwu

09.04.2019

 
9 29.03.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nN do nastawni kolejowej w ciągu LK207 w km119+658 wraz ze zmianą układu sieci zasilajacej w m-ci Sztum, ul.Polna, Reja- dz.nr: 55/1, 55/2, 51, 43/3 obr. 4 m. Sztum    

Brak sprzeciwu

09.04.2019

 
10 16.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej- dz. nr: 34/1; 33; 64/2; 32/8; 32/9; 32/6; 32/7; 32/1 obr. Sztumska Wieś.    

Brak sprzeciwu

29.04.2019

 
11 18.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 493/10; 493/11; 493/7; 493/8; 493/9; 457 obr. Stary Targ.    

Brak sprzeciwu

24.04.2019

 
12 18.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 294; 182; 181 obr. Biała Góra.    

Brak sprzeciwu

29.04.2019

 
13 19.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr: 148/59; 148/60; 148/69; 148/84; 148/85 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

29.04.2019

 
14 23.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr:159; 123/54; 123/56; 123/48 obr. Zajezierze.    

Brak sprzeciwu

07.05.2019

 
15 30.04.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 91/106 obr. Barlewice.    

Brak sprzeciwu

08.05.2019

 
16 06.05.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia grogowego- dz. nr 21; 9; 180/12; 180/13; 180/14; 79/2; 181/4; 182/6; 182/7 obr. Mikołajki Pomorskie    

Brak sprzeciwu

16.05.2019

 
17 30.04.2019

Zakład Gazowniczy w Gdańsku

ul. Wałowa 41/43

80-758 Gdańsk

 

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym- dz. nr 190/5 obr. Morany    

Brak sprzeciwu

08.05.2019

 
18 09.05.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 279/161; 279/229; 279/230; 328; 326/51; 326/42; 326/10 obr. 2 Sztum.

   

Brak sprzeciwu

16.05.2019

 
19 07.06.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa kablowej linii oświetleniowej- dz. nr 747; 752/10 obr. 1 Dzierzgoń    

Brak sprzeciwu

14.06.2019

 
20 07.06.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa kablowej linii oświetleniowej- dz. nr 447/5 obr. 1 Dzierzgoń, dz. nr 45/23 obr. Nowiec.    

Brak sprzeciwu

13.06.2019

 
21 07.06.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii napowietrznej oraz przyłącza kablowego- dz. nr 256; 117 obr. Jasna.     Brak sprzeciwu 19.06.2019  
22 11.06.2019

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17-19

81-855 Sopot

Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej- dz. nr 59; 60; 53/2 obr. Ankamaty.    

Brak sprzeciwu

14.06.2019

 
23 19.06.2019

Veolia Północ

Sp. z o.o.

ul. Ciepła 9

86-105 Świecie

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami- dz. nr 448; 447/4; 449 obr. 2 Sztum        
24 26.06.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 234/2; 233/2; 214; 215/2  obr. Uśnice.     Brak sprzeciwu 01.07.2019  
25 26.06.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 116; 117; 114/1 obr. Jasna.    

Brak sprzeciwu

01.07.2019

 
26 04.07.2019

Energa Operator SA

ul.Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 222/2; 438; 435/1; 435/4 obr. Sztumskie Pole.

       

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:933
Treść wprowadził(a): Wójtowicz Joanna, 2019-07-10 12:51:24
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-07-08 12:57:48