Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
 

                                                                                 2022

               
1              
8 31.03.2022

MKS STYL Sp. z o.o. Gronajny 36

Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego - dz. nr 417/8 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

06.04.2022

 
9 01.04.2022 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 142/3 obr. Zajezierze    

Brak sprzeciwu

07.04.2022

 
10 04.04.2022 Osoba fizyczna Przebudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 392/1 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

06.04.2022

 
11 12.04.2022 Gmina Mikołajki Pomorskie Budowa sieci wodociagowej oraz stacji podnoszenia ciśnienia sieci wraz z przyłączem enn- dz. nr 8/25, obr. Perklice    

brak sprzeciwu

14.04.2022

 
12 12.04.200 Gmina Mikołajki Pomorskie Budowa sieci wodociągowej Ø 90 oraz Ø 110 o dł. 1700 m - dz. nr 129/3, 127/3, 127/8, 104/4, 104/2, 89, 88, 85 obr. Mikołajki Pomorskie     brak sprzeciwu 15.04.2022  
13 22.04.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa gazociagu ś/c dn 63 PE- dz. nr 747; 720/3; 720/20; 720/16 obr. 1 Dzierzgoń, dz. nr 349 obr Morany.    

brak sprzeciwu

27.04.2022

 
14 27.04.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa gazociagu ś/c dn 63 PE- dz. nr 237/13; 237/2; 237/1; 85; 77; 75; 65/3; 9; 106/13; 454/5; 56/2; 57/7; 64/11; 64/5 obr. Sztumskie Pole    

Brak sprzeciwu

28.04.2022

 
15 27.04.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa gazociagu ś/c dn 63 PE- dz. nr 113; 173/5; 172/5 obr. Gościszewo        
16 27.04.2022

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 279/215; 279/218; 279/129 obr. 2 Sztum    

Brak sprzeciwu

29.04.2022

 
17 28.04.2022

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowej 0,4 kV ze złączami energetycznymi oraz wymiana stanowiska słupowego- dz. nr 256/27; 256/35; 256/36; 256/16; 256/18; 256/19; 256/20; 256/38 obr. Zajezierze

       
18 13.05.2022 Osoba fizyczna Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- dz. nr 125/2 obr. 4 Sztum        
19 13.05.2022 Osoba fizyczna Przebudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego- dz. nr 127 obr. 1 Sztum        
20 17.05.2022

SHARK Firma Handlowo-Usługowa

ul. Jagiełły 28

82-400 Sztum

Budowa instalacji gazowej dla budynku handlowo-usługowego oraz lokalu mieszkalnego- dz. nr 134/4 obr. 3 Sztum        
21 18.05.2022

Energa Operator SA

Oddz. w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Budowa linii kablowych nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego- dz. nr 122/2 obr. Sztumska Wieś, dz. nr 59/1; 55/4; 55/5; 55/2 obr. Nowa Wieś