Starostwo Powiatowe w Sztumie

REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY

 

na podstawie art. 30a   - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

Zgłoszenia budowy zamieszcza się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż 60 dni

 

STAROSTA  SZTUMSKI,  ul. Mickiewicza 31,  82-400 Sztum

 

Lp

Doręczenie

zgłoszenia

(data)

Imię i nazwisko /

nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

 

Upływ terminu (art. 30 ust. 5) -

brak sprzeciwu

 

I

II

III

IV

V

 

VI

 
 

                                                                                 2021

16 02.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej  nn 0,4 kV wraz z przyłączami- dz. nr 279/129; 650 obr. 2 Sztum     brak sprzeciwu 16.06.2021  
17 02.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 97/3; 97/13; 45/4; 49/4 obr. Zajezierze    

brak sprzeciwu

09.06.2021

 
18 08.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV- dz. nr 7/22; 153/3 obr. Przezmark    

wycofanie wniosku

16.06.2021

 
19 09.06.2021

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu ś/c dn 90PE- dz. nr 126/2; 110/1; 109/82; 125/321; 109/23; 109/20; 109/21; 109/52 obr. Barlewice     brak sprzeciwu 06.07.2021  
20 29.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej nn- dz. nr 575/3; 575/4 w Jantarze     wycofanie wniosku  
21 29.06.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dz. nr 476; 420/1; 415/2 obr. Mikołajki Pomorskie     brak sprzeciwu 08.07.2021  
22 19.07.2021 ENERGA Operator S. A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dz. nr 45/4, 55 obr. Zajezierze    

brak sprzeciwu 27.07.2021 r.

 
23 26.07.2021 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalziacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- dz. nr : 190/5, 191/38, 191/37, 191/21 obr. Morany    

brak sprzeciwu

05.08.2021

 
24 26.07.2021 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalziacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. Budowa  sieci wodociągowej - 2 etap w miejscowości Piaski- dz. nr 104, 83, 86, 161/2, 78, 51/2 obr. Bruk    

brak sprzeciwu

05.08.2021

 
25 29.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu n/c 90 PE- dz. nr: 129/27; 129/29; 129/31; 129/33 obr. Barlewice    

brak sprzeciwu

09.08.2021

 
26 29.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu ś/c dn 63 PE- dz. nr 126/2 obr. Sztumska Wieś    

brak sprzeciwu

11.08.2021

 
27 19.08.2021

MAXIMUS TRADING Sp. z o.o.

Sztumskie Pole

ul. Żeromskiego 32, 82-400 Sztum

Budowa sieci oświetlenia wewnętrznego- dz. nr 214/9 obr. Koniecwałd        
28 14.09.2021

POLSKA SPÓLKA GAZOWNICTWA SP.ZO.O.

ul.Bandrowskiego 16

33-110 Tarnów

Budowa gazociągu n/c dn 90 PE- dz. nr 34/11, 34/10 obr. Kępina        
29 17.09.2021

Marzena Kujawa

(dane w aktach sprawy)

Budowa sieci wodociągowej do obsługi zabudowy mieszkaniowej- dz. nr : 71/39, 76/7, 76/11, 323/31 obr. Gościszewo, jedn. ewid. Sztum-G