Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE
Ulica Mickiewicza 31
82-400 Sztum

 


Starostwo jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Zarząd i Starosta wykonuje swoje zadania. Starosta wykonuje ponadto swoje zadania przy pomocy jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży. Starostwo realizuje określone ustawami zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, a także zadania Powiatu wynikające z uchwał Rady i Zarządu.
 

Statut Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

Regulamin Organizacyjny


Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie

Kierownictwo Starostwa

Wydziały i referaty

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:33247
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2019-01-25 13:38:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-25 13:31:59