Starostwo Powiatowe w Sztumie

STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE
Ulica Mickiewicza 31
82-400 Sztum

 


Starostwo jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Zarząd i Starosta wykonuje swoje zadania. Starosta wykonuje ponadto swoje zadania przy pomocy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży. Starostwo realizuje określone ustawami zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, a także zadania Powiatu wynikające z uchwał Rady i Zarządu.

 

Podstawy prawne działania powiatu

 

Ustawa o Samorządzie Powiatowym

 

Statut Powiatu Sztumskiego
UCHWAŁA NR XLVI/255/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego
 

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sztumie

UCHWAŁA Nr 430/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2023 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.

 


Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie

Kierownictwo Starostwa