Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
 

                                                                                 2021

14 22.04.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 194; 193/5; 193/13 obr. Barlewice    

brak sprzeciwu

17.05.2021

 
15 10.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociagu ś/c dn PE- dz. nr 86/13; 64/2; 95/21; 94 obr. Barlewice    

brak sprzeciwu

25.05.2021

 
16 02.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej  nn 0,4 kV wraz z przyłączami- dz. nr 279/129; 650 obr. 2 Sztum        
17 02.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 97/3; 97/13; 45/4; 49/4 obr. Zajezierze    

brak sprzeciwu

09.06.2021

 
18 08.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 7/22; 153/3 obr. Przezmark    

wycofanie wniosku

16.06.2021

 
19 09.06.2021

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu ś/c dn 90PE- dz. nr 126/2; 110/1; 109/82; 125/321; 109/23; 109/20; 109/21; 109/52 obr. Barlewice